Eurorühm, 10.10.2016

eurorühm
  • eurorühm
  • 10.10.2016
  • 15:00
  • Luxembourg

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Kreeka

Institutsioonid ja Kreeka rahandusminister Euclid Tsakalotos andsid eurorühmale ülevaate 15 vahe-eesmärgi saavutamisest, mis Kreeka oli majandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise käigus lubanud saavutada.

Nende vahe-eesmärkide hulka kuulusid erastamisfondi loomine, energeetikasektori reform, pankade juhtimismeetmed ja maksuameti loomine.

Kohtumisel nõustus eurorühm sellega, et vahe-eesmärkide täitmine võimaldab ESMil kiita heaks 1,1 miljardi euro väljamaksmise. See summa on mõeldud kasutamiseks Kreeka võla teenindamise vajaduste jaoks.

Ülejäänud 1,7 miljardit eurot eraldatakse siis, kui saadakse kätte septembrit käsitlevad andmed Kreeka võlgnevuste arveldamisel tehtud edusammude kohta ning institutsioonid on andnud positiivse hinnangu. Summa väljamaksmisele peab eelnema ESMi direktorite nõukogu heakskiit. See 1,7 miljardit eurot on mõeldud Kreeka võlgnevuste arveldamiseks.

Eurorühm võttis vastu Kreekat käsitleva avalduse.

Samuti kutsus ta Kreeka ametiasutusi üles intensiivistama institutsioonidega tehtavat koostööd, et viia programmi teine läbivaatamine õigeaegselt lõpule.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal: tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse süsteemid

Eurorühm vahetas arvamusi nende riskide teemal, mida kulutused tervishoiule ja pikaajalisele hooldusele võivad eelolevatel aastakümnetel põhjustada euroala riikide rahanduse jätkusuutlikkusele.

Arutelu eesmärk oli vahetada riikide parimaid tavasid ja saadud kogemusi selles poliitikavaldkonnas, mis tavapäraselt moodustab märkimisväärse osa valitsemissektori kuludest.

Jooksvad eelarveküsimused

Eurorühm on nüüd valmis tegema iga-aastase euroala liikmesriikide järgmise aasta eelarvekavade ülevaatuse. Liikmesriigid peavad esitama oma 2017. aasta kavad ajavahemikul käesoleva aasta 1. oktoobrist kuni 15. oktoobrini ning eurorühm arutab neid 5. detsembril.

Euroopa Komisjon esitas eurorühmale ülevaate struktureeritud dialoogist, mida ta pidas Euroopa Parlamendiga seoses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtavate maksete peatamisega Hispaania ja Portugali suhtes.

Tulenevalt juulis vastu võetud nõukogu otsusest, milles käsitletakse oma ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks tõhusate meetmete võtmata jätmist nende riikide poolt, esitab komisjon eeldatavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kontekstis ettepaneku nende maksete peatamise kohta.

G7 kohtumine

Eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem esitas eurorühmale ülevaate aruteludest, mis peeti oktoobri alguses Washingtonis toimunud rahvusvahelistel kohtumistel, ja nende tulemustest.

Viimati muudetud 12.10.2016