© Euroopa Liit 19.-20.10.2017 Koosolek

ELi juhid kohtuvad, et arutada laia teemaderingi, sealhulgas rände, digiteerimise, kaitse ja välispoliitika küsimusi. Samuti vahetavad nad arvamusi seoses juhtide tegevuskavaga, mis on konkreetne tööprogramm ELi tulevase tegevuse suunamiseks. EL27 juhid vaatavad üle Brexiti läbirääkimiste seisu.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.