Eurorühm, 16.06.2016

eurorühm
  • eurorühm
  • 16.06.2016
  • 15:00
  • Luksemburg

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Pensionisüsteemide jätkusuutlikkus euroalal

Eurorühm arutas erinevaid poliitikavahendeid, mida saaks kasutada euroalal pensionisüsteemide eelarvelise jätkusuutlikkuse parandamiseks.

Lisaks tavapärastele näitajatele, nagu pensionikindlustussüsteemi sissemaksed ja kulutused, arutas eurorühm ka aktiivseid tööturumeetmeid ja reforme, mis võiksid majandusaktiivsust püsivalt taaselavdada. Samuti arutas eurorühm parimaid tavasid seoses pensionisüsteemide automaatse korrigeerimisega vastusena eluea pikenemisele.

Eurorühm võttis vastu avalduse, mis sisaldab mitut pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse suurendamiseks kokku lepitud meedet. Eurorühm kutsus Euroopa Komisjoni üles võtma neid meetmeid arvesse oma järelevalveprotsessides ja analüüsima selle põhjal asjakohaste kriteeriumide väljakujundamist.

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja IV artikli kohane euroala ülevaatus

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevdirektor Christine Lagarde teavitas eurorühma fondi hinnangust euroala majandusväljavaatele, riskidele ja poliitikaväljakutsetele. Hindamine viidi läbi IMFi põhikirja IV artikli kohase konsulteerimise kontekstis.

IMF kinnitas, et majanduslik elavnemine euroalal jätkub. Fond soovitas euroalal keskenduda jätkuvalt struktuurireformidele, investeeringutele ja finantssektori reformidele.

Eurorühmas toimus nende soovituste üle konstruktiivne arutelu. IMF missiooni kokkuvõte tehakse fondi veebisaidil peagi kättesaadavaks.

Muud küsimused

Eurorühm arutas ka inflatsiooni euroalal ja suundumusi seoses euro vahetuskursiga, tuginedes komisjoni ja Euroopa Keskpanga ettekannetele. Eurorühm võttis vastu ka oma 2016. aasta teise poole tööprogrammi.

Viimati muudetud 27.06.2016