Ajalugu

Film: „Kuluaarivestlustest tähtsaimaks otsustusorganiks“

Dokumentaalfilmis jälgitakse Euroopa Ülemkogu ajalugu asutamisest tänapäevani. Selles näidatakse viimase aastakümne olulisi teetähiseid, mis on kujundanud seda, kuidas ELi juhid oma otsuseid teevad.
Kujunemislugu on esitatud inimeste silme läbi, kes on olnud tunnistajaks Euroopa Ülemkogu muutumisele tänapäevaseks otsustuskeskuseks.

Loe lisaks Euroopa Ülemkogu, ELi nõukogu, eurorühma ja euroala tippkohtumise rolle kujundanud sündmuste ja lepingute kohta.

1997

13. detsember

Eurorühma loomine

Euroopa Ülemkogu kiidab heaks eurorühma (mitteametlik organ, mille raames tulevad kokku eurot kasutavate liikmesriikide rahandusministrid) loomise. Eurorühma esimene koosolek toimub 4. juunil 1998 Luksemburgis Château de Senningenis.

1999

1. jaanuar

Euro sünnib virtuaalse rahana

Ta võetakse kasutusele 11. liikmesriigis: Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome.

2001

1. jaanuar

Kreeka ühineb euroalaga

Kreeka on 12. Euroopa Liidu liikmesriik, kes euroalaga ühineb.

2002

1. jaanuar

Euro läheb ringlusse

1. jaanuaril 2002 läheb pangatähtede ja müntidena ringlusse euro, mis vahetab välja riikide omavääringud.

2003

1. veebruar

Nice’i leping

Nice’i lepinguga reformitakse ELi institutsioone, et teha ettevalmistusi tulevase, 27 liikmeni laienenud Euroopa Liidu toimimiseks. Nõukogu reformitakse, et laiendada kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise kohaldamisala ja võtta kasutusele liikmesriikide vahelise tõhustatud koostöö põhimõte.

2004

10. september

Eurorühma esimene alaline esimees

Eurorühm otsustab määrata alalise esimehe, kes on ametis kaks aastat.

ECOFINi kohtumisel Scheveningenis valitakse eurorühma esimeseks alaliseks esimeheks Jean-Claude Juncker. Tema ametiaeg kestab 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2006.

2006

September

Eurorühma esimeheks nimetati taas Jean-Claude Juncker

Juncker valiti eurorühma esimeheks teiseks ametiajaks.

2007

1. jaanuar

Sloveenia ühineb euroalaga

Sloveenia võtab 13. Euroopa Liidu liikmesriigina euro oma rahaühikuna kasutusele.

2008

1. jaanuar

Küpros ja Malta ühinevad euroalaga

Euroalasse kuulub nüüd 15 liikmesriiki.

12. oktoober

Sünnib euroala tippkohtumine 

Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy teeb ettepaneku korraldada euroala riigipeade ja valitsusjuhtide regulaarseid kohtumisi. Esimene kohtumine toimub 12. oktoobril 2008. Järgmised tippkohtumised toimuvad 2010. aasta mais, 2011. aasta märtsis, 2011. aasta juulis ja 2011. aasta oktoobris Brüsselis.

Euroala tippkohtumised aitavad kooskõlastada euroala majanduspoliitikat ning neil osalevad ka euroala tippkohtumise eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. 

2009

1. jaanuar

Slovakkia ühineb euroalaga

Slovakkia ühineb euroalaga 16. liikmena.

1. detsember

Lissaboni lepingu protokoll nr 14

Lissaboni lepingu protokoll nr 14 jõustub 1. detsembril 2009, selles sätestatakse eurorühma ülesanded. Eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide ministrid kohtuvad mitteametlikult, et arutada ühisrahaga seotud küsimusi ning nad valivad kaheks ja pooleks aastaks esimehe.

Lissaboni lepinguga muudetakse ka ELi Nõukogu kodukorda, nii et kui majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) täiskoosseis hääletab küsimustes, mis mõjutavad ainult euroala, tohivad hääletada ainult eurorühma liikmed.

2011

1. jaanuar

Eesti ühineb euroalaga

Eesti on 17. riik, kes euroalaga ühineb.

2012

jaanuar

Eurorühma töörühma esimehe valimine

Alates 2012. aasta jaanuarist on eurorühma töörühma esimehe ametikohal Thomas Wieser, kes on ka majandus- ja rahanduskomitee esimees.

Eurorühma töörühm on ettevalmistav organ, mille raames tulevad kokku esindajad majandus- ja rahanduskomitee euroalasse kuuluvatest liikmesriikidest, Euroopa Komisjonist ja Euroopa Keskpangast.   

2013

21. jaanuar

Eurorühma esimehe valimine

Madalmaade rahandusminister Jeroen Dijsselbloem valitakse eurorühma esimeheks. Temast saab eurorühma ajaloos teine alaline eurorühma esimees.

2014

1. jaanuar

Läti ühineb euroalaga

Lätist saab euroala 18. liige.

2015

1. jaanuar

Leedu ühineb euroalaga

Euroalasse kuulub nüüd 19 liiget: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia ja Soome.

13. juuli

Jeroen Dijsselbloem valiti teiseks ametiajaks eurorühma esimeheks

Jeroen Dijsselbloem nimetati teist korda eurorühma esimeheks ning tema ametiaeg kestab 2,5 aastat.