Praktika nõukogu peasekretariaadis

nõukogu peasekretariaat

Kontakt

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust praktikabürooga:

Praktika eri liigid

1. Tasustatud praktika

Nõukogu peasekretariaat pakub aastas ligikaudu 100 tasustatud praktikakohta ELi kodanikele, kes on taotluse esitamise tähtpäevaks läbinud vähemalt kõrghariduse esimese astme ja saanud kraadi tõendava tunnistuse.

Praktika kestab 5 kuud ja toimub ühel kahest eri perioodist:

  • 1. veebruar – 30. juuni (esimene periood)
  • 1. september – 31. jaanuar (teine periood)

2. Kohustuslik tasustamata praktika

Nõukogu peasekretariaat pakub ligikaudu 20 tasustamata praktikakohta aastas. See praktika on mõeldud 3., 4. või 5. kursuse üliõpilastele, kes peavad õpingute osana läbima kohustusliku praktika.

Praktika kestab 1–5 kuud ja toimub ühel kahest eri perioodist:

  • 1. veebruar – 30. juuni
  • 1. september – 31. jaanuar

3. Riigiametnike praktika

See programm on mõeldud ELi liikmesriikide või kandidaatriikide ministeeriumide, valitsus- või kohalike omavalitsuste asutuste ja diplomaatiliste korpuste ametnikele.

Nõukogu peasekretariaadis stažeeriva riigiametniku töölevõtmise ja tasustamisega tegelevad vastava riigi ametiasutused.

Kes võivad kandideerida?

Kodakondsus

Praktikavõimalused nõukogu peasekretariaadis on avatud:

  • ELi kodanikele
  • ELiga ühinemisläbirääkimised lõpule viinud kandidaatriikide kodanikele

Tasustatud praktikakohtade taotlejad peavad olema hiljuti lõpetanud ülikooli või sellega võrdväärse kõrgkooli ning saanud kraadi tõendava tunnistuse.

Keeled

Kuna nõukogu peasekretariaadi siseseks suhtluseks kasutatakse laialdaselt prantsuse ja inglise keelt, on nõutav hea prantsuse või inglise keele oskus, mis võimaldab vastavas keeles suhelda.

Profiilid

Enamik taotlusi tuleb praegu kandidaatidelt, kellel on kutseoskused õigusteaduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete, Euroopa õpingute ja majanduse valdkonnas.

Nõukogu peasekretariaat otsib samuti praktikante, kellel on kutseoskused muudes valdkondades, nagu:

kirjalik tõlge, personalitöö, kommunikatsioon, haridusteadus, informaatika, graafiline disain, multimeedia, põllumajandustehnoloogia, biomehaanika, tervishoid ja toiduohutus, energiajuhtimine, keskkond, lennundus.

Kes ei saa kandideerida?

Taotlusi ei võeta vastu isikutelt, kes on juba läbinud enam kui 8-nädalase (tasustatud või tasustamata) täienduskoolituse mõnes ELi institutsioonis või asutuses.

Kaebuse esitamise kord

Püüame pakkuda võimalikult kvaliteetseid teenuseid.

Kui aga leiate, et olete kokku puutunud haldusomavoliga, on teil õigus esitada kaebus Euroopa ombudsmanile. Juhime tähelepanu sellele, et ombudsman saab kaebuse vastu võtta alles pärast seda, kui olete pöördunud oma murega praktikabüroo poole.

Võite meiega ühendust võtta e-posti teel.