© Euroopa Liit 19.-20.10.2017 Koosolek

19. oktoobri kohtumisel otsustasid ELi juhid konsolideerida olemasoleva rändevoogude kontrollimise strateegia. Nad ütlesid ka, et on „valmis tegema kõike, mida on vaja Euroopa digitaalseks muutmiseks“. 20. oktoobril kinnitasid nad juhtide tegevuskava ja leppisid kokku selles, et alustatakse liidusiseseid ettevalmistusi Brexiti läbirääkimiste teiseks etapiks.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.