Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Eurorühm: kokkulepe teha Kreeka jaoks kättesaadavaks täiendav finantsabi

Eurorühm kiitis 24. mail heaks Kreeka ja institutsioonide vahelise ametnike tasandi kokkuleppe, mis annab võimaluse viia lõpule Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi esimene läbivaatamine.

See võimaldab teha Kreekale Euroopa stabiilsusmehhanismist kättesaadavaks programmi alusel kasutada oleva finantsabi järgmise osa (10,3 miljardit eurot).

See osa tehakse kättesaadavaks mitme osamaksena kohe, kui Kreeka on rakendanud kõik kokkulepitud eelnevad meetmed ja euroala liikmesriigid on kokkuleppe kooskõlas oma siseriiklike menetlustega kinnitanud.

Eurorühm leppis samuti kokku selles, et Kreeka riigivõla jätkusuutlikkuse tagamiseks nähakse ette meetmed lühikeseks, keskpikaks ja pikaks perioodiks.

Eurorühm: kokkulepe teha Kreeka jaoks kättesaadavaks täiendav finantsabi

Eurorühm kiitis 24. mail heaks Kreeka ja institutsioonide vahelise ametnike tasandi kokkuleppe, mis annab võimaluse viia lõpule Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi esimene läbivaatamine.

See võimaldab teha Kreekale Euroopa stabiilsusmehhanismist kättesaadavaks programmi alusel kasutada oleva finantsabi järgmise osa (10,3 miljardit eurot).

See osa tehakse kättesaadavaks mitme osamaksena kohe, kui Kreeka on rakendanud kõik kokkulepitud eelnevad meetmed ja euroala liikmesriigid on kokkuleppe kooskõlas oma siseriiklike menetlustega kinnitanud.

Eurorühm leppis samuti kokku selles, et Kreeka riigivõla jätkusuutlikkuse tagamiseks nähakse ette meetmed lühikeseks, keskpikaks ja pikaks perioodiks.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed. 

Aktuaalne

G7 tippkohtumine, 26.–27. mai

26.–27. mail toimub Jaapanis G7 juhtide kohtumine. Aruteludes keskendutakse eeldatavasti järgmistele küsimustele:

  • majandus ja kaubandus
  • välispoliitikaküsimused, sealhulgas olukord Ukrainas ja Süürias
  • kliimamuutused ja energia

Samuti arutab G7 eeldatavasti ülemaailmset rände- ja pagulaskriisi ning kohustust anda rohkem abi.

ELi esindavad tippkohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Süüria, Iraak ning Daeshi oht Nõukogu ajakohastab ELi strateegiat

Nõukogu võttis 23. mail vastu järeldused, milles tuuakse välja prioriteedid, mille abil saavutada Süürias, Iraagis ja piirkonnas laiemalt kestev rahu, stabiilsus ja julgeolek ning teha lõpp rahva kannatustele.

EL toetab aktiivselt protsessi, mille tulemuseks on usaldusväärne ja kaasav poliitiline üleminek Süürias, tehes seda rahvusvahelise Süüria toetamise rühma raames ning toetades ÜRO eriesindajat Staffan de Misturat. Samuti kavatseb EL anda Süüria rahvale humanitaarabi.

Ministrid rõhutasid ka oma toetust Iraagi valitsusele ja vajadust kiirendada Iraagis toimuvaid reforme. Nad rõhutasid, kui oluline on stabiliseerida Daeshi käest vabastatud alad.

EL plaanib lisaks laiendada oma terrorismivastast võitlust, tugevdades koostööd kolmandate riikidega.

Aktuaalne

G7 tippkohtumine, 26.–27. mai

26.–27. mail toimub Jaapanis G7 juhtide kohtumine. Aruteludes keskendutakse eeldatavasti järgmistele küsimustele:

  • majandus ja kaubandus
  • välispoliitikaküsimused, sealhulgas olukord Ukrainas ja Süürias
  • kliimamuutused ja energia

Samuti arutab G7 eeldatavasti ülemaailmset rände- ja pagulaskriisi ning kohustust anda rohkem abi.

ELi esindavad tippkohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Süüria, Iraak ning Daeshi oht Nõukogu ajakohastab ELi strateegiat

Nõukogu võttis 23. mail vastu järeldused, milles tuuakse välja prioriteedid, mille abil saavutada Süürias, Iraagis ja piirkonnas laiemalt kestev rahu, stabiilsus ja julgeolek ning teha lõpp rahva kannatustele.

EL toetab aktiivselt protsessi, mille tulemuseks on usaldusväärne ja kaasav poliitiline üleminek Süürias, tehes seda rahvusvahelise Süüria toetamise rühma raames ning toetades ÜRO eriesindajat Staffan de Misturat. Samuti kavatseb EL anda Süüria rahvale humanitaarabi.

Ministrid rõhutasid ka oma toetust Iraagi valitsusele ja vajadust kiirendada Iraagis toimuvaid reforme. Nad rõhutasid, kui oluline on stabiliseerida Daeshi käest vabastatud alad.

EL plaanib lisaks laiendada oma terrorismivastast võitlust, tugevdades koostööd kolmandate riikidega.