Eurorühm, 20.02.2017

eurorühm
  • eurorühm
  • 20.02.2017
  • 15.00
  • Brüssel

Peamised tulemused

Teave koosoleku kohta

Kreeka: ülevaade olukorrast

Institutsioonid (Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Rahvusvaheline Valuutafond ja Euroopa stabiilsusmehhanism) ning Kreeka rahandusminister Euclid Tsakalotos andsid eurorühmale ülevaate Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi teisest läbivaatamisest, milles peamised lahendamata küsimused on keskpika perioodi (2018. aasta ja sellest edasi) eelarvestrateegia ja tööturu reform.

Eurorühm väljendas heameelt Kreeka ametiasutuste ja institutsioonide vahel saavutatud ühise arusaamise üle, mis võimaldab läbivaatamismissioonil naasta Ateenasse ja jätkata tööd selle nimel, et sõlmida ametnike tasandi kokkulepe poliitikareformide kohta programmi teise läbivaatamise raames.

Ametnike tasandi kokkulepe on vajalik eeltingimus läbivaatamiste edukaks lõpuleviimiseks ja sellest tulenevalt rahalise toetuse saamiseks.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal: ettevõtlusega tegelemise lihtsus

Ministrid jagasid teavet liikmesriikides kasutusel olevate parimate tavade kohta, kuidas luua soodsaid ettevõtlustingimusi, millel on märkimisväärne mõju majanduse kasvupotentsiaalile. Arutelus keskenduti sellistele teemadele nagu avalike teenuste tõhusus, samuti haldus- ja regulatiivne koormus.

Arutelu tulemust kasutatakse taustteabena eurorühma investeeringute teemalises arutelus käesoleva aasta aprillis.

Euroala majandusprognoos perioodiks 2017–2018

Eurorühm vahetas arvamusi euroala majandusliku olukorra üle, olles enne ära kuulanud Euroopa Komisjoni ettekande oma 2017. aasta talve majandusprognoosi kohta.

Euroala majandus taastus neljandat aastat järjest: 2016. aasta lõpus oli SKP kasv 1,7%. Tööpuudus oli 9,6%, mis on madalaim näitaja alates 2009. aasta maist. Valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg vähenesid samuti.

Prognoosi kohaselt majanduse taastumine euroalal jätkub, kuigi väljavaadet ümbritsev ebakindlus on suurenenud. SKP reaalkasv peaks olema 2017. aastal 1,6% ning ulatuma 2018. aastal 1,8%ni.

Ministrid oli Euroopa Komisjoni analüüsiga üldiselt nõus.

Eurorühma kohtumise raames toimunud Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) juhatajate nõukogu koosolekul nimetati Klaus Regling ESMi tegevdirektoriks teiseks 5aastaseks ametiajaks, mis algab 8. oktoobril 2017.

Viimati muudetud 21.02.2017