Eurorühm, 11.05.2015

eurorühm
  • eurorühm
  • 11.05.2015
  • 15:00
  • Brüssel

Peamised tulemused

Kreeka

Eurorühma teavitati Kreeka ametivõimude ning Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel toimuvatest aruteludest Kreeka reformide täieliku loetelu üle.

Eurorühm märkis, et kõnelused on edenenud ja muutunud tõhusamaks, kuid järelejäänud lünkade täitmiseks ning laiaulatusliku kokkuleppe saavutamiseks on vaja rohkem aega. Ülejäänud finantsabi väljamaksmine Kreekale saab toimuda üksnes siis, kui kõnealustes reformides on kokku lepitud ja nimetatud kolm institutsiooni on kontrolli tulemusel jõudnud järeldusele, et need reformid on ellu viidud.

„Ma soovin taas rõhutada, et 20. veebruari kokkulepe on jätkuvalt läbirääkimiste raamistikuks ning enne mis tahes väljamaksete alustamist tuleb saavutada laiaulatuslik kokkulepe.”

Jeroen Dijsselbloem, eurorühma esimees

Majanduslik olukord

Eurorühm arutas samuti euroala majanduslikku olukorda, tuginedes Euroopa Komisjoni 2015. aasta kevadisele majandusprognoosile. Kõne all olid ka inflatsiooni ja vahetuskursi muutuste küsimused. 

Majanduse elavnemine ja töökohtade loomine euroalal on taastumas, samas on vähenenud deflatsiooniga seotud riskid. Ministrid olid üksmeelel, et euroalal tuleb jätkuvalt rakendada majanduskasvu soodustavaid struktuurireforme ning usaldusväärset eelarvepoliitikat majanduse elavdamise toetamiseks.

Temaatiline arutelu eelarveraamistike üle

Eurorühma ministrid jagasid oma riikide kogemusi seoses eelarveraamistike tugevdamisega, mida euroalal soovitati teha 2014. aasta Euroopa poolaasta raames. Kõnealune arutelu toimus eurorühma juba korrapärasteks muutunud majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitletavate arutelude raames.

Nelja juhi aruanne

Ministrid vahetasid arvamusi majanduse juhtimise parandamise võimalike viiside kohta majandus- ja rahaliidus. Arutelu toimus ühe osana sama teemat käsitleva aruande koostamise ettevalmistamisest, millega tegeleb eurorühma esimees koostöös Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Keskpanga presidendiga.

Iirimaa

Eurorühm väljendas heameelt edusammude üle, mida Iirimaa on teinud eelarve-, finants- ja struktuursetes küsimustes, mis on esitatud kolmandas programmijärgse järelevalve aruandes. Eurorühm on veendunud, et Iirimaa on järelejäänud probleemide lahendamisel jätkuvalt edukas.

Viimati muudetud 12.05.2015