Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

23. ELi ja Jaapani tippkohtumine

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker esindavad 29. mail 2015 Euroopa Liitu 23. kahepoolsel ELi ja Jaapani tippkohtumisel. Aruteludes keskendutakse järgmistele teemadele:

  • ELi ja Jaapani poliitilised ja majandussuhted, keskendudes strateegilise partnerluse lepingu ja vabakaubanduslepingu läbirääkimistele
  • välispoliitilised küsimused, eelkõige ELi ja Jaapani naabruses, Ukrainas ja Kagu-Aasias
  • ülemaailmsed probleemid, nagu rahvusvahelised kliimamuutustealased läbirääkimised ja terrorismivastane koostöö

23. ELi ja Jaapani tippkohtumine

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker esindavad 29. mail 2015 Euroopa Liitu 23. kahepoolsel ELi ja Jaapani tippkohtumisel. Aruteludes keskendutakse järgmistele teemadele:

  • ELi ja Jaapani poliitilised ja majandussuhted, keskendudes strateegilise partnerluse lepingu ja vabakaubanduslepingu läbirääkimistele
  • välispoliitilised küsimused, eelkõige ELi ja Jaapani naabruses, Ukrainas ja Kagu-Aasias
  • ülemaailmsed probleemid, nagu rahvusvahelised kliimamuutustealased läbirääkimised ja terrorismivastane koostöö

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid. Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.

ELi Nõukogu

ELi Nõukogu on liikmesriikide valitsusi esindav institutsioon. ELi Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Sellel veebisaidil tutvustatakse Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu – kahte omavahel tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed. 

Teemad

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu tegevus hõlmab paljusid valdkondi, sealhulgas: