18.-20.09.2017 Koosolek

ELi peamised prioriteedid on tugevdada reeglitel põhinevat maailmakorda, edendada rahu, parandada terrorismivastase võitluse alast koostööd ja edendada tuumadesarmeerimist. EL edendab samuti läbirääkimisi rände, inimõiguste, kliima ja arenguga seotud küsimustes. 19. septembril kõneles eesistuja Donald Tusk ülemaailmse keskkonnapakti (Global Pact for the Environment) avaüritusel, mille käigus ta väljendas oma toetust algatusele. Tusk osales ÜRO Peaassamblee raames ka mitmetel kõrgetasemelistel kohtumistel teiste juhtidega.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.