Kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine, 18.10.2017

Euroopa Ülemkogu
  • Euroopa Ülemkogu
  • 18.10.2017
  • Eesistuja: Donald Tusk

Majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise keskne teema on „Euroopa tuleviku kujundamine: vastupanuvõime tugevdamine ning kõigi majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine“.

Aruteludes keskendutakse kolmele valdkonnale:

  • Euroopa sotsiaalne mõõde
  • tehtud edusammud ja võimalused, kuidas kaasata sotsiaalpartnereid paremini poliitikameetmetesse ja reformidesse riiklikul tasandil
  • digitaalmajanduses ja -ühiskonnas õppimisse investeerimine.

Ajakava

14:00

Kohtumine (Europa hoone)

17:00

Ühisfoto (Europa hoone)

17:15

Pressikonverents (Europa hoone)

Mis on kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine?

See on foorum dialoogi pidamiseks eesistuja/presidendi tasemel esindatud ELi institutsioonide ja tippjuhtkonna tasemel esindatud Euroopa sotsiaalpartnerite vahel. Tippkohtumist juhatavad ühiselt Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president ning rotatsiooni korras vahetuva eesistujariigi riigipea või valitsusjuht, kelleks seekord on Eesti peaminister.

Tööandjaid esindavad organisatsioon BusinessEurope, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus (CEEP) ja Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliit (UEAPME).

Ametiühinguid esindab Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC).

Viimati muudetud 16.10.2017