Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.

21.–22. mai 2015: Neljas idapartnerluse tippkohtumine Riias

Eesistuja Donald Tusk viibis Riias, et juhtida neljandat idapartnerluse tippkohtumist. Koos teiste ELi juhtidega kohtus ta Ida-Euroopa partnerriikide esindajatega, et kinnitada ELi pühendumust asjaomasele poliitikavaldkonnale.

Tippkohtumine oli ka võimalus näidata ELi pühendumust tihedamate, diferentseeritud suhete edendamisele oma sõltumatute ja iseseisvate partneritega.

Aruteludes keskenduti mitmepoolse koostöö projektidele, mille eesmärk on:

  • tugevdada institutsioone ja head juhtimistava ning aidata partnerriikidel suurendada vastupanuvõimet väljastpoolt tulevate väljakutsete suhtes
  • laiendada turuvõimalusi, osutades erilist tähelepanu digimajanduse valdkonnale
  • tagada energiajulgeolek ja parandada energiaühendusi
  • edendada liikuvust ja inimestevahelisi kontakte

Konfliktide lahendamine selles piirkonnas oli samuti tippkohtumise üks põhiteema.

9. mai 2015: Euroopa Ülemkogu liikmete ühisavaldus

Robert Schuman esitas 9. mail 1950 deklaratsiooni, milles tutvustati ideed, et Euroopa saab säilitada rahu üksnes üheskoos heaolu üles ehitades. See tähistas Euroopa integratsiooniprotsessi algust. Praegusel ajal tähistavad eurooplased jätkuvalt seda päeva, mida sageli nimetatakse Euroopa päevaks või Schumani päevaks.

Selle olulise sündmuse 65. tähtpäeva tähistamiseks võtsid ELi juhid 9. mail 2015 vastu ühisavalduse, milles tuuakse esile ELi ülesanne edendada rahu, vabadust, demokraatiat, solidaarsust ja heaolu nii Euroopas kui ka mujal maailmas.