22.-23.06.2017 Koosolek

ELi juhid leppisid 22. juunil kokku terrorismivastase võitluse tõhustamises ja Euroopa kaitsekoostöö tugevdamises. Toimus ka Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumine Brexiti arutamiseks. Juhid kohtuvad 23. juulil uuesti, et arutada majandus-, kaubandus- ja rändeküsimusi.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.