Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

27. aprill 2015: ELi-Ukraina 17. tippkohtumine Kiievis

Eesistuja Tusk ja president Juncker esindavad ELi 27. aprillil 2015 Kiievis toimuval ELi-Ukraina tippkohtumisel. Nendega koos osalevad tippkohtumisel ELi kõrge esindaja Federica Mogherini ja volinik Hahn.

See on esimene uue assotsieerimislepingu alusel toimuv ELi-Ukraina tippkohtumine. 

Tippkohtumine annab ELi ja Ukraina juhtidele võimaluse arutada järgmist:

 • Ukraina edusammud poliitiliste ja majandusreformide protsessis, 
 • riigi idaosas toimuv konflikt ja Minski kokkulepete rakendamine,  
 • laiemad piirkondlikud küsimused ja eeloleva Riias toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistamine.

27. aprill 2015: ELi-Ukraina 17. tippkohtumine Kiievis

Eesistuja Tusk ja president Juncker esindavad ELi 27. aprillil 2015 Kiievis toimuval ELi-Ukraina tippkohtumisel. Nendega koos osalevad tippkohtumisel ELi kõrge esindaja Federica Mogherini ja volinik Hahn.

See on esimene uue assotsieerimislepingu alusel toimuv ELi-Ukraina tippkohtumine. 

Tippkohtumine annab ELi ja Ukraina juhtidele võimaluse arutada järgmist:

 • Ukraina edusammud poliitiliste ja majandusreformide protsessis, 
 • riigi idaosas toimuv konflikt ja Minski kokkulepete rakendamine,  
 • laiemad piirkondlikud küsimused ja eeloleva Riias toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistamine.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.

ELi Nõukogu

ELi Nõukogu on liikmesriikide valitsusi esindav institutsioon. ELi Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Nõukogu on väga oluline otsustaja ELis. Nõukogu peab uute ELi õigusaktide üle läbirääkimisi ja võtab neid vastu, kohandab neid vajaduse korral ja koordineerib poliitikaid. Enamikul juhtudest teeb nõukogu otsuseid koos Euroopa Parlamendiga seadusandliku tavamenetluse teel, mida tuntakse ka kaasotsustamismenetluse nime all. 

Mõnes väga spetsiifilises valdkonnas teeb nõukogu otsuseid seadusandlike erimenetluste teel, milleks on nõusolekumenetlus ja nõuandemenetlus, kus parlamendi roll on piiratud. 

Teemad

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu tegevus hõlmab paljusid valdkondi, sealhulgas:

Aktuaalne

Ebaseaduslikule rändele reageerimine

Ebaseadusliku rände ärahoidmine ja selle vastu võitlemine on Euroopa Liidu prioriteet. Pärast 19. aprillil Vahemerel toimunud traagilisi sündmusi tulid riigipead ja valitsusjuhid kokku, et arutada, kuidas EL saab oma reageerimist parandada. Nendes aruteludes lähtuti 20. aprillil toimunud välisasjade ja siseküsimuste nõukogu erakorralise istungi tulemustest. Peamised tõstatatud küsimused olid järgmised:

 • võitlus inimkaubitsejate ja inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajate vastu
 • merel kohaloleku parandamine
 • liidusisese solidaarsuse tugevdamine
 • ebaseaduslike rändevoogude ärahoidmine

Aktuaalne

Ebaseaduslikule rändele reageerimine

Ebaseadusliku rände ärahoidmine ja selle vastu võitlemine on Euroopa Liidu prioriteet. Pärast 19. aprillil Vahemerel toimunud traagilisi sündmusi tulid riigipead ja valitsusjuhid kokku, et arutada, kuidas EL saab oma reageerimist parandada. Nendes aruteludes lähtuti 20. aprillil toimunud välisasjade ja siseküsimuste nõukogu erakorralise istungi tulemustest. Peamised tõstatatud küsimused olid järgmised:

 • võitlus inimkaubitsejate ja inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetajate vastu
 • merel kohaloleku parandamine
 • liidusisese solidaarsuse tugevdamine
 • ebaseaduslike rändevoogude ärahoidmine