Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

Kavandatav uus kokkulepe Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Liidus

Eesistuja Donald Tusk esitas 2. veebruaril 2016 ettepaneku Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelise uue kokkuleppe kohta, milles käsitletakse kõiki peaminister David Cameroni tõstatud mureküsimusi. See peaks moodustama hea aluse, mille põhjal pidada kompromissi üle läbirääkimisi kõigi 28 liikmesriigiga.

„Kas olla või mitte olla koos – see on küsimus, millele peavad vastama mitte ainult britid referendumil, vaid ka ülejäänud 27 ELi liiget järgmise kahe nädala jooksul.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Süüria toetamine, 4. veebruar 2016

Eesistuja Donald Tusk esindab koos volinike Federica Mogherini, Johannes Hahni ja Christos Stylianidesega ELi Londonis toimuval Süüria ja piirkonna toetamise teemalisel konverentsil.

Süürias toimuv on maailma suurim humanitaarkriis. Ühendkuningriigi, Saksamaa, Kuveidi, Norra ja ÜRO poolt ühiselt korraldataval konverentsil kogunevad maailma juhid, et koguda rahalisi vahendeid aitamaks miljoneid inimesi, kelle elu piirkonnas toimuv konflikt on segamini paisanud.

Juhid tulevad konverentsil kokku selleks, et:

  • koguda suures ulatuses rahalisi vahendeid kiireloomulise humanitaarabi andmiseks ja pikemaajaliste vajaduste rahuldamiseks
  • seada ambitsioonikad eesmärgid seoses haridus- ja majandusvõimalustega, et muuta nii konfliktist mõjutatud Süürias asuvate inimeste kui ka naaberriikides olevate pagulaste elu
  • nõuda tsiviilisikute kaitsmist ja töötada Süüria konflikti lõpetamiseks poliitilise lahenduse leidmise nimel

Eesistuja Donald Tusk teatab olulisest ELi panusest rahvusvahelise üldsuse humanitaarabialastesse jõupingutustesse.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on võtnud kriisile rahvusvahelisel reageerimisel kollektiivselt juhtrolli. Kogutud on 4,2 miljardit eurot oma riigis viibivate süürlaste, pagulaste ja neid vastuvõtvate naaberriikide Liibanoni, Jordaania, Iraagi, Türgi ja Egiptuse abistamiseks

Järgmine Euroopa Ülemkogu, 18.–19. veebruar 2016 

Euroopa Ülemkogu keskendub kahele põhiküsimusele:

Ühendkuningriik

Pärast Euroopa Ülemkogu 2015. aasta detsembri kohtumisel toimunud arutelu seoses Ühendkuningriigi kavaga korraldada referendum ELi liikmesuse küsimuses on eesistuja Donald Tusk esitanud ettepaneku Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelise uue kokkuleppe kohta, milles käsitletakse kõiki peaminister David Cameroni tõstatud mureküsimusi. 

Nimetatud ettepanek peaks olema alus, mille põhjal jõuda kokkuleppeni eelseisval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Ränne

Euroopa Ülemkogu teeb kokkuvõtte rände- ja pagulaskriisile reageerimiseks tehtud otsuste rakendamisest. 

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.