Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Nõukogu arutab rändajate ja pagulaste integratsiooni teemat

23. novembril kohtunud haridus- ja noorteministrid arutasid, kuidas parandada rändajate integratsiooni. Keskenduti eelkõige noorte rändajate aina suurenevast arvust tulenevatele väljakutsetele. Ministrid pidasid tähtsaks mitmeid, sealhulgas järgmisi aspekte:

  • keeleõppe, eelkõige vastuvõtjariigi keelte õppe parandamine
  • Euroopa väärtuste edendamine kõikidel haridustasanditel, et vältida sallimatust, ksenofoobiat ja radikaliseerumist
  • eelmiste kvalifikatsioonide hindamise ja valideerimise kiirendamine
  • programmi „Erasmus+” kasutamine parimal moel

Samuti võtsid noorteministrid vastu noorte töökava 2016.–2018. aastaks.

 

 

Nõukogu arutab rändajate ja pagulaste integratsiooni teemat

23. novembril kohtunud haridus- ja noorteministrid arutasid, kuidas parandada rändajate integratsiooni. Keskenduti eelkõige noorte rändajate aina suurenevast arvust tulenevatele väljakutsetele. Ministrid pidasid tähtsaks mitmeid, sealhulgas järgmisi aspekte:

  • keeleõppe, eelkõige vastuvõtjariigi keelte õppe parandamine
  • Euroopa väärtuste edendamine kõikidel haridustasanditel, et vältida sallimatust, ksenofoobiat ja radikaliseerumist
  • eelmiste kvalifikatsioonide hindamise ja valideerimise kiirendamine
  • programmi „Erasmus+” kasutamine parimal moel

Samuti võtsid noorteministrid vastu noorte töökava 2016.–2018. aastaks.

 

 

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed.