Kohtumiste, istungite ja koosolekute kalender

15. juuni 2017

10. juuli 2017

15. september 2017

9. oktoober 2017

6. november 2017

4. detsember 2017

Kui tõlge puudub, on sisu esitatud originaalkeeles