Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

Aasia-Euroopa kohtumine (ASEM), 15.–16. juuli

Eesistuja Donald Tusk osales 11. Aasia-Euroopa kohtumisel (ASEM) Ulaanbaataris, Mongoolias. Ta esindas seal Euroopa Liitu koos Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja kõrge esindaja Federica Mogheriniga.

Avatseremoonial väljendasid juhid solidaarsust seoses Prantsusmaa rahvuspühal Nice’is toimunud rünnakuga. „Täna seisame me kõik, nii Euroopa kui ka Aasia, ühtsena Prantsusmaa rahva ja tema valitsusega. Me mõistame selle tragöödia hukka ja jätkame oma võitlust ekstremistliku vägivalla ja vihkamise vastu,“ ütles eesistuja Tusk oma sõnavõtus.

Samuti arutasid juhid olukorda Türgis pärast seal toimunud sõjaväelist riigipöördekatset. „EL toetab täielikult demokraatlikult valitud valitsust, riigi institutsioone ja õigusriiki. Me kutsume üles taastama Türgis kiiresti põhiseadusliku korra,“ märkis eesistuja Tusk.

Tippkohtumisel toimuvad arutelud keskendusid teemale „20 aastat ASEMit: tulevikupartnerlus sidemete kaudu“.

Juhid arutasid ka globaalseid küsimusi, sealhulgas kliimamuutust, säästvat arengut, ülemaailmset juhtimist, terrorismi ning rände- ja pagulaskriisi. „Vajalik on dialoog ja kindel pühendumine reeglitel põhinevale rahvusvahelisele korrale. Ühised ja prognoositavad eeskirjad teevad riigid tugevamaks ja inimesed vabamaks ning innustavad ettevõtteid suurema kindlustundega investeerima,“ ütles eesistuja Tusk.

ASEMi tippkohtumise raames kohtus eesistuja Tusk Singapuri peaministri Lee Hsien Loongiga, et arutada terrorismi teemat ja piirkondlikku koostööd. Samuti kohtus ta Lõuna-Korea presidendi Park Geun-hyega, et arutada kahepoolseid suhteid, kaubandust ja Põhja-Korea küsimust.

Peale selle kohtus eesistuja Tusk Jaapani peaministri Shinzo Abega. Nad mõistsid hukka rünnakud Nice’is ja Dhakas ning kordasid taas oma pühendumust teha koostööd terrorismiga võitlemisel. Seoses Jaapani ja ELi vabakaubanduslepinguga kinnitas eesistuja Tusk ELi lubadust sõlmida leping aasta lõpuks.

ELi-Hiina tippkohtumine, 12.–13. juuli

ELi ja Hiina 18. kahepoolne tippkohtumine toimus 12.–13. juulil Pekingis. ELi esindas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk koos Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga. Hiinat esindas peaminister Li Keqiang.

Tippkohtumisel arutasid juhid ühiseid väljakutseid, sealhulgas reeglitepõhise rahvusvahelise korra kaitset. „Ühistel reeglitel põhinev ülemaailmne kord on meie vastastikustes huvides, kuid on selge, et meie arvamused lahknevad selles osas, mida see praktikas tähendab,“ ütles eesistuja Tusk tippkohtumise järgsel pressikonverentsil.

Juhid liikusid edasi ELi ja Hiina vahelise strateegilise partnerlusega. Nad andsid poliitilisi suuniseid üldise investeerimislepingu sõlmimiseks ja allkirjastasid energia tegevuskava. Samuti leppisid juhid kokku, et veel käesoleval aastal toimub Brüsselis ELi ja Hiina vahelise inimõigustealase dialoogi uus voor. „Kahtlemata on selles küsimuses erimeelsusi. Kuid ma tervitan seda, et Hiina on valmis seda küsimust käsitlema,“ ütles eesistuja Tusk.

Enne septembris Hiinas toimuvat G20 tippkohtumist leppisid juhid kokku rändekriisi käsitlemises ülemaailmsel tasandil. EL jääb ka ootama tihedat koostööd Hiinaga, et käsitleda välispoliitilisi prioriteete, sealhulgas Süüria, Iraagi, Afganistani ja Aafrika küsimust, samuti selliseid ülemaailmseid küsimusi nagu arenguabi ja kliimamuutused.

ELi ja Hiina järgmine tippkohtumine toimub järgmisel aastal Brüsselis.

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilised sihid ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles