Liigu sisule
E-posti tellimus

EL 27 vormis kohtuv Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) vaatas läbi viimased arengud seoses läbirääkimistega pärast Ühendkuningriigilt ELi lepingu artikli 50 kohase teate saamist.

Kõnealuse kohtumise raames kiitsid EL27 juhid heaks menetluskorra praegu Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite üleviimiseks.