ELi ja Jaapani tippkohtumine, 06.07.2017

rahvusvaheline tippkohtumine
  • rahvusvaheline tippkohtumine
  • 06.07.2017

ELi ja Jaapani tippkohtumine toimus 6. juulil Brüsselis. Tippkohtumisel teatasid juhid ambitsioonika ELi ja Jaapani vabakaubanduslepingu suhtes saavutatud poliitilisest kokkuleppest, mis põhineb jagatud väärtustel, inimõigustel, demokraatial ja õigusriigi põhimõttel.

ELi esindasid tippkohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Juhid võtsid pärast tippkohtumist vastu avalduse, samuti veel ühe avalduse Põhja-Korea kohta.

Majanduspartnerluse lepingud

ELi ja Jaapani juhid leppisid põhimõtteliselt kokku majanduspartnerluslepingus. See leping annab hoogu ELi–Jaapani kaubandus- ja majanduspartnerlusele, käsitledes küsimusi, mis on seotud:

  • turulepääsuga kaupadele (sh autod ja piimatooted), teenustele ja investeeringutele
  • avalike hangetega, sh raudteed
  • mittetariifsete meetmetega
  • geograafiliste tähiste kaitsega
  • intellektuaalomandi õigustega.

ELi–Jaapani majanduspartnerlusleping on aluseks vaba ja ausa kaubanduse edendamisele maailma kahe tähtsama majanduse vahel ja selles ei ole kohta protektsionismi ühelegi vormile. Samuti tugevdab see ELi ja Jaapani võetud kohustust teha tulevikus veelgi tihedamalt koostööd uute rahvusvaheliste standardite loomisel.

„Kuigi on väljendatud arvamust, et taas on kätte jõudmas isolatsionismi ja desintegratsiooni ajajärk, tõestame me, et see pole nii. Et maailmal ei ole tõepoolest vaja sada aastat ajas tagasi minna. Vastupidi. Asjad ei pea niimoodi minema. Nagu on ka näha meie suhetest Jaapaniga“.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk Brüsselis toimunud ELi-Jaapani tippkohtumise pressikonverentsil

Poolte läbirääkimismeeskonnad viimistlevad lepingu, võimaldades sisemenetlustel nii ELis kui ka Jaapanis varsti alata.

Strateegilise partnerluse leping

Jaapan ja EL jõudsid põhimõttelisele kokkuleppele ka strateegilise partnerluse lepingus. See loob raamistiku veel tihedamale ja strateegilisemale ELi ja Jaapani koostööle.

Strateegilise partnerluse lepingus rõhutatakse jagatud väärtusi ja ühiseid põhimõtteid, mis on ELi–Jaapani partnerluse aluseks, sh inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet.

„See ühine väärtusbaas, mida me mitte üksnes ei järgi, vaid oleme kooskõlas strateegilise partnerluse lepinguga kohustunud edendama, võimaldas meil läbirääkimised lõpule viia. Ja mis kõige tähtsam – mitte keegi ei kaotanud“.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk Brüsselis toimunud ELi-Jaapani tippkohtumise pressikonverentsil

Põhja-Korea

Juhid kutsusid tippkohtumisel üles võtma varakult vastu uut ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) kohta pärast hiljutist võimaliku mandritevahelise lennuulatusega ballistilise raketi starti.

Samuti esitasid nad KRDVle tungiva nõudmise lõpetada kõik tuumarelvade, muude massihävitusrelvade ja ballistiliste rakettidega seotud programmid ning alustada usaldusväärset dialoogi rahvusvahelise üldsusega.

Lisateave

Viimati muudetud 07.07.2017