Euroopa Ülemkogu: detsember 2014 – aprill 2016

Euroopa Ülemkogu
Euroopa Ülemkogu detsember 2014 – aprill 2016

Euroopa Ülemkogu seisis ajavahemikus 1. detsember 2014 - 30. aprill 2016 silmitsi suurte poliitiliste väljakutsetega. Nende hulgas olid pretsedenditud varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike sisserändajate vood, vajadus jõuda uuele kokkuleppele Kreeka jaoks seoses Kreeka tulevikuga euroala liikmena ning Ühendkuningriigi jaoks enne seal korraldatavat referendumit ELi liikmesuse küsimuses. Euroopa juhid pidid samuti reageerima tõsistele julgeolekuohtudele, nii liidus endas kui ka väljaspool. Aruandes esitatakse eesistuja Donald Tuski ülevaade Euroopa Ülemkogu tööst sellel perioodil ning tuuakse välja kõige olulisemad poliitilised otsused ja avaldused.

2016, 82 lehekülge, brošeeritud raamat