Euroopa Liit – õigusel rajanev liit (plakat)

Euroopa Liit – õigusel rajanev liit (plakat)

Pariisi lepingust Lissaboni lepinguni on Euroopa Liit käinud läbi pika tee sellest ajast, mil kuus asutajaliiget panid aluse liidule selle praegusel kujul, st majanduslikule ja poliitilisele ühendusele, kus on ligi 509 miljonit elanikku 28 liikmesriigis. Plakatil on esitatud Euroopa integratsiooni põhietapid ning peamiste lepingute ja ühinemislepingute kronoloogia. Euroopa Liidu aluseks olevad lepingud kajastavad seda, kuidas liikmesriigid on uutele liidusisestele ja -välistele väljakutsetele reageerinud. Lepingute põhjal saab ülevaate, kuidas on arenenud liit, mis ühendab õigusriigi põhimõtetest juhinduvaid rahvaid ja riike.

2016, 1 lehekülge, posterid