Euroopa Ülemkogu roll ametisse nimetamistel ja määramistel

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogul on teatavatele ELi kõrgetele ametikohtadele määramise menetluses tähtis roll. Eelkõige vastutab ülemkogu järgmise eest:

  • Euroopa Ülemkogu eesistuja valimine
  • Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi esitamine
  • liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamine
  • kõigi komisjoni volinike ametlik ametisse nimetamine
  • Euroopa Keskpanga (EKP) juhatuse, sh EKP presidendi ametisse nimetamine

Euroopa Ülemkogu eesistuja

Praegu on Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Ta astus Herman Van Rompuy mantlipärijana ametisse 1. detsembril 2014. 

Euroopa Ülemkogu eesistuja valimine

Euroopa Ülemkogu valib oma eesistuja ise. Selleks on vaja kvalifitseeritud häälteenamust. Eesistuja ametiaeg on 2,5 aastat ning seda on võimalik üks kord pikendada. 

Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi esitamine

Pärast Euroopa Parlamendi valimisi peab Euroopa Ülemkogu esitama kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale. Kandidaadi esitamisel võtab Euroopa Ülemkogu arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi.

Euroopa Parlament peab esitatud kandidaadi heaks kiitma oma liikmete häälteenamusega (vähemalt 376 parlamendiliiget). Kui Euroopa Ülemkogu kandidaat ei saa parlamendi hääletusel enamuse heakskiitu, peab Euroopa Ülemkogu esitama uue kandidaadi. Seda tuleb teha ühe kuu jooksul alates parlamendis hääletuse läbikukkumisest.

Euroopa Parlament kasutab seejärel esitatud uue kandidaadi heakskiitmiseks sama menetlust (kõigi parlamendiliikmete häälteenamus).

See menetlus on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 17.

Kõrge esindaja ametisse nimetamine

Euroopa Ülemkogu vastutab liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamise eest. Esitatud kandidaadi heakskiitmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.

Euroopa Ülemkogu võib, samuti kvalifitseeritud häälteenamusega, otsustada ka kõrge esindaja 5 aasta pikkuse ametiaja lõpetada.  

See menetlus on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 18.

Euroopa Komisjoni ametisse nimetamine

Euroopa Ülemkogu nimetab ametlikult ametisse kogu Euroopa Komisjoni koosseisu. Parlament hääletab kõigi volinike (komisjoni president, kõrge esindaja ja teised volinikud) ametisse nimetamise üle, kasutades selleks nõusolekumenetlust (antud häälte absoluutne enamus).

Kui parlament on oma nõusoleku andnud, nimetab Euroopa Ülemkogu ametlikult Euroopa Komisjoni ametisse. Euroopa Ülemkogu otsus tehakse kvalifitseeritud häälteenamusega.

See menetlus on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 17.

Euroopa Keskpanga ametisse nimetamised

Euroopa Ülemkogu nimetab ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse kõik 6 liiget, kelleks on EKP president ja asepresident ning 4 ülejäänud liiget.

Euroopa Ülemkogu teeb oma otsuse nõukogu soovituse põhjal. Ülemkogu konsulteerib ka Euroopa Parlamendi ja EKP nõukoguga (kuhu kuuluvad 6 juhatuse liiget ning 19 euroala riigi keskpankade presidendid). Seejärel teeb Euroopa Ülemkogu oma otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

See menetlus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 283.