Euroopa Ülemkogu, 19.-20.10.2017

Euroopa Ülemkogu
 • Euroopa Ülemkogu
 • 19.-20.10.2017
 • Brüssel
 • Eesistuja: Donald Tusk

Teave meediale

19. oktoobril arutasid ELi juhid rände, digitaalse Euroopa, kaitse ja välisasjadega seotud küsimusi. Nende nelja teema kohta võtsid nad vastu järeldused.

Reedel kohtuvad ELi juhid uuesti mitteametlikult, et arutada juhtide tegevuskava, mis on konkreetne tööprogramm ELi tegevuse suunamiseks tulevikus. EL 27 vormis kohtuv Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) vaatab läbi Brexiti üle peetavate läbirääkimiste seisu.

Peamised tulemused – 19.10.2017

Ränne

ELi juhid leppisid kokku, et nende terviklik, pragmaatiline ja resoluutne rändestrateegia, mille eesmärk on taastada kontroll välispiiridel ning vähendada saabunute ja merel hukkunute arvu, on andmas tulemusi ja seda tuleks konsolideerida.

Samal ajal rõhutasid nad vajadust säilitada valvsus kõikide rändeteede suhtes ning olla valmis reageerima kõikidele uutele suundumustele ja arengutele.

Tippkohtumisel kutsuti üles võtma täiendavaid meetmeid, sealhulgas:

 • toetama otseselt mõjutatud ELi riike
 • tegema tihedat koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, sealhulgas Türgi ja Lääne-Balkani riikidega
 • jätkama jõupingutusi tagasisaatmiste määra suurendamiseks,
 • kohaldades vajalikke mõjutusvahendeid ELi poliitikameetmete kaudu, sealhulgas arengu ja kaubanduse valdkonnas, et suurendada tagasisaatmise määra ja hoida ära ebaseaduslik ränne.

Samuti kinnitas ELi juhid taas oma toetust Schengeni süsteemile. Nad ütlesid, et pöörduvad „Schengeni juurde tagasi“ nii kiiresti kui võimalik, võttes arvesse ELi riikide julgeolekuhuve.

Nad lubasid ka jätkata läbirääkimisi Dublini süsteemi reformi üle oma detsembri tippkohtumisel, eesmärgiga saavutada konsensus 2018. aasta esimesel poolel.

Infograafik – Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Vahemere keskosa rändetee

Vahemere keskosa rändeteel vähenes ebaseaduslike saabujate arv 2017. aasta kolmandas kvartalis peaaegu 70 %, võrreldes sama ajavahemikuga 2016. aastal, tänu ELi ja selle liikmesriikide, eelkõige Itaalia jõupingutustele.

„ELi juhid nõustusid andma peaminister Gentilonile suuremat toetust Itaalia koostöös Liibüa ametivõimudega. Meil on reaalne võimalus Vahemere keskosa rändetee sulgeda.“

Eesistuja Donald Tusk Euroopa Ülemkogu 19. oktoobri 2017. aasta kohtumise pressikonverentsil

Tippkohtumisel kutsusid ELi juhid üles tegema täiendavaid jõupingutusi, sealhulgas:

 • tegema koostööd Liibüa ja selle naaberriikidega, et tõhustada piirikontrolle ja toetada rändeteedele jäävaid Liibüa kohalikke kogukondi
 • suurendama jõupingutusi, et tagada Liibüas ELi alaline kohalolu
 • tagama piisava ja suunatud rahastamise rändega seotud projektidele Põhja-Aafrikas

Digitaalne Euroopa

Euroopa Ülemkogu rõhutas, et „on valmis tegema kõike, mida on vaja Euroopa digitaalseks muutmiseks“, tuginedes 29. septembril Tallinnas toimunud digitaalvaldkonna tippkohtumise järeldustele.

Juhid arutasid, kuidas saab EL võimalusi ära kasutada ja käsitleda digiteerimisega kaasnevaid probleeme. Nad leppisid kokku mitmes prioriteedis digitaalse Euroopa edukaks ehitamiseks, sealhulgas:

 • tuua valitsused ja avaliku sektori asutused täielikult digiajastusse
 • viia digitaalse ühtse turu strateegia lõpule 2018. aasta lõpuks
 • luua esmaklassiline taristu ja sidevõrk
 • võtta vastu ühine lähenemisviis küberjulgeoleku suhtes
 • suurendada jõupingutusi võitluses terrorismi ja internetikuritegevusega
 • luua tõhus ja õiglane digitaalajastusse sobiv maksusüsteem

Euroopa Ülemkogu kutsus institutsioone üles kiirendama seadusandlikku tööd ning liikmesriike rakendama ELi õigusakte ja võtma kõik vajalikud meetmed uue digitaalajastu kujundamiseks.

Kaitse

ELi juhid jätkasid arutelu alalise struktureeritud koostöö üle kaitseküsimustes. Liikmesriike, kes soovivad kõnealuses koostöös osaleda, innustatakse nõukogule ja kõrgele esindajale oma kavatsustest teatama. See võimaldab käivitada alalise struktureeritud koostöö käesoleva asta lõpus.

Seoses Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmiga kutsus Euroopa Ülemkogu üles jõudma nõukogus kokkuleppele aasta lõpuks.

Euroopa Ülemkogu väljendas ka heameelt, et alustati kaitseküsimuste iga-aastase kooskõlastatud läbivaatamise katsetamisega, et hoogustada tõhustatud kaitsekoostööd ELis.

Välissuhted

Euroopa Ülemkogu kutsus KRDVd üles loobuma oma tuumarelva- ja ballistiliste rakettide programmidest, rõhutades, et kestev rahu Korea poolsaarel ja selle tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmine tuleb saavutada rahumeelsete vahenditega.

Euroopa Ülemkogu kordas ka oma täielikku pühendumist Iraani tuumakokkuleppele ja kinnitas välisasjade nõukogu 16. oktoobri 2017. aasta avalduse.

Peamised päevakorrapunktid, 20/10/2017

Juhtide tegevuskava

Reede hommikul toimub juhtide mitteametlik hommikusöök, millel arutatakse juhtide tegevuskava. See on konkreetne tööprogramm, mis suunab ELi tegevust kuni 2019. aasta juunini. Selle koostas eesistuja Tusk, kes konsulteeris kõikide ELi liikmesriikidega.

Brexiti üle peetavad läbirääkimised

EL 27 vormis kohtuv Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) vaatab üle viimased arengusuundumused Ühendkuningriigilt EList lahkumise kavatsust käsitleva teate saamise järel toimunud läbirääkimistel.

Ajakava

20.10.2017 8.00

Saabumine

9.00

Euroopa Ülemkogu tööalane hommikusöök

10.30

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) töösessioon

13.00

Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni presidendi pressikonverents

Viimati muudetud 20.10.2017