Ajalugu

Film: „Kuluaarivestlustest tähtsaimaks otsustusorganiks“

Dokumentaalfilmis jälgitakse Euroopa Ülemkogu ajalugu asutamisest tänapäevani. Selles näidatakse viimase aastakümne olulisi teetähiseid, mis on kujundanud seda, kuidas ELi juhid oma otsuseid teevad.
Kujunemislugu on esitatud inimeste silme läbi, kes on olnud tunnistajaks Euroopa Ülemkogu muutumisele tänapäevaseks otsustuskeskuseks.

Loe lisaks Euroopa Ülemkogu, ELi nõukogu, eurorühma ja euroala tippkohtumise rolle kujundanud sündmuste ja lepingute kohta.

2008

12. oktoober

Sünnib euroala tippkohtumine 

Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy teeb ettepaneku korraldada euroala riigipeade ja valitsusjuhtide regulaarseid kohtumisi. Esimene kohtumine toimub 12. oktoobril 2008. Järgmised tippkohtumised toimuvad 2010. aasta mais, 2011. aasta märtsis, 2011. aasta juulis ja 2011. aasta oktoobris Brüsselis.

Euroala tippkohtumised aitavad kooskõlastada euroala majanduspoliitikat ning neil osalevad ka euroala tippkohtumise eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. 

2012

1.–2. märts

Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping

Euroopa Ülemkogu 1.–2. märtsi 2012. aasta kohtumisel allkirjastasid 25 ELi liikmesriigi juhid majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu.  

1. jaanuaril 2013 jõustunud leping andis ametliku staatuse euroala tippkohtumisele. Euroala tippkohtumise korraldus ja selle eesistuja ülesanded on sätestatud lepingu artiklis 12.

2013

14. märts

Euroala tippkohtumiste kodukord

Esimene euroala tippkohtumine pärast majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu jõustumist toimus 14. märtsil 2013. Sellel kohtumisel võeti vastu euroala tippkohtumiste korraldamise eeskirjad.

2015

22. juuni

Euroala erakorraline tippkohtumine Kreeka teemal

ELi juhid kohtuvad 22. juunil 2015 erakorraliseks arvamuste vahetuseks Kreeka teemal. Euroala tippkohtumise eesistuja Donald Tusk ütles, et Kreeka valitsuse poolt tehtud viimased ettepanekud on positiivne samm edasi, kuid ELi institutsioonid peavad neid põhjalikumalt hindama.

12. juuli

Euroala juhid saavutavad Kreeka suhtes kokkuleppe

Nad on valmis alustama läbirääkimisi Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) Kreekale suunatud finantsabiprogrammi üle, kuid kõigepealt peavad kokkuleppe heaks kiitma Kreeka parlament ja teiste riikide parlamendid. Pärast riiklikke menetlusi jätkab eurorühm läbirääkimisi.