Süüria ja piirkonna tuleviku toetamine – Brüsseli konverents, 04.-05.04.2017

ELi Nõukogu
  • ELi Nõukogu
  • 04.-05.04.2017
  • Brüssel

Peamised tulemused

Euroopa Liit, Saksamaa, Kuveit, Norra, Katar, Ühendkuningriik ja ÜRO kaasjuhatasid 5. aprillil 2017 toimunud Brüsseli konverentsi Süüria ja piirkonna tuleviku toetamise teemal.

„Kõige olulisem Süüria ja tema rahva demokraatliku ja vaba tuleviku tagamiseks on panustada kriisi lahendamiseks tehtavatesse poliitilistesse pingutustesse. Ainult süürlased ise saavad sõlmida sellise kokkuleppe, mis tagaks ka rahu. Kuid täna rahvusvahelise kogukonna ja piirkonna esindajate võetud kohustus toetada neid rahumeelse tuleviku saavutamisel on hädavajalik. Täna näitasime selgelt, et meie kõigi ühiste pingutuste eesmärk on saavutada Süürias süürlaste jaoks kestlik ja kaasav rahu.

Välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini

Süüria konflikt on endaga kaasa toonud tohutus ulatuses hävingut ja inimkannatusi. Päev pärast rünnakuid Khan Sheikhunile mõistis konverents hukka ÜRO ja OPCW ühise uurimismehhanismi tuvastatud keemiarelva kasutamise Süüria valitsuse ja ISILi/Daeshi poolt, samuti päev varem toimunud rünnakud. Keemiarelvade kasutamisele tuleb teha lõpp kogu maailmas.

Kaasjuhatajad võtsid vastu ühisdeklaratsiooni, sealhulgas spetsiaalsed lisad, millega toetatakse Liibanoni ja Jordaania puhul Süüria kriisi kontekstis vastuvõtvate riikide ja pagulaste vastupanuvõimet.

Osalejad olid nõus sellega, et Süüria ja naaberriikide elanike ulatuslike vajaduste rahuldamiseks ning vastuvõtvate kogukondade vastupidavuse parandamiseks on vaja nii märkimisväärset rahalist abi kui ka innovatiivseid ja terviklikke lähenemisviise. Tänu osalejate heldele toetusele lubati 2017. aastaks eraldada 6 miljardit dollarit (5,6 miljardit eurot).

Ministrite tasandil toimunud konverents tõi kokku 70 riigi, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna esindajad.

EL ja kaasjuhatajad korraldasid koos ÜRO asutuste, teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna kogukonna peamiste osalejatega 4. aprillil paralleelsed temaatilised kohtumised, millel keskenduti Süürias ja piirkonnas kriisile reageerimiseks antud rahvusvahelise abi erinevatele aspektidele.

8:30

Temaatiline kohtumine - humanitaarolukord Süürias: vajadused, väljakutsed ja edasised sammud

Toimumiskoht: Residence Palace'i hoone

Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese avakõne.

15:30

Temaatiline kohtumine - vastuvõtvate riikide ja pagulaste vastupanuvõime toetamine Süüria kriisi kontekstis

Toimumiskoht: Residence Palace'i hoone

Euroopa Komisjoni Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Johannes Hahni lõpukõne.

7:30

Delegatsioonide saabumine / pressiavaldused

Toimumiskoht: Europa hoone.

9:00

Avasessioon

Sõna võtsid teiste seas:

  • ÜRO peasekretär António Guterres
  • ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini
  • Süüria naaberriikide peaministrid: Jordaania peaminister Hani Al-Mulki ja Liibanoni peaminister Saad Al-Hariri
  • Teiste kaasjuhatajate välisministrid: Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel, Kuveidi välisminister šeik Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah, Norra välisminister Børge Brende, Katari välisminister šeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Ühendkuningriigi välisminister Boris Johnson
10:15

Ühisfoto

10:45

Süüria tuleviku toetamine

Seda sessiooni juhatas ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini.

13:45
14:20

Kultuuripärandi taastamise näituse „Tuhast tõusmine – Ebla, Nimrud, Palmyra“ avamine

Justus Lipsiuse hoone

14:30

Piirkonna ja pagulaste toetamine - Londonis võetud kohustuste täitmine ja edasised sammud

Sissejuhatuse ja kokkuvõtte tegi ELi Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn.
Seda sessiooni kaasjuhatasid Saksamaa, Katar ja Ühendkuningriik.

16:15

Süüria - humanitaarabi ja vastupanuvõime

Sissejuhatuse ja kokkuvõtte tegi ELi humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides.
Seda sessiooni kaasjuhatasid Norra ja Kuveit

18:00

Lõppsõna

Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides

Viimati muudetud 11.04.2017