Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

Visiit Armeeniasse, Gruusiasse ja Aserbaidžaani, 20.–22. juuli 2015

Eesistuja Donald Tusk külastas 20.–22. juulil Armeeniat, Gruusiat ja Aserbaidžaani seoses 21.–22. mail 2015 Riias toimunud idapartnerluse tippkohtumise tulemustega.

Eesistuja Donald Tusk rõhutas tippkohtumisel, et oluline on teha käegakatsutavaid edusamme sellistes valdkondades nagu kaubandus, energeetika, transport, liikuvus ja reformid idapartneritega.

See külaskäik Armeeniasse, Gruusiasse ja Aserbaidžaani on hea võimalus näidata ELi pühendumust tihedamate, diferentseeritud suhete edendamisele oma sõltumatute ja iseseisvate idapartneritega.

20. juulil Armeenia presidendi Serž Sargsjaniga peetud ühisel pressikonverentsil kordas Donald Tusk ELi pühendumust Armeeniaga koostöö tõhustamisele ja süvendamisele kõigis võimalikes valdkondades.

Gruusias kohtus Donald Tusk president Giorgi Margvelašviliga. Nad arutasid assotsieerimislepingu rakendamist ja viisavaba reisimise nõuete täitmisel saavutatud edusamme. Mainides keerulist piirkondlikku ja rahvusvahelist konteksti, rõhutas Donald Tusk ELi toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele

21. juulil külastas eesistuja Donald Tusk Gruusiasse lähetatud ELi vaatlusmissiooni, mille volitusi on pikendatud 2016. aastani.

Ta kohtus peaminister Irakli Garibašviliga.

Eesistuja Donald Tusk kohtus samuti Gruusia vägedega, kes osalevad Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidavas ELi operatsioonis (EUMAM RCA).

22. juulil kohtus Donald Tusk Aserbaidžaanis president Ilham Alijeviga, et arutada idapartnerlust ning Aserbaidžaani ja ELi vahelisi kahepoolseid suhteid. Nad väljendasid heameelt asjaolu üle, et läbirääkimised strateegilise partnerluse lepingu üle on kohe algamas. Nad arutasid samuti energeetikaküsimusi, Mägi-Karabahhi konflikti ja inimõiguste teemat.

Kreeka olukorda käsitlev euroala tippkohtumine, 12. juuli 2015

Eesistuja Donald Tusk kutsus kokku euroala erakorralise tippkohtumise, et arutada Kreeka referendumi järgset olukorda.

Euroala liikmesriikide juhid jõudsid põhimõttelisele kokkuleppele, et nad on valmis alustama läbirääkimisi Kreekale suunatud ESMi finantsabiprogrammi üle.

„Mul on hea meel nii edusammude kui ka Kreeka konstruktiivse suhtumise üle, mis aitab kaasa usalduse taastumisele euroala partnerite vahel,” teatas euroala tippkohtumise eesistuja Donald Tusk.

Enne kui läbirääkimisi sai ametlikult alustada, tuli täita rida rangeid tingimusi.

Eurorühm väljendas 17. juulil 2015 heameelt nende asjakohaste riiklike menetluste eduka lõpuleviimise üle, mis on seotud põhimõttelise otsusega anda Kreekale 3-aastast ESMi stabiilsustoetust, ning tervitas eelkõige Kreeka parlamendi hiljutisi kiireid seadusandlikke meetmeid, mis on esimeseks sammuks usalduse taastamise suunas.

Nõukogu võttis 17. juulil 2015 samuti vastu otsuse, millega antakse Kreekale kuni 7,16 miljardi euro väärtuses lühiajalist finantsabi.

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.