Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed. 

Aktuaalne

Pariisi kokkulepe nõukogu päevakorras esikohal

Keskkonnaministrid kohtuvad 30. septembril, et arutada Pariisi kokkuleppe ratifitseerimist. Ministrid lepivad eeldatavasti kokku kliimamuutusi käsitleva ülemaailmse kokkuleppe sõlmimises ELi nimel.

Pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist peaks nõukogu võtma vastu otsuse, mis lubab ELil ratifitseerida Pariisi kokkuleppe oktoobris.

Pariisi kokkulepe jõustub 30 päeva pärast seda, kui selle on ratifitseerinud vähemalt 55 riiki, kes hõlmavad kokku vähemalt 55% ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Aktuaalne

Pariisi kokkulepe nõukogu päevakorras esikohal

Keskkonnaministrid kohtuvad 30. septembril, et arutada Pariisi kokkuleppe ratifitseerimist. Ministrid lepivad eeldatavasti kokku kliimamuutusi käsitleva ülemaailmse kokkuleppe sõlmimises ELi nimel.

Pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist peaks nõukogu võtma vastu otsuse, mis lubab ELil ratifitseerida Pariisi kokkuleppe oktoobris.

Pariisi kokkulepe jõustub 30 päeva pärast seda, kui selle on ratifitseerinud vähemalt 55 riiki, kes hõlmavad kokku vähemalt 55% ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest.