Visuaalne identiteet

nõukogu peasekretariaat

Nõukogu nn perekonna – Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, euroala tippkohtumine, eurorühm ja nõukogu peasekretariaat – visuaalne identiteet on väljendatud ühise logoga.

Logol on Euroopa Liidu lipp ja pilt Euroopa hoonest, kus 2016. aastaks asuvad nii Euroopa Ülemkogu kui ka nõukogu. Selle hoone pilti kasutades on nõukogu viinud oma visuaalse identiteedi vastavusse teiste ELi peamiste institutsioonidega, kes kasutavad oma logodes arhitektuurielemente.

Nii nagu hoonest endast, nähtub ka logost ühtsus, jätkuvus, mitmekesisus, süda ja valgus.

Kolmandad isikud võivad logot tema originaalkujunduses kasutada üksnes eelneval nõusolekul.

Logo kasutamise loa taotlemiseks ja graafiliste üksikasjadega lähemaks tutvumiseks:

saatke e-kiri