18.-20.09.2017 Koosolek

Tunnustades ÜROd kui parimat ülemaailmsete probleemide lahendamise vahendit, kutsus Donald Tusk ÜROd ühtlasi üles olema praeguses keerulises rahvusvahelises olukorras otsustavam, järjekindlam ja ühtsem. „Meie kokkusaamine leiab aset ajal, kui maailm kõigub lootuse ja hirmu vahel,“ tõdes eesistuja Donald Tusk ÜRO Peaassamblee ees kõneledes. Tema kinnitusel „ei väsi Euroopa Liit mitte kunagi töötamast koos ÜROga ja ÜRO raames“.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.