Eurorühm, 22.05.2017

eurorühm
  • eurorühm
  • 22.05.2017
  • 15:00
  • Brüssel

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Kreeka

Eurorühm tunnustas Kreeka ja institutsioonide vahel saavutatud esialgset kokkulepet uute poliitikareformide kohta, mille eesmärk on toetada riigi majanduse elavnemist. Kokkulepe on suur samm Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise lõpuleviimise suunas.

Eurorühm tunnustas edusamme, mida Kreeka on juba teinud suure osa kokkulepitud varasemate meetmete rakendamisel.

Kreeka õigusaktidega kehtestatavad reformimeetmed hõlmavad selliseid valdkondi nagu pensionid, tulumaks, tööturg ja energeetikasektor. Need peaksid toetama majanduse kasvusõbralikku tasakaalustamist ja tugevdama Kreeka keskpika perspektiivi eelarvestrateegiat.

Eurorühm pidas põhjaliku arutelu Kreeka riigivõla jätkusuutlikkuse üle, kuid ei jõudnud üldisele kokkuleppele. Eelseisvatel nädalatel jätkub töö 2016. aasta mais kokkulepitud raamistikus ning eesmärk on saavutada lõplik lahendus eurorühma järgmisel kohtumisel.

Euroala majandusolukord

Eurorühm vahetas arvamusi euroala majandusolukorra ja viimaste inflatsioonisuundumuste üle, tuginedes komisjoni ülevaatele oma 2017. aasta kevade majandusprognoosist, mis avaldati 11. mail 2017.

Hispaania: seitsmes programmijärgne järelevalvemissioon

Eurorühmale tehti lühike ülevaade Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga töötajate poolt 24.–26. aprillil 2017 Hispaaniasse tehtud seitsmenda programmijärgse järelevalvemissiooni peamistest tulemustest.

Visiidi käigus kinnitati, et puudub oht, et Hispaania ei suuda maksta tagasi laene, mis ta on saanud aastatel 2012–2014 Euroopa stabiilsusmehhanismi toetusel oma pangandussektori rekapitaliseerimise programmi kontekstis.

Viimati muudetud 02.06.2017