Eurorühm, 20.03.2017

eurorühm
  • eurorühm
  • 20.03.2017
  • 15:00
  • Brüssel

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Eelarvekavad ning stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamine

Ministrid hindasid seda, kuidas euroala liikmesriigid täidavad oma 2017. aasta eelarvekavasid ning eurorühma 5. detsembri 2016. aasta ja 26. jaanuari 2017. aasta avaldustes seatud kohustusi. Hinnang anti Euroopa Komisjoni 2017. aasta talvise majandusprognoosi alusel ning see ei erine oluliselt 2016. aasta detsembri ja käesoleva aasta jaanuari hinnangutest.

Eurorühm leppis kokku, et olukord vaadatakse uuesti üle kevadel.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise üle: pensionisüsteemid

Eurorühm jätkas euroala pensionisüsteeme käsitlevat arutelu. Seekord tutvusid ministrid Euroopa Komisjoni tehtud hiljutise analüüsiga ja leppisid kokku alustada liikmesriikide pensionisüsteemide võrdlusanalüüsi.

Pensionisüsteemide võrdlusanalüüs tugineks mitmele näitajale (sealhulgas pensionisüsteemide rahastamise jätkusuutlikkus) ja liikmesriikide parimatele tavadele. Üksikasjalikumalt on seda selgitatud eurorühma avalduses.

Seda teemat arutati viimati 2016. aasta juunis, kui ministrid leppisid kokku pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse tugevdamise ühistes põhimõtetes.

Kreeka

Institutsioonid (Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Rahvusvaheline Valuutafond ja Euroopa stabiilsusmehhanism) ja Kreeka rahandusminister Euclid Tsakalotos andsid eurorühmale ülevaate Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamisega seotud arengutest.

Kreeka ametiasutuste ja eespool nimetatud institutsioonide eesmärk on jätkuvalt sõlmida kiiresti ametnike tasandi kokkulepe, mis tugineks eelmisel kuul saavutatud ühisele arusaamale. Nad peavad lähipäevil pingelisi kõnelusi Brüsselis, keskendudes peamistele lahendamata küsimustele. Nendeks on Kreeka rahanduse majanduskasvu soodustav uuesti tasakaalustamine keskmises perspektiivis (2018. aastal ja hiljem) ning tööturu reform.

Ametnike tasandi kokkulepe on vajalik tingimus programmi läbivaatamiste edukaks lõpuleviimiseks ja seega programmi alusel kasutada oleva edasise rahalise toetuse saamiseks.

Viimati muudetud 21.03.2017