Eurorühm, 15.09.2017

eurorühm
  • eurorühm
  • 15.09.2017
  • 09:00
  • Tallinn

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Kreeka

Kreeka rahandusminister Efkleídis Tsakalótos ja institutsioonid (Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Euroopa stabiilsusmehhanism ja Rahvusvaheline Valuutafond) tutvustasid eurorühmale Kreekas läbiviidava majandusliku kohandamisprogrammi olukorda.

Nad esitlesid programmi hiljuti alanud kolmanda läbivaatamise eeldatavat ajakava. Kreeka peab viima lõpule umbes 95 meedet, millest paljud on seotud programmi raames varem vastu võetud õigusaktide rakendamisega.

Kolmanda läbivaatamise teemad hõlmavad Kreeka 2018. aasta eelarvet, sotsiaalhüvitiste läbivaatamist, tööturu reformi, avaliku haldusega seotud küsimusi, viivislaenude strateegia rakendamist, energiasektori reformi ja erastamist.

Temaatiline arutelu: majanduslik vastupanuvõime majandus- ja rahaliidus

Ministrid vahetasid arvamusi selle üle, kuidas suurendada majanduslikku vastupanuvõimet majandus- ja rahaliidus.

Nad nimetasid mitu poliitikavaldkonda, kus võiks parandustega kaasneda suurem majanduslik vastupanuvõime. Nende seas on vajadus majanduse mitmekesistamise järele, toote- ja tööjõuturu paindlikkus, maksusoodustused investeeringute tegemiseks, institutsioonide kvaliteet ja muud valdkonnad.

See esialgne mõttevahetus on aluseks eurorühma konkreetsematele temaatilistele aruteludele majanduskasvu ja töökohtade tuleviku üle.

Majanduslik vastupanuvõime viitab riigi võimele ennetada majandusšokke ja nendele reageerida. See on eriti tähtis euroala puhul, kus riigid kasutavad ühisraha ja on üksteisest väga sõltuvad ning kus ühe riigi majandusliku vastupanuvõime puudumine võib kiiresti viia tõsiste tagajärgedeni teiste euroala riikide majanduses.

Viimati muudetud 20.09.2017