Eurorühm, 09.10.2017

eurorühm
  • eurorühm
  • 09.10.2017
  • 15:00
  • Luxembourg

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Majandus- ja rahaliidu süvendamine: Euroopa stabiilsusmehhanismi roll

Eurorühm arutas majandus- ja rahaliidu tulevikku käsitleva käimasoleva laiema arutelu kontekstis Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) võimalike tulevasi rolle ja ülesandeid.

See esialgne arutelu keskendus ESMi võimalikule rollile kriiside haldamisel ja tema ülesannetele pangandusliidus ning samuti sellele, kuidas see võimalik uus roll võib mõjutada mehhanismi juhtimisstruktuuri ja kohta majandus- ja rahaliidu ülesehituses.

Temaatilised arutelud majanduskasvu ja tööhõive üle: tööjõumaksude alandamise rahastamine

Ministrid pidasid arvamustevahetuse tööjõumaksude alandamise rahastamise teemal ja jagasid vastavaid parimaid riiklikke tavasid. Eurorühm võtab selle teema käesoleval aastal eeldatavasti veelkord jutuks, kui ta hakkab läbi vaatama euroala liikmesriikide järgmise aasta eelarvekavasid.

Tööjõu maksukoormuse vähendamist on soovitatud euroalale Euroopa poolaasta kontekstis, mis on ELi iga-aastane eelarvepoliitika koordineerimise protsess. Tööjõu maksukiil euroalal on üks suuremaid maailmas ning selle vähendamine võib aidata kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele. Seepärast on tööjõukulude alandamise rahastamise viis tähtis küsimus, sest tööjõumaksud moodustavad suure osa valitsuse tuludest mitmes euroala riigis.

Programmijärgne järelevalvemissioon Portugalis

Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Euroopa stabiilsusmehhanism ja Rahvusvaheline Valuutafond teavitasid eurorühma Portugalis läbi viidud kuuenda programmijärgse järelevalvemissiooni tulemustest. Missioon toimus 26. juunist 4. juulini 2017.

Missiooni peamised leiud olid positiivsed. Portugali majandus- ja rahandusolukord on paranemas ning riigi keskpika ja pika perspektiivi suutlikkus oma laene teenindada on endiselt hea.

Viimati muudetud 10.10.2017