Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed. 

Teemad

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu tegevus hõlmab paljusid valdkondi, sealhulgas:

Aktuaalne

Töö paremate õhukvaliteedi standardite nimel

Puhta õhu paketi eesmärk on oluliselt vähendada õhusaastet kogu ELis. Paketis kehtestatakse eesmärgid õhusaaste tervise- ja keskkonnamõjude vähendamiseks 2030. aastaks ning see sisaldab seadusandlikke ettepanekuid rangemate standardite rakendamiseks heitkoguste ja õhusaaste suhtes.

Õhu halb kvaliteet põhjustab paljusid terviseprobleeme nagu astma ja südameveresoonkonna haigused. Selliseid terviseprobleeme on eriti rohkelt tiheda asustusega linnapiirkondades, kus õhukvaliteet on üldiselt madalam. Õhu halb kvaliteet on samuti kõige suurem enneaegsete surmade põhjustaja kogu ELis ning sellel on isegi suurem mõju kui liiklusõnnetustel. Puhta õhu paketi rakendamine aitaks parandada õhu kvaliteeti kõigi ELi kodanike jaoks ning vähendada valitsuste kulusid tervishoiule. 

Nõukogu ja Euroopa Parlament saavutasid esialgse kokkuleppe paketi ühe elemendi suhtes, milleks on meetmed keskmise võimsusega põletusseadmetest pärineva saaste vähendamiseks. Töö jätkub kahe teise elemendiga – heitkoguste riiklike ülemmäärade direktiivi ja Göteborgi protokolliga.

Euroopa vaba ja turvalise digitaalse ühtse turu loomine

Digitaalse ühtse turu strateegia on ELi kava luua vaba ja turvaline digitaalne ühtne turg, kus inimesed saavad teha internetis piiriüleseid oste ning ettevõtjad saavad müüa oma tooteid või teenuseid kogu ELis olenemata ettevõtja füüsilisest asukohast.   

Strateegial, mis hõlmab tervet rida seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke meetmeid, on kolm eesmärki:   

  • lihtsustada tarbijate ja ettevõtjate juurdepääsu internetis pakutavatele toodetele ja teenustele kogu Euroopas
  • parandada tingimusi digitaalvõrkude ja -teenuste arenguks ja kasvuks
  • edendada Euroopa digitaalmajanduse kasvu

Strateegiat arutati Euroopa Ülemkogu 25.–26. juuni 2015. aasta kohtumisel, kus ELi juhid võtsid vastu ka järeldused, milles rõhutati digitaalse ühtse turu tähtsust. Strateegiat ja selle erinevaid ettepanekuid on arutatud ka mitmel hiljutisel nõukogu istungil. 

Aktuaalne

Töö paremate õhukvaliteedi standardite nimel

Puhta õhu paketi eesmärk on oluliselt vähendada õhusaastet kogu ELis. Paketis kehtestatakse eesmärgid õhusaaste tervise- ja keskkonnamõjude vähendamiseks 2030. aastaks ning see sisaldab seadusandlikke ettepanekuid rangemate standardite rakendamiseks heitkoguste ja õhusaaste suhtes.

Õhu halb kvaliteet põhjustab paljusid terviseprobleeme nagu astma ja südameveresoonkonna haigused. Selliseid terviseprobleeme on eriti rohkelt tiheda asustusega linnapiirkondades, kus õhukvaliteet on üldiselt madalam. Õhu halb kvaliteet on samuti kõige suurem enneaegsete surmade põhjustaja kogu ELis ning sellel on isegi suurem mõju kui liiklusõnnetustel. Puhta õhu paketi rakendamine aitaks parandada õhu kvaliteeti kõigi ELi kodanike jaoks ning vähendada valitsuste kulusid tervishoiule. 

Nõukogu ja Euroopa Parlament saavutasid esialgse kokkuleppe paketi ühe elemendi suhtes, milleks on meetmed keskmise võimsusega põletusseadmetest pärineva saaste vähendamiseks. Töö jätkub kahe teise elemendiga – heitkoguste riiklike ülemmäärade direktiivi ja Göteborgi protokolliga.

Euroopa vaba ja turvalise digitaalse ühtse turu loomine

Digitaalse ühtse turu strateegia on ELi kava luua vaba ja turvaline digitaalne ühtne turg, kus inimesed saavad teha internetis piiriüleseid oste ning ettevõtjad saavad müüa oma tooteid või teenuseid kogu ELis olenemata ettevõtja füüsilisest asukohast.   

Strateegial, mis hõlmab tervet rida seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke meetmeid, on kolm eesmärki:   

  • lihtsustada tarbijate ja ettevõtjate juurdepääsu internetis pakutavatele toodetele ja teenustele kogu Euroopas
  • parandada tingimusi digitaalvõrkude ja -teenuste arenguks ja kasvuks
  • edendada Euroopa digitaalmajanduse kasvu

Strateegiat arutati Euroopa Ülemkogu 25.–26. juuni 2015. aasta kohtumisel, kus ELi juhid võtsid vastu ka järeldused, milles rõhutati digitaalse ühtse turu tähtsust. Strateegiat ja selle erinevaid ettepanekuid on arutatud ka mitmel hiljutisel nõukogu istungil.