Praktikavõimalused – korduma kippuvad küsimused

nõukogu peasekretariaat

Praktikavõimalused

Kas praktikakohta on võimalik saada suveks?
Ei. Praktikavõimalust ei pakuta juuliks ega augustiks.

Kas arvesse võetakse omal algatusel esitatud taotlusi?
Ei. Kõik praktikakoha taotlused tuleb esitada veebisaidil kirjeldatud taotluse esitamise korra kohaselt.

Kes võivad kandideerida

Ma ei ole veel saanud bakalaureusekraadi. Kas ma võin kandideerida tasustatud praktikakohale?
Võite kandideerida, kui teie bakalaureusekraadi tõendava tunnistuse kuupäev on varasem praktikalepingu allkirjastamise kuupäevast.

Kas ma võin kandideerida nii tasustatud kui ka kohustusliku praktika kohale?
Jah. Võite kandideerida nii tasustatud kui ka kohustusliku praktika kohale, kui vastate mõlema sobivuskriteeriumitele (nt kui teil juba on bakalaureusekraad ja olete magistriõppes ning praktika on ette nähtud magistriõppe osana).

Kas ma võin samal ajal kandideerida praktikakohale erinevates ELi institutsioonides?
Võite kandideerida praktikakohale samal ajal erinevates ELi institutsioonides, kui vastate sobivuskriteeriumitele.

Kui võtta arvesse 23. juunil 2016 Ühendkuningriigis toimunud referendumi tulemust, siis kas Ühendkuningriigi kodanikud võivad endiselt kandideerida tasustatud praktika kohtadele 2018. aastaks?
Ühendkuningriigi kodanikud võivad endiselt kandideerida praktikakohtadele Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis. Aluslepingute kohaselt, mille Ühendkuningriik on ratifitseerinud, kohaldatakse ELi õigust endiselt täies ulatuses Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

Valikumenetlus

Kuidas praktikante valitakse?
Praktikandid valitakse paremuse põhjal, tuginedes taotluses esitatud teabele.

Kandidaatidega võidakse pidada vestlus telefoni teel või veebi kaudu. Sellisel juhul võtab praktikabüroo kandidaatidega eelnevalt ühendust sobiva aja kokku leppimiseks. Kui kandidaadid on võrdsed, siis püüab praktikabüroo tagada valitud praktikantide hulgas hea geograafilise (st et esindatud oleksid võimalikult mitme riigi kodanikud) ja soolise tasakaalu (eesmärk on 40% vähemesindatud soost isikuid). Taotlusi analüüsitakse ja võrreldakse selle ametikoha profiiliga, mida nõukogu peasekretariaadi erinevates üksustes vajatakse.

Valituks osutumisel

Kas peaksin esitama täiendavate dokumentide tõlked?
Ei. Täiendavad dokumendid võivad olla kõikides ELi ametlikes keeltes. Võimaluse korral oleks kasulik esitada siiski diplomite inglis- või prantsuskeelsed koopiad.

Kas täiendavate dokumentide koopiad peavad olema kinnitatud ärakirjad?
Ei. Täiendavad dokumendid tuleb saata e-postiga. Ei ole vaja esitada kinnitatud ärakirju. Kohale saabunud praktikantidel palutakse esitada täiendavate dokumentide originaalid.

Praktika ajal

Kas mul on õigus puhkusele?
Praktikantidel on õigus saada iga töötatud kuu kohta 2 puhkepäeva kuus; samuti on puhkepäevadeks riigipühad ja päevad, mil nõukogu ei tööta.

Tervisekindlustus on kohustuslik. Kas piisab minu riigis välja antud Euroopa ravikindlustuskaardist?
Jah. Tõendina aktsepteerime teile antud Euroopa ravikindlustuskaardi koopiat. Peate ise kontrollima, milliseid kulutusi see katab.

Kui praktikandil puudub tervisekindlustus (nt Euroopa ravikindlustuskaart), saab ta kasutada nõukogu tervisekindlustust. Sellisel juhul maksavad tasustatud praktikandid umbes 13 eurot kuus, mis vastab ühele kolmandikule kindlustusmaksest, ning nõukogu maksab ülejäänud kaks kolmandikku. Nõukogu maksab kogu kohustuslike praktikantide kindlustusmakse.

Kas praktikandid on kindlustatud?
Kõik praktikandid on kindlustatud õnnetusjuhtumite vastu.

Finantsaspektid

Kui suur on praktikantide stipendium?
Praegu on praktikantide stipendium 1159,44 eurot kuus (neto).

Kas Euroopa Liidu Nõukogu tasub reisikulud minu elukohast Brüsselisse?
Praktikandid saavad reisikulude katteks reisitoetust.

Praktikantidel, kes võetakse tööle kohast, mis on Brüsselist kaugemal kui 50 km, on õigus saada reisikulude katteks toetust praktika alguses ja lõpus. Toetuse arvutamise aluseks on Brüsseli ning taotlusvormil osutatud aadressi vaheline geograafiline vahemaa (0–500 km: 0,30 eurot/km, 501–1500 km: 0,20 eurot/km, üle 1500 km: 0,10 eurot/km ning see korrutatakse kahega, maksimaalselt 800 eurot. Toetust ei anta, kui vahemaa on väiksem kui 50 km Brüsselist). Reisitoetuse saamiseks peate praktikakohal töötama vähemalt poole oma praktikaperioodist. Aadressi vahetamise taotlusi pärast seda, kui nõukogu on praktikalepingule alla kirjutanud, vastu ei võeta.