Kuidas taotleda praktikakohta

nõukogu peasekretariaat

2018. aasta esimese praktikaperioodi taotluste vastuvõtmine on lõppenud. Esitatud taotlustele pääsete endiselt ligi.

1. Tasustatud praktika

2018. aasta esimese praktikaperioodi taotluste vastuvõtmine on lõppenud. Taotluse 2018. aasta teiseks praktikaperioodiks saate esitada siis, kui taotluste vastuvõtt avatakse. Taotlused tuleb esitada veebipõhist süsteemi kasutades.

 • teiseks praktikaperioodiks (1. september 2018 – 31. jaanuar 2019) esitage taotlus ajavahemikul 15. jaanuarist (kell 12.00) 15. märtsini 2018 (kell 12.00)

Profiilis esitatud aadress

Kõik kirjad saadetakse teie elektroonilises profiilis esitatud aadressil. Palume teil aadressi muutumisel oma profiili ajakohastada. Seda aadressi kasutatakse nii praktikapakkumise tegemisel kui ka teie toimiku haldamisel ning seda loetakse teie värbamiskohaks.

Tihti rändavad praktikabüroo e-kirjad gmaili, hotmaili ja erinevate teiste e-posti kontode rämpspostikausta. Palun kontrollige korrapäraselt oma rämpspostikaustast, kas uute kirjade hulgas ei leidu teateid saatjalt „bureau de stage“ (stages@consilium.europa.eu). Esitage oma taotlusvormis kindlasti ka kontakttelefoni number, et saaksime teiega vajaduse korral ühendust võtta.

Valikumenetlus

Esimese praktikaperioodi kohtadele valituks osutunud kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt detsembris, teise praktikaperioodi kohtadele valituks osutunud kandidaatidega hiljemalt mais.

Edukad kandidaadid

Kui te osutusite valituks, palutakse teil esitada järgmised täiendavad dokumendid:

 • passi või ID-kaardi loetav koopia
 • diplomite või ametlike tunnistuste koopia
 • vajaduse korral töökogemust tõendavad dokumendid ning taotlusvormil märgitud keelte valdamist tõendavad dokumendid või vastavasisuline põhjendatud selgitus.

Muud taotlusele lisatud mittekohustuslikud dokumendid (näiteks soovituskirjad) võib saata koos täiendavate dokumentidega.

Elektroonilise taotlusvormi esitamise korral ei ole tarvis täiendavaid dokumente saata. Need palutakse teil saata juhul, kui teile pakutakse praktikakohta. Teid võetakse praktikale ainult juhul, kui esitate kõik nõutavad dokumendid. Teil tuleb tõendada taotlusvormis esitatud kogu teavet (haridus, töökogemus, keelteoskus jne). Seetõttu peaks teie taotlusvorm sisaldama üksnes teavet, mille kohta teil on täiendavad dokumendid.

Jätke endale koopiad kõikidest dokumentidest, mille olete praktikabüroosse saatnud. Palume mitte saata ülikoolidiplomite originaale.

Edukatele kandidaatidele saadetakse e-posti teel pakkumine, milles on märgitud praktika aeg ja osakond, kus nad tööle asuvad. Pärast pakkumise vastuvõtmist saadab praktikabüroo praktikalepingu.

Valituks mitteosutunud kandidaadid

Tasustatud praktika kohtadele laekub nõukogu peasekretariaati umbes 4000 taotlust aastas. Kahjuks on saadaval vaid 100 praktikakohta.

Kandidaate, kes ei osutunud valituks, teavitatakse sellest e-posti teel või nende EPSO-konto kaudu 2018. aasta jaanuari lõpus (veebruaris alustavad praktikandid) ja 2018. aasta juuni lõpus (septembris alustavad praktikandid).

Kui te ei osutunud valituks, võite järgmisel värbamisperioodil uuesti kandideerida.

2. Kohustuslik tasustamata praktika

See praktika on mõeldud 3., 4. või 5. kursuse üliõpilastele, kes peavad õpingute osana läbima kohustusliku praktika. Praktikakohta võivad taotleda ka üliõpilased kellelt nõutakse uurimistööd väitekirja või doktoritöö jaoks.

Kohustusliku praktika taotlused tuleb esitada järgmise ajakava alusel:

 • Praktika 1. veebruarist 30. juunini: taotlused tuleb esitada eelneva aasta 1. oktoobriks; valikumenetlus toimub oktoobrist detsembrini
 • Praktika 1. septembrist 31. jaanuarini: taotlused tuleb esitada sama aasta 1. aprilliks; valikumenetlus toimub aprillist juunini

Kui osutusite valituks, allkirjastatakse teiega praktikaleping. Muid lepinguid ja konventsioone (nt teie ülikooliga) ei allkirjastata.

Taotlused

Kohustusliku tasustamata praktika taotlused tuleb esitada e-posti teel ning peavad sisaldama järgmist:

 • täidetud taotlusvorm;
 • õppeasutuse ametlik tõend, mis kinnitab, et teilt nõutakse õpingute osana või tegevusalale lubamiseks praktika läbimist, või seda, et teilt nõutakse uurimistööd väitekirja või doktoritöö jaoks.

Täiendavaid dokumente ei pea saatma taotlusvormiga samal ajal. Need palutakse teil saata juhul, kui teile pakutakse praktikakohta. Teid võetakse praktikale ainult juhul, kui esitate kõik nõutavad dokumendid. Kui te osutusite valituks tuleb teil tõendada taotlusvormis esitatud kogu teavet (nt haridus, töökogemus, keelteoskus jne). Seetõttu peaks teie taotlusvorm sisaldama üksnes teavet, mille kohta teil on täiendavad dokumendid. Te võite lisada oma toimikusse ka muid täiendavaid dokumente, näiteks soovituskirju.

Taotlusvorm kohustuslikuks tasustamata praktikaks.

Peaksite saatma kõik taotlusdokumendid koos taotlusvormi ja teie ülikooli tõendiga PDF-vormingus e-posti teel:
Saatke taotlus

Profiilis esitatud aadress

Kõik kirjad saadetakse taotlusvormil esitatud aadressil. Palume teil aadressi muutumisel praktikabürood sellest e-posti teel teavitada. Seda aadressi kasutatakse nii praktikapakkumise tegemisel kui ka teie toimiku haldamisel ning seda loetakse teie värbamiskohaks.

Edukad kandidaadid

Kui te osutusite valituks, saadetakse teile e-posti teel pakkumine, milles on märgitud praktika aeg ja osakond, kus te tööle asute. Teil palutakse esitada järgmised täiendavad dokumendid taotlusvormil esitatud teabe tõendamiseks:

 • passi või ID-kaardi loetav koopia,
 • diplomite või ametlike tunnistuste koopia (kui see on vajalik),
 • töökogemust tõendavad dokumendid (kui see on vajalik),
 • taotlusvormil märgitud keelte valdamist tõendavad dokumendid või vastavasisuline põhjendatud selgitus.

Jätke endale koopiad kõikidest dokumentidest, mille olete praktikabüroosse saatnud. Palume mitte saata ülikoolidiplomite originaale.

Pärast täiendavate dokumentide kontrollimist saadab praktikabüroo allkirjastamiseks praktikalepingu. Muid lepinguid ja kokkuleppeid (nt teie ülikooliga) ei allkirjastata.

Valituks mitteosutunud kandidaadid

Juhul kui te ei osutunud valituks, teavitatakse teid sellest e-posti teel pärast valikumenetluse lõppu. Te võite järgmisel värbamisperioodil uuesti taotluse esitada.

3. Praktikavõimalused riikide haldusjuhtimise koolide õpilastele

Taotlused tuleb saata nõukogu personalidirektorile ja seda peab tegema kandidaadi riigi haldusjuhtimise kool.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust praktikabürooga.

Kontakt

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust praktikabürooga: