Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

Euroopa Ülemkogu, 20.–21. oktoober 2016

Eesistuja Donald Tusk juhatas Euroopa Ülemkogu kohtumist, mis toimus 20.‑21. oktoobril Brüsselis. Juhid vahetasid mõtteid kõige pakilisemates küsimustes.

Neljapäeval olid arutlusel ränne ja Venemaa, sealhulgas viimase roll Süürias.

„Juhid mõistsid karmilt hukka Süüria režiimi ja tema liitlaste, eelkõige Venemaa rünnakud tsiviilisikutele Aleppos,“ ütles eesistuja Donald Tusk kohtumisele järgnenud pressikonverentsil. „EL kutsub üles jõhkraid kuritegusid lõpetama ja vaenutegevust koheselt lõpetama. Kui hirmuteod jätkuvad, kaalub liit kõikide kättesaadavate võimaluste kasutamist,“ lisas ta.

Reedel kohtusid ELi juhid uuesti, et arutada kaubandusküsimusi. Nad kutsusid üles pidama täiendavaid kõnelusi allesjäänud probleemide lahendamiseks ning jõudma kokkuleppele ELi ja Kanada kaubanduslepingu ajutises kohaldamises.

„Olen endiselt mures lähedase partneri Kanadaga sõlmitava hea kaubandusleppe ning Euroopa maine pärast. Kõik liikmesriigid peale ühe on seda lepingut toetanud,“ ütles eesistuja Tusk pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil.

Varem neljapäeval andis Slovakkia peaminister Rober Fico ülevaate olukorrast seoses Bratislava tegevuskavaga. See oli esimene võimalus teha kokkuvõte seni saavutatud tulemuste kohta, mis hõlmab kliimamuutusi käsitlevat Pariisi kokkulepet ning Euroopa piiri- ja rannikuvalve käivitamist.

Õhtusöögil andis Ühendkuningriigi peaminister Theresa May lühikese ülevaate Brexiti kohta ja peaminister Mark Rutte tutvustas juhtidele olukorda Madalmaades seoses Ukraina assotsieerimislepingut käsitleva rahvahääletusega.

Kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine, 19. oktoober 2016

Enne kolmapäeval, 19. oktoobril toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumist oli eesistuja Donald Tusk kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise kaasesimees – tegemist on foorumiga dialoogi pidamiseks ELi institutsioonide ja Euroopa sotsiaalpartnerite (ametiühingud ja tööandjad) vahel.

„Soovin tänada sotsiaalpartnereid nende tegevuse ja meie rikastava arutelu eest, mille käigus ma tajusin üsna tugevat toetust CETA-le,“ ütles eesistuja Donald Tusk. „Teisalt on mulle ja meie sotsiaalpartneritele selge, et globaliseerumise ajastul eeldavad inimesed, et TTIP ja CETA sarnased lepingud oleksid töötajate, tarbijate ja ettevõtjate jaoks ohutud,“ lisas ta.

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles
Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles