Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

ÜRO Peaassamblee, New York, 18.–22. september 2016

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk võttis 21. septembril ÜRO Peaassamblee 71. istungjärgul ELi nimel sõna. Oma kõnes keskendus ta järgmistele küsimustele:

  • Euroopa reageerimine pagulaskriisile ja ülemaailmse solidaarsuse vajadus
  • ülemaailmse terrorismivastase võitluse strateegia ja võrgustiku kujundamine
  • ELi aktiivne osalemine rahu loomisel piirkondades, kus sõditakse või kus sõjaoht on suur, sealhulgas Ukrainas, Süürias, Liibüas ja Afganistanis
  • ELi täielik pühendumine kliimamuutuste vastasele võitlusele

„Euroopa seisab alati vaba ja avatud maailma eest, kus juhindutakse õigusriigi põhimõttest ning kus riigid saavad kaubelda ja kasvada üheskoos,“ märkis Tusk.

20. septembril osales eesistuja Tusk juhtide tippkohtumisel, millel käsitleti ülemaailmset pagulaskriisi ja mille korraldajaks oli USA president Barack Obama. Selle kohtumise eesmärk oli saavutada uued ülemaailmsed kokkulepped, et suurendada humanitaarabi rahastamist, võtta seaduslike kanalite kaudu vastu rohkem pagulasi ning parandada pagulaste iseseisvat toimetulekut ja kaasamist.

19. septembril osales Tusk ÜRO kõrgetasemelisel suuri pagulas- ja rändevoogusid käsitleval kohtumisel. „Ülemaailmne ränne jääb meid saatma ka tulevikus,“ märkis Tusk, „ning meie võimuses on otsustada, kas meie tulevik on selles osas korrakohane, stabiilne ja turvaline või korratu, ebastabiilne ja ebaturvaline.“

ÜRO Peaassamblee raames kohtus eesistuja ka paljude teiste juhtidega kahepoolselt.

27 riigipea ja valitsusjuhi mitteametlik kohtumine, Bratislava, 16. september 2016

27 riigipead ja valitsusjuhti kohtusid Bratislavas, et alustada poliitilist arutelu 27 liikmesriigist koosneva ELi edasise arengu üle.

Juhid leppisid kokku Bratislava deklaratsioonis ja tegevuskavas, milles on seatud eesmärgid järgmisteks kuudeks.

Nende hulka kuuluvad muu hulgas järgmised eesmärgid:

  • taastada täielik kontroll välispiiridel
  • tagada sisejulgeolek ja võidelda terrorismi vastu
  • tugevdada ELi koostööd välisjulgeoleku ja kaitse alal
  • tõhustada ühtse turu toimimist ja pakkuda Euroopa noortele paremaid võimalusi

„Nende eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud mitmed konkreetsed meetmed,“ ütles eesistuja Donald Tusk tippkohtumisele järgnenud pressikonverentsil. „Lubage mul vaid mainida, et mitme liikmesriigi juhid on teinud otsuse saata Bulgaaria ja Türgi vahelise piiri kontrollimise abistamiseks viivitamata lisapersonali ja varustust,“ lisas ta.

Bratislava tegevuskava suunab ELi tegevust järgmistel kuudel. 27 liikmesriigi juhid soovivad taas kohtuda 2017. aasta jaanuaris Maltal ning viia aruteluprotsessi lõpule 2017. aasta märtsis Roomas toimuval kohtumisel.

„Ma loodan, et Bratislava tippkohtumise tulemusel taastub usaldus ja kindlustunne Euroopa Liidu suhtes,“ ütles eesistuja Tusk. „See juhtub ainult sel juhul ja siis, kui inimesed saavad aru, et me täidame oma lubadusi liikmesriikide ja institutsioonide vahelise lojaalse koostöö kaudu,“ lisas ta.

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles
Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles