Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Juhid arutasid Ühendkuningriigi referendumi tagajärgi

„Me oleme kindlalt otsustanud jääda ühtseks ja töötada ELi raamistikus, et tulla toime 21. sajandi väljakutsetega ning leida lahendusi meie riikide ja rahvaste huvides,“ ütlesid 27 juhti oma ühisavalduses pärast mitteametlikku kohtumist 29. juunil. Nad kutsusid samuti Ühendkuningriigi valitsust üles teavitama Euroopa Ülemkogu võimalikult kiiresti oma kavatsusest astuda liidust välja.

27 juhti kohtuvad uuesti septembris, et jätkata kõnelusi ELi tuleviku teemal.

Päev varem, 28. juunil keskendus ka Euroopa Ülemkogu Ühendkuningriigi referendumi tulemusele. Peaminister David Cameron andis ülevaate hääletusjärgsest olukorrast Ühendkuningriigis.

ELi juhid arutasid ka muid pakilisi küsimusi, nagu ränne, välissuhted ja majanduse olukord.

Juhid arutasid Ühendkuningriigi referendumi tagajärgi

„Me oleme kindlalt otsustanud jääda ühtseks ja töötada ELi raamistikus, et tulla toime 21. sajandi väljakutsetega ning leida lahendusi meie riikide ja rahvaste huvides,“ ütlesid 27 juhti oma ühisavalduses pärast mitteametlikku kohtumist 29. juunil. Nad kutsusid samuti Ühendkuningriigi valitsust üles teavitama Euroopa Ülemkogu võimalikult kiiresti oma kavatsusest astuda liidust välja.

27 juhti kohtuvad uuesti septembris, et jätkata kõnelusi ELi tuleviku teemal.

Päev varem, 28. juunil keskendus ka Euroopa Ülemkogu Ühendkuningriigi referendumi tulemusele. Peaminister David Cameron andis ülevaate hääletusjärgsest olukorrast Ühendkuningriigis.

ELi juhid arutasid ka muid pakilisi küsimusi, nagu ränne, välissuhted ja majanduse olukord.

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.

Mis on nõukogu?

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu on kaks väga tihedalt seotud institutsiooni. Neil kahel institutsioonil on sarnased nimed ning nõukogu peasekretariaadi kujul jagavad nad samu hooneid ja personali. Siiski on neil väga erinevad ülesanded ja liikmed.