Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed. 

Aktuaalne

Tutvu lähemalt nõukogu ja Euroopa Ülemkogu tööga

Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu on kaks eraldi institutsiooni, keda abistab nõukogu peasekretariaat. Kumb on poliitiline ja kumb seadusandlik institutsioon? Mis on peasekretariaadi ülesanded? Mis on nõukogu eesistumine?

Seadusandlikud otsused tehakse eri eeskirjade alusel. Kuidas nõukogu hääletussüsteem töötab? Mis on lihthäälteenamus, kvalifitseeritud häälteenamus ja ühehäälsus?

Euroala riigid kohtuvad ka organis nimega eurorühm. Kas Sinu riik kuulub euroalasse? Millal euroala loodi?

Kõik vastused ja palju rohkem teavet leiad meie animatsioonidest.

Tule nõukogusse praktikale! Kandideerida saab kuni augusti lõpuni

Igal aastal annab nõukogu praktikavõimaluse umbes 120 ELi kodanikule, kes on omandanud esimese astme kõrghariduse. Aastas on kaks praktikaperioodi, mis kestavad veebruarist juunini ja septembrist jaanuarini.

Praktikandid saavad osaleda nõukogu töö kõigis valdkondades, töötades kas pressibüroos, poliitikadirektoraatides või hoopis tõlkijana või IT-spetsialistina. Praktikant on selle üksuse liige, kuhu ta tööle määratakse, ning toetab ELi ametnike tööd. Osa saab võtta ka mitmekesistest seminaridest, õppereisidest ja muudest tegevustest, mis võimaldavad omandada uusi teadmisi selle kohta, kuidas EL töötab.

Taotluste esitamine lõpeb 31. augustil 2016.

Aktuaalne

Tutvu lähemalt nõukogu ja Euroopa Ülemkogu tööga

Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu on kaks eraldi institutsiooni, keda abistab nõukogu peasekretariaat. Kumb on poliitiline ja kumb seadusandlik institutsioon? Mis on peasekretariaadi ülesanded? Mis on nõukogu eesistumine?

Seadusandlikud otsused tehakse eri eeskirjade alusel. Kuidas nõukogu hääletussüsteem töötab? Mis on lihthäälteenamus, kvalifitseeritud häälteenamus ja ühehäälsus?

Euroala riigid kohtuvad ka organis nimega eurorühm. Kas Sinu riik kuulub euroalasse? Millal euroala loodi?

Kõik vastused ja palju rohkem teavet leiad meie animatsioonidest.

Tule nõukogusse praktikale! Kandideerida saab kuni augusti lõpuni

Igal aastal annab nõukogu praktikavõimaluse umbes 120 ELi kodanikule, kes on omandanud esimese astme kõrghariduse. Aastas on kaks praktikaperioodi, mis kestavad veebruarist juunini ja septembrist jaanuarini.

Praktikandid saavad osaleda nõukogu töö kõigis valdkondades, töötades kas pressibüroos, poliitikadirektoraatides või hoopis tõlkijana või IT-spetsialistina. Praktikant on selle üksuse liige, kuhu ta tööle määratakse, ning toetab ELi ametnike tööd. Osa saab võtta ka mitmekesistest seminaridest, õppereisidest ja muudest tegevustest, mis võimaldavad omandada uusi teadmisi selle kohta, kuidas EL töötab.

Taotluste esitamine lõpeb 31. augustil 2016.