17.07.2017 Koosolek

Välisministrid arutasid rändeküsimust koos ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peadirektoriga. Samuti keskendusid nad olukorrale Liibüas ja Põhja-Koreas.

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid ning ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president. Euroopa Ülemkogu määrab ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab liikmesriikide valitsusi. Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad kõigi ELi liikmesriikide ministrid, et võtta vastu õigusakte ja kooskõlastada poliitikat.