20.01.2017 Pressiteade

EL tegutseb vastuseks kasvavale nõudlusele traadita side järele, võimaldades mobiilse lairibaühenduse jaoks kasutada olulist sagedusala. Uute normide puhul võetakse arvesse ka teleringhäälingu vajadust piisava ribalaiuse järele. Nende normidega edendatakse 4G-tehnoloogia kasutuselevõttu ja aidatakse tuua kasutajateni 5G-tehnoloogia, kui see muutub kättesaadavaks.

Foto: © AFP

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.