Donald Tuski kabinet

Euroopa Ülemkogu

Kabineti juhataja

 
Piotr Serafin
 • kabineti strateegia, koordineerimine ja juhatamine
 • G7/G20

Kabineti juhataja asetäitja

 
André Gillissen
 • kabineti juhataja strateegiline toetamine
 • Euroopa Ülemkogu kohtumiste koordineerimine

Eesistuja vanemnõunik poliitika- ja kommunikatsiooniküsimustes

 
Paweł Graś
 • suhted Euroopa Parlamendi, riikide parlamentide ja poliitiliste parteidega

Horisontaalküsimuste rühm

 
Katarzyna Smyk

nõunik

 • horisontaalne koordineerimine
 • eesistuja kirjavahetus
 • personalihaldus
Paweł Karbownik

nõunik

 • strateegilise tegevuskava planeerimine
 • G7/G20

Välispoliitika rühm

 
Riina Kionka

peanõunik välispoliitikaküsimustes

 • välispoliitika rühma juhatamine
 • välispoliitika koordineerimine
 • Euroopa Ülemkogu välisküsimuste alase töö kavandamine
Carl Hartzell

vanemnõunik

 • Venemaa
 • Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina
 • Kesk-Aasia
 • Türgi
 • ELi mittekuuluvad Euroopa riigid
 • idapartnerluse horisontaalküsimused

Zuzana Michalcová Šutiaková

nõunik

 • Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkond
 • Lääne-Balkani riigid
 • julgeolek, kriisiohjamine ja kaitseküsimused
 • laienemine
 • inimõigused
 • ÜRO, OSCE, Euroopa Nõukogu
Leila Brahimi

nõunik

 • Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika
 • Sahara-tagune Aafrika
 • Euroopa naabruspoliitika horisontaalküsimused
 • arenguküsimused
 • terrorismivastase võitluse ja rände välisaspektid

Alina Butuliga

 nõunik

 • Aasia ja Vaikse ookeani piirkond
 • Kaubandus

Majandusküsimuste rühm

 
João Nogueira Martins

peanõunik majandusküsimustes

 • majandusküsimuste rühma juhatamine
 • majandus- ja rahandusküsimused, sh G7 ja G20
Alfredo Panarella

vanemnõunik

 • konkurentsivõime, investeerimine ja majanduskasv
 • finantssektor (sealhulgas pangandusliit)
 • siseturg
Christina Jordan

nõunik

 • majandus- ja rahaliit
 • tööhõive- ja sotsiaalküsimused
 • maksustamine
Wouter Coussens

nõunik

 • Euroopa poolaasta ja makromajandusliku järelevalve menetlused
 • makromajanduslikud suundumused (ülemaailmne, EL ja euroala)
 • välispoliitika: USA ja Kanada

Energialiit

 
Łukasz Koliński

erinõunik energialiidu küsimustes

 • energialiit
 • kliima
 • mitmeaastane finantsraamistik ja aastaeelarve
Pressi- ja kommunikatsioonirühm

 

Preben Aamann

eesistuja pressiesindaja

 • pressi- ja kommunikatsioonirühma tegevuse koordineerimine
Hugo Brady

eesistuja kõnede kirjutaja

 • kõned, artiklid
 • eksperdirühmad
Beata Turska

nõunik

 • kõned, artiklid
Büroo

 

Łukasz Broniewski

büroo juhataja – nõunik

 • eesistuja visiitide, tippkohtumiste ja reiside korraldamine
 • suhted ettevõtjate ja sotsiaalpartneritega, Regioonide Komitee ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteega
Stefan Smith

eesistuja abi

 • eesistuja tegevuskava ja abistamine
 • eesistuja kirjavahetus

Emilia Surowska

nõunik

 • protokolliküsimused
 • haldusküsimused, eesistuja tippkohtumiste, visiitide ja reiside korraldamine
 • protokolliküsimuste ja julgeolekukorralduse kontaktametnik
Tiina Kytola
 • eesistuja kirjavahetus
 • sissetuleva ja väljamineva posti registreerimine
 • arhiveerimine

Kabineti sekretariaat

 
Renata Tobiasz

Kabineti juhataja ja horisontaalküsimuste rühma abi

Pilar Chaves

Kabineti juhataja asetäitja abi

Miriam Cunill Rafael

välispoliitikaküsimuste eest vastutava peanõuniku assistent

Helena Hadjiyanni

välispoliitika töörühma assistent

Iveta Hincova

välispoliitika töörühma assistent

Sabina Bengtsson

majandusküsimuste eest vastutava peanõuniku ja energialiidu erinõuniku assistent

Anita Gebruers

majandusküsimuste rühma assistent
Cécile Monin

pressi- ja kommunikatsioonirühma assistent

Andrés Mola Arizo

pressi- ja kommunikatsioonirühma assistent

Louisa Pincott

(emapuhkusel)

Arja Pukkinen haldusassistent – personalihaldus ja koolitus (COFO)