Rooma lepingute 60. aastapäev, 25.03.2017

Euroopa Ülemkogu
  • Euroopa Ülemkogu
  • 25.03.2017
  • Rooma
  • Eesistuja: Donald Tusk

Teave meediale

Peamised päevakorrapunktid

ELi riigipead ja valitsusjuhid kohtuvad 25. märtsil Itaalias Roomas, et tähistada Rooma lepingute 60. aastapäeva. See annab võimaluse pidada mõttevahetust Euroopa Liidu hetkeolukorra ja integratsiooniprotsessi tuleviku üle. Juhid võtavad eeldatavasti vastu deklaratsiooni, milles esitatakse ühine visioon eelseisvateks aastateks.

„See on võimalus tähistada üheskoos meie ajalugu ja võtta kokku 60 aastat integratsiooni. Pole saladus, et see ajalooline moment nõuab sügavamat ja põhjalikumat järelemõtlemist liidu ees lühikeses ja keskmises perspektiivis seisvate väljakutsete üle.“

Eesistuja Donald Tuski ning peaministrite Paolo Gentiloni ja Joseph Muscati pöördumine ELi riigipeadele ja valitsusjuhtidele saadetud kutses

Ettevalmistused aastapäeva tähistamiseks

Visiit Rooma

Nädal enne pidustusi käis eesistuja Donald Tusk Roomas, kus ta osales Rooma lepingute 60. aastapäeva puhul korraldatud ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsil. Samuti kohtus eesistuja Itaalia presidendi Sergio Mattarellaga.

„Rooma lepingutega algas protsess, mis on andnud palju rohkematele riikidele nii idas kui ka läänes tagasi vabaduse ja jõukuse,“ sõnas Tusk 17. märtsil 2017 Itaalia Vabariigi senati ees. „See on aidanud meil mõista, et kui Euroopa on nõrk, on ka tema riigid nõrgad. Kui Euroopa on tugev, on ka tema liikmesriigid tugevad.“

Mitteametlik kohtumine Brüsselis

Reedel, 10. märtsil kohtusid 27 juhti Brüsselis mitteametlikult, et teha ettevalmistusi Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamiseks, ja arutasid Rooma deklaratsiooni peamisi elemente.

Arutelul keskenduti ELi tulevikule, sealhulgas mitmekiiruselise Euroopa ideele.

„Arutades erinevaid Euroopa jaoks võimalikke stsenaariume, peaks meie põhieesmärk olema vastastikuse usalduse ja ühtsuse tugevdamine 27 riigi vahel. Pärast tänast mõttevahetust võin ma avameelselt öelda, et kõik 27 juhti nõustuvad selle eesmärgiga,“ sõnas eesistuja Tusk pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil.

Malta tippkohtumine

Käesoleva aasta alguses kohtusid 27 juhti ka Maltal, et alustada ettevalmistusi Rooma lepingute aastapäeva tähistamiseks. Aruteludel tugineti poliitilisele arutelule 27 liikmesriigist koosneva ELi tuleviku üle, mis käivitati kohe pärast seda, kui Ühendkuningriik hääletas 23. juunil 2016 Euroopa Liidust lahkumise poolt, ning mida jätkati Bratislavas 16. septembril 2016.

Programm

24.03.2017 15.30

(kõrvalüritus)

Itaalia peaministri korraldatud ELi institutsioonide juhtide kohtumine sotsiaalpartneritega (ametiühingud ja ettevõtjate ühendused)

Palazzo Chigi

18.00

(kõrvalüritus)

ELi riigipeade ja valitsusjuhtide audients paavst Franciscuse juures

Vatikan

25.03.2017 9.00

Saabumine

Campidoglio

10.00

Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamine

Campidoglio

11.45

Rooma deklaratsiooni allkirjastamise tseremoonia

Campidoglio

11.50

Ühisfoto

Campidoglio

12.00

Eesistuja Donald Tuski, president Jean-Claude Junckeri, president Antonio Tajani, peaminister Paolo Gentiloni ja peaminister Joseph Muscati pressikonverents

Campidoglio

13.00

Itaalia presidendi Sergio Mattarella korraldatud lõunasöök

Quirinale

14.00

(kõrvalüritus)

Demonstratsioon „March for Europe 2017“

Taust

Rooma lepinguteks nimetatakse Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) asutamislepingut ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingut, mis allkirjastati 25. märtsil 1957 ja jõustusid 1. jaanuaril 1958.

Sarnaselt Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) institutsioonilisele ülesehitusele oli ka uutel ühendustel neli institutsiooni: komisjon, nõukogu ning ESTÜga ühised assamblee ja kohus.

Euroopa Majandusühenduse nõukogu esimene istung toimus 25. jaanuaril 1958 Belgia välisministri Victor Larocki eesistumisel.

Viimati muudetud 20.03.2017