Rooma lepingute 60. aastapäev, 25.03.2017

Euroopa Ülemkogu
  • Euroopa Ülemkogu
  • 25.03.2017
  • Rooma
  • Eesistuja: Donald Tusk
  • Osalejate nimekiri 

ELi riigipead ja valitsusjuhid kohtusid 25. märtsil Itaalias Roomas, et tähistada Rooma lepingute 60. aastapäeva. See oli võimalus vahetada mõtteid Euroopa Liidu olukorra üle ja vaadata lootusrikkalt integratsiooniprotsessi tulevikku.

„Täna siin Roomas uuendame me ainulaadset vabade rahvaste liitu, mille 60 aastat tagasi kutsusid ellu meie suured eelkäijad,“ lausus eesistuja Tusk Campidoglios toimunud tseremoonial. „Toona ei kõnelnud nad mitmekiiruselisest Euroopast ega näinud ette võimalust lahkumiseks, vaid panid kogu oma lootuse Euroopa ühtsusele – seda hoolimata kõigist lähiajaloo traagilistest sündmustest.“

Eesistuja Tusk rõhutas, et miljonid inimesed üle kogu Euroopa väljendasid lepingute aastapäeval oma toetust ELile.

„Euroopa Liit ei tähenda loosungeid, menetlusi ega eeskirju. Meie liit on tagatis, et vabadus, väärikus, demokraatia ja sõltumatus pole pelgalt meie unistus, vaid igapäevane reaalsus.“

Eesistuja Donald Tusk

Tseremoonia lõpus võtsid juhid vastu ja allkirjastasid Rooma deklaratsiooni, milles esitatakse ühine visioon eelseisvateks aastateks.

Nad toonitasid deklaratsioonis, et Euroopa Liit on ühiste institutsioonide ja kindlate väärtustega ainulaadne liit – rahu, vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi kogukond, mis on suur majandusjõud, pakkudes seniolematul tasemel sotsiaalset kaitset ja heaolu.

„Euroopa ühtsus sai alguse vaid väheste unistusest ja sellest sai paljude lootus. Siis sai Euroopa taas üheks. Täna oleme ühtsed ja tugevamad: sadadel miljonitel inimestel kogu Euroopas on kasulik elada laiemas liidus, mis on ületanud vanad lõhed.“

Rooma deklaratsioon 

Olles teadlikud oma kodanike muredest, kinnitasid juhid, et nad pühenduvad Rooma tegevuskavale ja lubavad teha tööd järgmiste eesmärkide saavutamise nimel:

  • turvaline ja kaitstud Euroopa
  • jõukas ja jätkusuutlik Euroopa
  • sotsiaalne Euroopa
  • tugevam Euroopa ülemaailmses plaanis

„Euroopa poliitilise üksusena on kas ühendatud või ei ole teda üldse. Ainult ühendatud Euroopa saab olla suveräänne Euroopa suhetes ülejäänud maailmaga,“ ütles eesistuja Tusk.

Taust

Rooma lepinguteks nimetatakse Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) asutamislepingut ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingut, mis allkirjastati 25. märtsil 1957 ja jõustusid 1. jaanuaril 1958.

Sarnaselt Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) institutsioonilisele ülesehitusele oli ka uutel ühendustel neli institutsiooni: komisjon, nõukogu ning ESTÜga ühised assamblee ja kohus.

Euroopa Majandusühenduse nõukogu esimene istung toimus 25. jaanuaril 1958 Belgia välisministri Victor Larocki eesistumisel.

Teave meediale

Viimati muudetud 27.03.2017