ELi-USA tippkohtumine, Brüssel, 26.03.2014

Euroopa Ülemkogu
  • Euroopa Ülemkogu
  • 26.03.2014
  • Brüssel

Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso ja USA president Barack Obama arutasid Brüsselis toimunud ELi-USA tippkohtumisel ELi ja USA tugevat partnerlust, rahvusvahelist välispoliitikat, Ukraina kriisi ning peamisi ülemaailmseid väljakutseid.

Rahvusvaheline välispoliitika ja Ukraina kriis

Hiljutised sündmused Ukrainas on kinnitanud, et Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline tugev koostöö rahu ja julgeoleku vallas on ülimalt oluline.

Ukraina puhul on USA presidendile Barack Obamale, komisjoni presidendile José Manuel Barrosole ja ülemkogu eesistujale Herman Van Rompuyle kõige tähtsam olukorra leevendamine. Nad tõid välja esimesed positiivsed sammud läbirääkimiste alustamise suunas, nimelt Venemaa ja Ukraina välisministri esimese kohtumise ning Venemaa toetuse OSCE missioonile Ukrainas.

ELi juhid ja USA president arutasid ka Iraaniga tema tuumaprogrammi üle peetavaid läbirääkimisi ning humanitaarkatastroofe Süürias ja Kesk-Aafrika Vabariigis. Nad ütlesid, et on šokeeritud Egiptuses enam kui 500 Moslemi Vennaskonna liikme surmamõistmiseks tehtud otsusest, ning kutsusid Egiptuse ametivõime tungivalt üles õigusriiki taastama.

Kuna G8 kohtumine otsustati ära jätta, leppisid Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso ja Barack Obama kokku, et kohtuvad taas Brüsselis ja peavad seal juunis järgmise G7 tippkohtumise.

Majandus ja ülemaailmsed väljakutsed

Majanduskasvu tugevdamine ja töökohtade loomine on mõlemal pool Atlandi ookeani keskne teema. EL ja USA on võtnud olulisi meetmeid finantstingimuste stabiliseerimiseks ja kriisi ületamiseks. EL on endiselt pühendunud tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu, sealhulgas pangandusliidu loomisele.

ELi juhid ja USA president kõnelesid energiajulgeolekust ning arutasid, kuidas vähendada Euroopa sõltuvust Venemaa gaasist. Komisjoni president José Manuel Barroso tervitas USA võimalikku tulevast gaasieksporti, kuna täiendavad tarned mujalt maailmast oleksid Euroopale ja teistele strateegilistele partneritele kasulikud.

Samuti räägiti kliimamuutustest ja kinnitati kindlat tahet teha tööd selle nimel, et võtta 2015. aastal vastu ülemaailmne protokoll.

ELi juhid ja USA president kinnitasid taas oma kohustusi seoses tugeva Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerlusega (TTIP). See peaks ulatuma kaugemale vabakaubanduslepingust ning kinnitama Euroopa ja Ameerika Ühendriikide selliseid ühiseid väärtusi nagu demokraatia, isikuvabadus, õigusriik ja inimõigused, samuti ühist pühendumist avatud ühiskonna ja majanduse ideele.

Tippkohtumine võimaldas käsitleda ka Euroopa kodanike muret USA jälgimisprogrammide pärast. Praegu valmistatakse ette andmekaitse valdkonna raamkokkulepet.

Juhid kinnitasid, et on võtnud endale ülesandeks kujundada välja Ameerika Ühendriikide ja kõikide ELi liikmesriikide vaheline turvalise viisavaba reisimise kord niipea kui võimalik.

Lisateave Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) kohta

EL ja USA on otsustanud oma majandussuhteid laiendada ning on alustanud läbirääkimisi ulatusliku kaubandus- ja investeerimiskokkuleppe üle. Selle eesmärk on kõrvaldada paljudes eri majandussektorites kaubandustõkked, et hõlbustada ELi ja USA vahelist kaupade ja teenuste ostmist ja müümist.

Viimati muudetud 20.11.2014