Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

Kohtumine Gruusia peaministriga, 1. detsember 2016

Eesistuja Donald Tusk kohtus Brüsselis Gruusia peaministri Giorgi Kvirikašviliga, et arutada Gruusia ja Euroopa Liidu suhteid.

„Ma avaldasin tunnustust ambitsioonikale reformikavale, mida Gruusia rakendab assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames ning mis toob kasu nii Gruusiale kui ka ELi ja Gruusia suhetele. EL jätkab Gruusia abistamist selles protsessis,“ ütles Tusk pärast kohtumist.

Ta tänas ka Gruusiat riigi jätkuva panuse eest ELi kriisiohjamisoperatsioonidesse ja selle eest, et Gruusia on kindel partner idapartnerluse poliitikas.

Juhid arutasid hiljutisi samme Gruusia kodanikele kehtiva viisanõude kaotamise suunas. Kõik ELi liikmesriigid kinnitasid oktoobris, et Gruusia on täitnud kõik nõutud kriteeriumid.

„Me teeme nüüd ELi poolelt kõvasti tööd selle nimel – ja ma soovin rõhutada, et ainult ELi poolelt, sest see on praegu üksnes meie siseprobleem –, et vajalikus viisanõudest vabastamise ajutise peatamise korras, mis on kõigi ELi viisarežiimide suhtes kohaldatav horisontaalne kord, lepitaks kokku niipea kui võimalik,“ ütles Tusk.

Lõpetuseks väljendas Euroopa Ülemkogu eesistuja muret sõjalist koostööd käsitleva kokkuleppe pärast Venemaa ja Abhaasia piirkonna vahel ning kinnitas, et EL jätkab kindlalt Gruusia territoriaalse terviklikkuse toetamist.

Kohtumine Tuneesia presidendiga, 1. detsember 2016

Eesistuja Donald Tusk kohtus Brüsselis Tuneesia Vabariigi presidendi Béji Caïd Essebsiga. Nad arutasid hiljutist üleminekuprotsessi ja viimase aja reforme Tuneesias, samuti ELi pühendumust partnerlusele.

Alates 2011. aasta revolutsioonist on suhted ELiga Tuneesia välispoliitika prioriteet. EL toetas Tuneesia noort demokraatiat ja kahekordistas riigile antavat finantsabi. 1. detsembril tehtud ühisavalduses kutsusid ELi institutsioonide juhid üles viima ellu uusi reforme ja saavutama edasist arengut ning kinnitasid toetuse andmise jätkamist.

ELi ja Ukraina tippkohtumine, 24. november 2016

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk korraldas neljapäeval, 24. novembril 18. ELi ja Ukraina tippkohtumise. Ta esindas ELi koos Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga. Ukrainat esindas president Petro Porošenko.

Juhid keskendusid oma aruteludes Ukraina reformidele. Alates 2015. aastast on Ukraina teinud ELi tugeval toetusel tööd ambitsioonikate reformidega.

„Me hindame kõrgelt Ukraina ametivõimude, sealhulgas president Petro Porošenko jõupingutusi laiaulatuslikke reformide elluviimiseks äärmiselt keerulistes oludes. Ukraina edu on edu kogu Euroopa jaoks,“ ütles eesistuja Donald Tusk tippkohtumisele järgnenud pressikonverentsil.

Tippkohtumisel kinnitati täiendava 104 miljoni euro suuruse toetuse andmine avaliku halduse reformile. Pooled allkirjastasid ka kaks dokumenti:

  • rahastamisleping seoses ELi korruptsioonivastase võitluse algatusega Ukrainas (toetussumma 15 miljonit eurot)
  • strateegilist energiapartnerlust käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum ELi ja Ukraina vahel

Kohtumine oli samuti võimalus väljendada heameelt ELi reisivatele Ukraina kodanikele ja Ukrainasse reisivatele ELi kodanikele viisavabaduse võimaldamiseks hiljuti tehtud edusammude üle.

„Mul on hea meel, et kõik ELi liikmesriigid otsustasid, et Ukraina on viisavabaduseks valmis. See otsus on tunnustus Ukraina saavutustele Euroopa standardite järgimisel,“ sõnas eesistuja Tusk.

Peale selle arutasid ELi ja Ukraina juhid ka Minski kokkulepete rakendamist.

„Euroopa peab tegema kõik endast oleneva, et tagada Ukraina sõltumatuse, suveräänsuse ja stabiilsuse säilimine,“ ütles eesistuja Tusk. „Me toetame endiselt Minski protsessi ja meie sanktsioonid on seotud Minski kokkulepete täieliku rakendamisega,“ lisas eesistuja.

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles