Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Roteeruv eesistumine nõukogus: võeti vastu uus kord

26. juulil võeti nõukogus vastu ELi liikmesriikide nõukogu eesistujariigiks olemise läbivaadatud kord.

Pärast Ühendkuningriigi otsust loobuda 2017. aasta teisel poolel oma eesistumisest nõukogus otsustas nõukogu tuua eesistumised alates 2017. aasta juulist kuus kuud ettepoole.

Otsusega lisati 2020. aasta esimeseks poolaastaks ka Horvaatia eesistumine. Eelmise eesistumisjärjekorra kokkuleppimise ajal ei olnud Horvaatia veel ELi liige.

Roteeruv eesistumine nõukogus: võeti vastu uus kord

26. juulil võeti nõukogus vastu ELi liikmesriikide nõukogu eesistujariigiks olemise läbivaadatud kord.

Pärast Ühendkuningriigi otsust loobuda 2017. aasta teisel poolel oma eesistumisest nõukogus otsustas nõukogu tuua eesistumised alates 2017. aasta juulist kuus kuud ettepoole.

Otsusega lisati 2020. aasta esimeseks poolaastaks ka Horvaatia eesistumine. Eelmise eesistumisjärjekorra kokkuleppimise ajal ei olnud Horvaatia veel ELi liige.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed. 

Aktuaalne

Tule nõukogusse praktikale! Kandideerida saab kuni augusti lõpuni

Igal aastal annab nõukogu praktikavõimaluse umbes 120 ELi kodanikule, kes on omandanud esimese astme kõrghariduse. Aastas on kaks praktikaperioodi, mis kestavad veebruarist juunini ja septembrist jaanuarini.

Praktikandid saavad osaleda nõukogu töö kõigis valdkondades, töötades kas pressibüroos, poliitikadirektoraatides või hoopis tõlkijana või IT-spetsialistina. Praktikant on selle üksuse liige, kuhu ta tööle määratakse, ning toetab ELi ametnike tööd. Osa saab võtta ka mitmekesistest seminaridest, õppereisidest ja muudest tegevustest, mis võimaldavad omandada uusi teadmisi selle kohta, kuidas EL töötab.

Kandideerimisel abistab teid nõukogu praktikabüroo, kes on valmis vastama teie küsimustele 2. augustil kell 12.30 reaalajas toimuval küsimuste ja vastuste sessioonil.

Aktuaalne

Tule nõukogusse praktikale! Kandideerida saab kuni augusti lõpuni

Igal aastal annab nõukogu praktikavõimaluse umbes 120 ELi kodanikule, kes on omandanud esimese astme kõrghariduse. Aastas on kaks praktikaperioodi, mis kestavad veebruarist juunini ja septembrist jaanuarini.

Praktikandid saavad osaleda nõukogu töö kõigis valdkondades, töötades kas pressibüroos, poliitikadirektoraatides või hoopis tõlkijana või IT-spetsialistina. Praktikant on selle üksuse liige, kuhu ta tööle määratakse, ning toetab ELi ametnike tööd. Osa saab võtta ka mitmekesistest seminaridest, õppereisidest ja muudest tegevustest, mis võimaldavad omandada uusi teadmisi selle kohta, kuidas EL töötab.

Kandideerimisel abistab teid nõukogu praktikabüroo, kes on valmis vastama teie küsimustele 2. augustil kell 12.30 reaalajas toimuval küsimuste ja vastuste sessioonil.