Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Praktikavõimalused peasekretariaadis

nõukogu peasekretariaat

Kontakt

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust praktikabürooga:

Praktika eri liigid

1. Tasustatud praktika

Nõukogu peasekretariaat pakub aastas ligikaudu 100 tasustatud praktikakohta ELi kodanikele, kes on läbinud vähemalt kõrghariduse esimese astme ja saanud sellele vastava kraadi.

Praktika kestab 5 kuud ja toimub ühel 2 eri perioodist:

  • 1. veebruar – 30. juuni
  • 1. september – 31. jaanuar

2. Kohustuslik tasustamata praktika

Nõukogu peasekretariaat pakub ligikaudu 20 tasustamata praktikakohta aastas. See praktika on mõeldud 3., 4. või 5. kursuse üliõpilastele, kes peavad õpingute osana läbima kohustusliku praktika.

Praktika kestab 1–5 kuud ja toimub ühel 2 eri perioodist:

  • 1. veebruar – 30. juuni
  • 1. september – 31. jaanuar

3. Riigiametnike praktika

See programm on mõeldud ELi liikmesriikide või kandidaatriikide ministeeriumide, valitsus- või kohalike omavalitsuste asutuste ja diplomaatiliste korpuste ametnikele.

Nõukogu peasekretariaadis stažeeriva riigiametniku töölevõtmise ja tasustamisega tegelevad vastava riigi ametiasutused.

Kes võivad kandideerida?

Kodakondsus

Praktikavõimalused nõukogu peasekretariaadis on avatud:

  • ELi kodanikele
  • ELiga ühinemisläbirääkimised lõpule viinud kandidaatriikide kodanikele

Nad peavad olema hiljuti lõpetanud ülikooli või võrdväärse kõrgkooli.

Praegu ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide kodanikud võivad osaleda ainult riigiametnike praktika programmis.

Keeled

Nõutakse väga head inglise või prantsuse keele oskust, kuna need on nõukogu peasekretariaadi peamised töökeeled.

Profiilid

Enamik taotlusi tuleb praegu kandidaatidelt, kellel on kutseoskused õigusteaduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete, Euroopa õpingute ja majanduse valdkonnas.

Nõukogu peasekretariaat otsib samuti praktikante, kellel on kutseoskused muudes valdkondades, nagu:

kirjalik tõlge, personalitöö, kommunikatsioon, haridusteadus, informaatika, graafiline disain, multimeedia, põllumajandustehnoloogia, biomehaanika, tervishoid ja toiduohutus, energiajuhtimine, keskkond, lennundus.

Kes ei saa kandideerida?

Taotlusi ei võeta vastu kandidaatidelt, kes on juba läbinud enam kui 8-nädalase (tasustatud või tasustamata) täienduskoolituse mõnes ELi institutsioonis või asutuses.