Peasekretariaadi hanked

Kes saavad osaleda?

Osalemine on avatud:

 • ELis registreeritud ettevõtjatele
 • kõikidele ELi kodanikele
 • ettevõtjatele ELi mittekuuluvast riigist, millel on ELiga leping avalike hangete turgude avamise kohta

Selleks et ettevõtja saaks hankemenetluses osaleda, peab ta vastama järgmistele tingimustele:

 • ta ei tohi olla pankrotis
 • ta ei tohi olla süüdi selles, et on olulisel määral rikkunud ametialaseid käitumisreegleid
 • ta peab olema täitnud kohustused, mis on seotud maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega
 • ta ei tohi olla süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, rahapesus, lapstööjõu kasutamises, kuritegelikus organisatsioonis osalemises või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab ELi finantshuve
 • ta ei tohi olla moonutanud andmeid pettuse või hooletuse teel
 • ta ei tohi olla hankemenetluses osalemisest kõrvale jäetud

ELi institutsioonide poolt sageli kasutatav mõiste „hankemenetlus” hõlmab järgmist:

 • pakkumiskutsed (Euroopa Liidu Teatajas – hanketeated) ja
 • osalemiskutsed eesmärgiga sõlmida tarne-, teenus- või ehitustöölepinguid

Hankemenetluse valik ja avalikustamisnõuded olenevad lepingu prognoositavast maksumusest.

Lepingud maksumusega üle 135 000 euro

135 000 euro väärtust ületavate hankemenetluste hanketeated avaldatakse Euroopa Liidu Teataja S-seerias ning nendega saab internetis tutvuda ELi andmebaasis TED.

Hankedokumendid ja muu teave käimasolevate hankemenetluste kohta on kättesaadavad TED veebisaidi e-riigihangete jaotises.

Soovitame end kõnealusel veebisaidil registreerida, et saaksite kasutada kõiki selle funktsioone.

Lepingud maksumusega 15 000 – 135 000 eurot

Pakkumiskutsed lepingute kohta, mille maksumus jääb vahemikku 15 000 – 135 000 eurot, avaldatakse käesoleval veebisaidil rubriigis „Käimasolevad hankemenetlused”.

Täiendava teabe saamiseks palume võtta ühendust hankemenetluse kuulutuses märgitud isikuga.

Lepingud maksumusega alla 15 000 €

Lepinguid, mille maksumus ei ületa 15 000 eurot, võidakse sõlmida väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse teel. Neid võimalusi ei reklaamita, aga kui teete end turul nähtavaks, võidakse teid kutsuda esitama oma pakkumus sellise lepingu sõlmimiseks.

Kohustuslikud vormid peasekretariaadi hankemenetlustes osalemiseks

Peasekretariaadi hankemenetlustes osalemiseks peate täitma juriidilise isiku vormi ja finantsteabe vormi, et saaksime Teie ettevõtte andmed ja pangakonto andmed: