29.04.2017 Koosolek

29. aprillil kohtuvad 27 ELi liikmesriigi juhid, et leppida kokku eelseisvate Brexiti-kõneluste suunistes. Nii määratakse kindlaks läbirääkimisraamistik ning kujundatakse ELi üldised seisukohad ja põhimõtted läbirääkimiste jooksul. Kohtumine toimub kuu aega pärast seda, kui Ühendkuningriik esitas ELile ametliku teate oma lahkumiskavatsuse kohta.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.