Liigu sisule
E-posti tellimus
Kokkuvõte: Kreeka-teemaline euroala tippkohtumine 12. juulil 2015 

Peamised tulemused

Euroala liikmesriikide juhid jõudsid 13. juulil 2015 põhimõttelisele kokkuleppele, et nad on valmis alustama läbirääkimisi Kreekale suunatud ESMi finantsabiprogrammi üle

Enne kui läbirääkimisi saab ametlikult alustada, tuleb täita rida rangeid eeltingimusi.

Kokkulepe peab saama nii Kreeka parlamendi kui ka mitmete teiste riikide parlamentide heakskiidu.

„Mul on hea meel nii edusammude kui ka Kreeka konstruktiivse suhtumise üle, mis aitab kaasa usalduse taastumisele euroala partnerite vahel,” teatas euroala tippkohtumise eesistuja Donald Tusk.

Edasised sammud

Pärast siseriiklikke menetlusi jätkab eurorühm koostööd institutsioonidega, et läbirääkimisi kiirelt jätkata. Euroala rahandusministrid arutavad ka kiiremas korras seda, kuidas aidata Kreekal täita lühiajalised rahalised vajadused, teiste sõnadega arutatakse nö üleminekurahastamist. 

Lisateave