Euroopa Liit – faktid ja arvud

ELi Nõukogu
Faktid ja arvud (ajakohastatud versioon)

Kui palju inimesi elab Itaalias? Missugune on Leedu riigikord? Ja mis on Küprose pealinn?
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele leiab vastuse väljaande „Euroopa Liit – faktid ja arvud“ ajakohastatud versioonist.
Selles käepärases väikeseformaadilises brošüüris antakse põhilist teavet Euroopa Liidu, selle institutsioonide, liikmesriikide ja kandidaatriikide kohta. Brošüürist leiab teavet iga riigi ametlike keelte ja valitsuse veebisaidi kohta ning muud kasulikku infot.
Väljaanne on kättesaadav liidu 24 ametlikus keeles:

2017, 88 lehekülge, brošeeritud raamat