Kohtumiste, istungite ja koosolekute kalender

4. aprill 2017

5. aprill 2017

26. mai 2017

27. mai 2017

7. juuli 2017

8. juuli 2017

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles