Esitage praktikataotlus

nõukogu peasekretariaat

Taotlused 2018. aasta tasustatud praktikaks

Taotluste vastuvõtmine 2018. aasta esimeseks tasustatud praktikaperioodiks on lõppenud. Esitatud taotlustele pääsete endiselt ligi.

Esimene praktikaperiood: 1. veebruar – 30. juuni 2018

  •  esitage taotlus ajavahemikul 11. septembrist kuni 16. oktoobrini 2017

Esimeseks praktikaperioodiks välja valitud kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 2017. aasta detsembris.

Teine praktikaperiood: 1. september 2018 – 31. jaanuar 2019

  • esitage taotlus ajavahemikul 15. jaanuarist (kell 12.00 GMT+1) 15. märtsini 2018 (kell 12.00 GMT+1)

Teiseks praktikaperioodiks välja valitud kandidaatidega võetakse ühendust kõige varem 2018. aasta märtsis.

Nõukogule saadetakse väga palju taotlusi. Süsteemi ülekoormuse vältimiseks palume mitte jätta taotluse esitamist viimasele päevale.

Taotlusvorm on saadaval prantsuse ja inglise keeles. Taotlemiseks on vajalik neist ühe keele väga hea oskus.

Taotlused 2018. aasta kohustuslikuks tasustamata praktikaks

Esimene praktikaperiood: 1. veebruar – 30. juuni 2018

  •  taotluste esitamise tähtpäev on 1. oktoober 2017

Teine praktikaperiood: 1. september 2018 – 31. jaanuar 2019

  • taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2018

Taotlusvorm on saadaval prantsuse ja inglise keeles. Taotlemiseks on vajalik neist ühe keele väga hea oskus.

Kontakt

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust praktikabürooga: