Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

Eesistuja Donald Tusk ÜRO Peaassamblee 70. istungjärgul, New York, 26.–30. september 2015 

Donald Tusk võttis teisipäeval, 29. septembril, ÜRO Peaassamblee 70. istungjärgul ELi nimel sõna. Oma kõnes keskendus ta järgmistele küsimustele:

  • Euroopa reageerimine enneolematule pagulas- ja rändekriisile
  • olukord Lähis-Idas, eelkõige Süürias
  • Euroopa juhtiv roll kliimamuutuste vastases võitluses
  • tõhusa mitmepoolsuse vajadus üleilmsete hädaolukordade käsitlemisel

27. septembril osales eesistuja Donald Tusk koos teiste riigipeade ja valitsusjuhtidega ka mitteametlikul kliimamuutuste teemalisel tippkohtumisel.

28. septembril võttis ta sõna president Obama korraldatud rahuvalve teemalisel tippkohtumisel.

ÜRO Peaassamblee raames oli eesistuja Tuskil võimalik kohtuda teiste juhtidega, sealhulgas Iraani presidendi Rouhani, Türgi peaministri Davutoğlu, Iraagi peaministri al-Abadi ning ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooniga – palun vt lisateavet allpool esitatud üksikasjalikust ajakavast.

Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine, 23. september 2015

Viimastel kuudel on EL pidanud tegelema enneolematult suurel hulgal Euroopasse saabuvate rändajate ja pagulaste küsimusega. Eesistuja Donald Tusk kutsus kokku riigipeade ja valitsusjuhtide erakorralise mitteametliku kohtumise, et arutada pagulaskriisi suhtes võetavat üldist lähenemisviisi ja vajadust kehtestada usaldusväärne Euroopa rändepoliitika.

ELi juhid kohtusid 23. septembril 2015 Brüsselis, et: 

  • teha otsus mõne prioriteedi kohta, mis tuleb viivitamata ellu rakendada 
  • arutada pikaajalistele rändeprobleemidele reageerimise viise, ELi välispiiride kaitsmist ning välisabi andmist pagulastele ja naabruses olevatele riikidele

Samuti jagas eesistuja Tusk oma hinnangut olukorra kohta pärast Vahemere piirkonna ja Lähis-Ida riikide külastamist. „Külastasin hiljuti pagulaslaagreid Türgis ja Jordaanias ning kuulsin vaid üht sõnumit: oleme kindlalt otsustanud jõuda Euroopasse. On selge, et pagulaste ja rändajate suurimad vood on veel tulemas,” ütles eesistuja Tusk.

Eesistuja Tusk tänas ka ELi juhte, kes reageerisid tema üleskutsele anda Maailma Toiduprogrammile kiiresti rahalist abi toiduabi andmiseks Süürias ja piirkonnas asuvale 11 miljonile inimesele.

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles