Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Ülemkogu kutsub üles tegema kiiret otsust Kanadaga sõlmitava kaubanduslepingu osas

ELi juhid kutsusid 20.–21. oktoobril toimunud ülemkogu kohtumisel üles pidama täiendavaid läbirääkimisi ning jõudma kokkuleppele ELi ja Kanada kaubanduslepingu allkirjastamises ja ajutises kohaldamises.

„Meie kodanikud tunnevad järjest rohkem muret sellepärast, kas meie läbiräägitavad kaubanduslepingud on nende huvides,“ ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk pärast ülemkogu. Juhid kinnitasid taaskord oma toetust vabale ja õiglasele ülemaailmsele kaubandusele ja lisasid, et Euroopa keskkonna- ja sotsiaalsete standardite kaitsmine on ELi kaubandushuvide üks osa.

Nad rõhutasid vajadust võidelda ebaausate kaubandustavade vastu tulemuslikult ja kindlalt ning et 2016. aasta lõpuks tuleks kokku leppida eeskirjade eelnõus, millega ajakohastatakse kõik ELi kaubanduse kaitsemehhanismid.

Aruteludes rände üle keskendusid ELi juhid Vahemere keskosa rändeteele. Nad rõhutasid vajadust teha migrantide päritolu- ja transiidiriikideks olevate Aafrika riikidega koostööd ebaseadusliku rände vähendamiseks ja tagasisaatmise määra suurendamiseks.

Ülemkogu kutsub üles tegema kiiret otsust Kanadaga sõlmitava kaubanduslepingu osas

ELi juhid kutsusid 20.–21. oktoobril toimunud ülemkogu kohtumisel üles pidama täiendavaid läbirääkimisi ning jõudma kokkuleppele ELi ja Kanada kaubanduslepingu allkirjastamises ja ajutises kohaldamises.

„Meie kodanikud tunnevad järjest rohkem muret sellepärast, kas meie läbiräägitavad kaubanduslepingud on nende huvides,“ ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk pärast ülemkogu. Juhid kinnitasid taaskord oma toetust vabale ja õiglasele ülemaailmsele kaubandusele ja lisasid, et Euroopa keskkonna- ja sotsiaalsete standardite kaitsmine on ELi kaubandushuvide üks osa.

Nad rõhutasid vajadust võidelda ebaausate kaubandustavade vastu tulemuslikult ja kindlalt ning et 2016. aasta lõpuks tuleks kokku leppida eeskirjade eelnõus, millega ajakohastatakse kõik ELi kaubanduse kaitsemehhanismid.

Aruteludes rände üle keskendusid ELi juhid Vahemere keskosa rändeteele. Nad rõhutasid vajadust teha migrantide päritolu- ja transiidiriikideks olevate Aafrika riikidega koostööd ebaseadusliku rände vähendamiseks ja tagasisaatmise määra suurendamiseks.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed.