Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed. 

Aktuaalne

Kavandatav uus kokkulepe Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Liidus

Eesistuja Donald Tusk esitas 2. veebruaril 2016 ettepaneku Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelise uue kokkuleppe kohta, milles käsitletakse kõiki peaminister Cameroni tõstatud mureküsimusi. See peaks moodustama hea aluse, mille põhjal pidada kompromissi üle läbirääkimisi kõigi 28 liikmesriigiga.

Arutelud ettepaneku eri elementide üle algavad sel nädalal eesmärgiga jõuda kokkuleppele Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumisel.

Aktuaalne

Kavandatav uus kokkulepe Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Liidus

Eesistuja Donald Tusk esitas 2. veebruaril 2016 ettepaneku Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelise uue kokkuleppe kohta, milles käsitletakse kõiki peaminister Cameroni tõstatud mureküsimusi. See peaks moodustama hea aluse, mille põhjal pidada kompromissi üle läbirääkimisi kõigi 28 liikmesriigiga.

Arutelud ettepaneku eri elementide üle algavad sel nädalal eesmärgiga jõuda kokkuleppele Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumisel.