Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Fookuses

Kohtumine Albaania presidendiga, 27. aprill 2016

Eesistuja Donald Tusk kohtus esimest korda Brüsselis Albaania presidendi Bujar Nishaniga.

Juhid arutasid Balkani maade rolli ELi strateegias, kuidas reageerida rändevoogudele. Nad leppisid samuti kokku jälgida olukorda Albaanias. „Euroopa Liit on valmis toetama Albaaniat, juhul kui peaks välja kujunema alternatiivne rändetee,“ sõnas eesistuja Tusk.

Euroopa Ülemkogu eesistuja märkis samuti häid edusamme, mida Albaania on teinud Euroopaga integreerumise eesmärkide saavutamise suunas. Albaania viib praegu ellu põhjalikku kohtute reformi.

„Riigi Euroopa-püüdluste edenemisel on erakondadevaheline koostöö ja dialoog asendamatu,“ rõhutas eesistuja Tusk.

Visiit Türki, 23. aprill 2016

Eesistuja Donald Tusk külastas koos Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga Türgit, et arutada 18. märtsi ELi-Türgi ühisavalduse rakendamist.

See visiit andis võimaluse hinnata pagulaste olukorda Türgis ja ELi rahastatavate projektide rakendamist. Alates märtsis saavutatud poliitilisest kokkuleppest on ebaseadusliku rände vood üle Egeuse mere selgelt vähenenud. ELi tagasisaatmisoperatsioonid viiakse ellu koos Süüria kodanike ümberasustamisega Türgist ELi liikmesriikidesse, mille tulemuseks on üleminek ebaseaduslikult rändelt seaduslikule rändele. Jätkuvalt tehakse makseid hiljuti ELi poolt loodud Türgi pagulasrahastust ning intensiivsemalt on hakatud kindlaks tegema ja kavandama järgmisi projekte.

Juhid tegid samuti kokkuvõtte taaselavnenud ELi-Türgi suhetest. Eesistuja Tusk märkis, et Türgi on teinud märgatavaid edusamme viisanõude kaotamise suunas.

Lõpetuseks osutas Euroopa Ülemkogu eesistuja muredele ajakirjandusvabaduse pärast Türgis. „Piir kriitika, solvamise ja laimu vahel on väga õhuke ja suhteline. Hetk, mil poliitikud hakkavad otsustama, millega tegu, võib tähendada väljendusvabaduse lõppu – Euroopas, Türgis, Aafrikas, Venemaal, igal pool. Ma loodan, et tulevikus ei ole sõnavabadus meie kohtumiste peateema,“ ütles eesistuja Tusk.

Alates 1. detsembrist 2014 juhib Donald Tusk Euroopa Ülemkogu – institutsiooni, mis määrab kindlaks ELi poliitilise suuna ja prioriteedid. Ta vastutab institutsiooni kohtumiste ettevalmistamise ja juhtimise eest. Samuti tagab ta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika liiduvälise esindamise ülemkogu eesistuja tasandil.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles