Seadusandliku tavamenetluse käsiraamat

Seadusandliku tavamenetluse käsiraamat

Käsiraamatus selgitatakse kõike, mida on vaja teada muudetud seadusandliku tavamenetluse kohta, ning kirjeldatakse eesistujariigi ja nõukogu peasekretariaadi rolle selles menetluses. Selles antakse ülevaade menetluse erinevatest etappidest: kolmest lugemisest, lepitusmenetlusest ja kolmepoolsetest kohtumistest. Samuti sisaldab see asjakohaste õiguslike aluste loetelu, menetlusetappe graafiliselt kujutavaid tabeleid ja teavet tähtaegade kohta.

2016, 48 lehekülge, brošeeritud raamat