Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

G7 tippkohtumine Jaapanis, 26.–27. mai 2016

26.–27. mail osales eesistuja Tusk G7 tippkohtumisel Ise-Shimas, Jaapanis. Ta esindas koos komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ELi.

G7 kutsus üles leidma rände- ja pagulaskriisile ülemaailmse lahenduse. Juhid lubasid suurendada ülemaailmselt antavat abi, et vastata pagulaste ja neid vastuvõtvate kogukondade vajadustele. Nad kutsusid finantsinstitutsioone ja kahepoolseid doonoreid üles suurendama oma abi.

„Me teame, et geograafilise asukoha tõttu on suurim vastutus praegu ja ka tulevikus Euroopal. Ent me sooviksime, et ka üleilmne kogukond näitaks üles solidaarust ja tunnistaks tõsiasja, et tegu on globaalse kriisiga. Seetõttu ootame oma G7 partneritelt toetust,“ ütles Tusk tippkohtumisele eelnenud pressikonverentsil.

G7 tuletas meelde oma erilist vastutust seoses oma juhtrolliga rahvusvahelistes jõupingutustes äärmusluse tõusu ning muude praegust reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda ohustavate väljakutsetega toime tulemisel. Samuti keskendusid juhid olukorrale Ukrainas, kutsudes üles Minski kokkuleppeid täielikult rakendama.

„Kaks aastat tagasi näitas G7 üles ühtsust Euroopaga siis, kui vallandus konflikt Ukrainas, ning me oleme selle konflikti jooksul ühtsuse säilitanud. Euroopa Liit sarnaselt kogu G7-ga usub jätkuvalt, et seda kriisi saab lahendada üksnes täiel määral rahvusvahelist õigust järgides,“ ütles eesistuja Tusk.

Juhid arutasid ka majandusküsimusi. Nad lubasid kasutada kõiki poliitikavahendeid, sealhulgas rahalisi, eelarvelisi ja struktuurilisi, et saavutada püsiv ja tasakaalustatud kasvumudel. Nad kordasid oma lubadust võidelda igasugusel kujul esineva protektsionismiga ning kasutada kaubandust selleks, et luua majandusvõimalusi töötajatele, tarbijatele ja ettevõtetele.

Eesistuja Tusk kohtus G7 raames ka Kanada peaministri Justin Trudeau ja Vietnami peaministri Nguyễn Xuân Phúciga.

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles