Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Luksemburg võtab üle nõukogu eesistujariigi ülesanded

1. juulil 2015 võtab Luksemburg Lätilt üle ELi Nõukogu eesistujariigi ülesanded. 6 kuu jooksul juhatab eesistujariik Luksemburg nõukogus igal tasandil toimuvaid istungeid ja koosolekuid, aidates tagada ELi töö järjepidevuse. 

Eesistujariik Luksemburgi tööprogramm põhineb paljudel teemadel, sealhulgas: investeeringute stimuleerimine majanduskasvu ja tööhõive hoogustamiseks; ELi sotsiaalse mõõtme süvendamine; rände, vabaduse, õigluse ja turvalisusega seotud küsimustega tegelemine; ühtse turu taaselustamine, keskendudes selle digitaalsele mõõtmele, ning säästva arengu edendamine.

Luksemburg on eesistujariik kuni 31. detsembrini 2015.

Luksemburg võtab üle nõukogu eesistujariigi ülesanded

1. juulil 2015 võtab Luksemburg Lätilt üle ELi Nõukogu eesistujariigi ülesanded. 6 kuu jooksul juhatab eesistujariik Luksemburg nõukogus igal tasandil toimuvaid istungeid ja koosolekuid, aidates tagada ELi töö järjepidevuse. 

Eesistujariik Luksemburgi tööprogramm põhineb paljudel teemadel, sealhulgas: investeeringute stimuleerimine majanduskasvu ja tööhõive hoogustamiseks; ELi sotsiaalse mõõtme süvendamine; rände, vabaduse, õigluse ja turvalisusega seotud küsimustega tegelemine; ühtse turu taaselustamine, keskendudes selle digitaalsele mõõtmele, ning säästva arengu edendamine.

Luksemburg on eesistujariik kuni 31. detsembrini 2015.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.

ELi Nõukogu

ELi Nõukogu on liikmesriikide valitsusi esindav institutsioon. ELi Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Sellel veebisaidil tutvustatakse Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu – kahte omavahel tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed. 

Teemad

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu tegevus hõlmab paljusid valdkondi, sealhulgas:

Aktuaalne

Järeldused ja resolutsioonid: nõukogu poliitilise seisukoha väljendus

Nõukogu avaldab järeldusi ja resolutsioone, et väljendada poliitilisi lubadusi või seisukohti ELi tegevusvaldkondades.

Nendel dokumentidel võib olla mitu erinevat eesmärki, näiteks: 

  • kutsuda institutsiooni või liikmesriiki üles võtma konkreetses küsimuses meetmeid
  • paluda teisel ELi institutsioonil koostada mingil teemal ettepanek
  • koordineerida liikmesriikide võetavaid meetmeid

Enne järelduste vastuvõtmist läbivad need nõukogus 3 etappi: töörühm, COREPER ja vastav nõukogu koosseis. Järeldused võtavad kõik liikmesriigid vastu ühehäälselt. Juhul kui liikmesriigid ei jõua kokkuleppele, võidakse tekst vastu võtta eesistujariigi järeldustena.

Aktuaalne

Järeldused ja resolutsioonid: nõukogu poliitilise seisukoha väljendus

Nõukogu avaldab järeldusi ja resolutsioone, et väljendada poliitilisi lubadusi või seisukohti ELi tegevusvaldkondades.

Nendel dokumentidel võib olla mitu erinevat eesmärki, näiteks: 

  • kutsuda institutsiooni või liikmesriiki üles võtma konkreetses küsimuses meetmeid
  • paluda teisel ELi institutsioonil koostada mingil teemal ettepanek
  • koordineerida liikmesriikide võetavaid meetmeid

Enne järelduste vastuvõtmist läbivad need nõukogus 3 etappi: töörühm, COREPER ja vastav nõukogu koosseis. Järeldused võtavad kõik liikmesriigid vastu ühehäälselt. Juhul kui liikmesriigid ei jõua kokkuleppele, võidakse tekst vastu võtta eesistujariigi järeldustena.