© E. Sansar/Anadolu Agency 04.-05.04.2017 Koosolek

Brüsselis toimuv konverents on suurüritus, milles osalevad üle 70 ministrite tasandi, sh ELi ja ÜRO delegatsiooni, ning rahastajad kõnealusest piirkonnast ja mujalt. Konverentsile osalevad ka olulised poliitilised osalejad, humanitaartöötajad ja ettevõtjad, sh kodanikuühiskonna esindajad.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.