ELi ja Ukraina tippkohtumine , 12.-13.07.2017

rahvusvaheline tippkohtumine
  • rahvusvaheline tippkohtumine
  • 12.-13.07.2017
  • Kiiev

Teave kohtumise kohta

Peamised tulemused

Kiievis toimunud tippkohtumisel tervitati assotsieerimislepingu ratifitseerimise lõpuleviimist ning Ukraina kodanike suhtes äsja kehtima hakanud viisavabadust, mis mõlemad on olulised sammud ELi ja Ukraina partnerluse tugevdamiseks.

„Praegune tippkohtumine on hea võimalus Euroopa Liidu ja Ukraina vaheliste tugevate ja süvenevate sõprussuhete tähistamiseks.“

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Juhid arutasid järgmisi teemasid:

  • ambitsioonika reformiprotsessi jätkumise tähtsus, eelkõige korruptsioonivastase võitlusega seonduvalt
  • konflikt Ida-Ukrainas ning Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslik annekteerimine Venemaa poolt, sealhulgas Minski kokkulepete rakendamine
  • ELi–Ukraina assotsieerimislepingust tuleneva kasu ja selle potentsiaali maksimeerimise võimalused

Euroopa Liitu esindasid Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Ukrainat esindas president Petro Porošenko.

ELi–Ukraina assotsieerimisleping

Juhid avaldasid heameelt selle üle, et kõik ELi riigid on ratifitseerinud assotsieerimislepingu, sealhulgas põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna. Leping jõustub 1. septembril 2017.

„... assotsieerimislepingu tähtsaim lause on minu jaoks jätkuvalt ja ma tsiteerin: „Euroopa Liit tunnustab Ukraina Euroopa-püüdlusi ja tervitab tema Euroopa-orientatsiooni““.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk

Suurem osa assotsieerimislepingust on juba toimiv. Lepingu mitmeid poliitilisi ja valdkondlikke osi on ajutiselt kohaldatud alates 1. septembrist 2014, samas kui selle kaubandusküsimusi puudutavat osa, põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda, on ajutiselt kohaldatud alates 1. jaanuarist 2016. ELi ja Ukraina vaheline kaubandus jätkas sel perioodil kasvu ning EL on tugevdanud oma positsiooni Ukraina peamise partnerina. ELi ja Ukraina kaubavahetus kasvas 2017. aasta esimeses kvartalis võrreldes 2016. aasta esimese kvartaliga peaaegu 30 %.

Ukraina kriis ja konflikt

EL kordas oma toetust Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Juhid kutsusid üles Minski kokkuleppeid täielikult rakendama ja rõhutasid Venemaa erilist vastutust lepingute rakendamisel.

Kuna Minski kokkulepete rakendamisel pole edusamme tehtud, otsustasid Brüsselis juunis toimunud tippkohtumisel kokku tulnud ELi juhid pikendada Venemaa majanduse teatud sektorite suhtes kehtestatud majandussanktsioone.

„Täna on EL taas kord näidanud, et me toetame vankumatult Ukrainat seoses riigi vastu suunatud Venemaa agressiooni ning iseseisvuse vääramise katsetega,“ ütles eesistuja Donald Tusk pärast tippkohtumist.

Lisaks sellele pikendas nõukogu hiljuti ühe aasta võrra sanktsioone vastuseks Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele Venemaa poolt. Kiievis toimunud ELi ja Ukraina tippkohtumisel kinnitas EL oma pühendumust mittetunnustamise poliitikale.

Reformikava

ELi juhid kutsusid Ukrainat üles jätkama oma reformide elluviimist, eelkõige korruptsioonivastaste meetmetega seonduvalt.

Juhid rõhutasid ELi toetusprogrammide abil saavutatud konkreetseid tulemusi. Nad rõhutasid, kui oluline on kõikide nende poliitikameetmete rakendamine, mis on seotud programmi kolmanda osamakse tegemisega käesoleva aasta lõpuks.

Juhid arutasid ka ELi 2017. aasta abi prioriteete, mis hõlmavad toetust riigi rahanduse juhtimisele, Ida-Ukraina piirkondadele ja energiatõhususele ning tehnilist abi peamiste reformide elluviimiseks ja assotsieerimislepingu rakendamiseks.

Viisanõude kaotamine

Tippkohtumisel oli juhtidel hea võimalus tervitada hiljuti Ukraina kodanike suhtes jõustunud ELi viisavabadust.

Alates 11. juunist 2017 võivad kõik biomeetrilist passi kasutavad Ukraina kodanikud reisida viisata ELi kuni 90 päevaks äri, turismi või perekonnaga seotud eesmärkidel.

Viimati muudetud 17.07.2017