Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed.

Aktuaalne

Samm lähemale rändlustasude kaotamisele

Nõukogu võttis 2. detsembril vastu oma seisukoha uute ELi sätete kohta, mida hakatakse kohaldama ELi rändluse hulgituru suhtes. See on vajalik eeltingimus, et kaotada rändlustasud tarbijate jaoks 2017. aastal.

Määruse eelnõus sätestatakse piirmäärad hindadele, mida operaatorid võivad üksteiselt nõuda oma võrgus rändlusteenuste jaoks kasutamise eest. Need hinnapiirid hõlmavad kõnesid, SMSe ja andmeside kasutamist. Tasu maksimummäärad selguvad läbirääkimiste käigus.

Kokkulepitud teksti põhjal hakatakse pidama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, et kaotada rändlustasud määratud tähtajaks – 2017. aasta juuniks.

Aktuaalne

Samm lähemale rändlustasude kaotamisele

Nõukogu võttis 2. detsembril vastu oma seisukoha uute ELi sätete kohta, mida hakatakse kohaldama ELi rändluse hulgituru suhtes. See on vajalik eeltingimus, et kaotada rändlustasud tarbijate jaoks 2017. aastal.

Määruse eelnõus sätestatakse piirmäärad hindadele, mida operaatorid võivad üksteiselt nõuda oma võrgus rändlusteenuste jaoks kasutamise eest. Need hinnapiirid hõlmavad kõnesid, SMSe ja andmeside kasutamist. Tasu maksimummäärad selguvad läbirääkimiste käigus.

Kokkulepitud teksti põhjal hakatakse pidama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, et kaotada rändlustasud määratud tähtajaks – 2017. aasta juuniks.