Aafrika Liidu ja ELi 5. tippkohtumine, 29.-30.11.2017

rahvusvaheline tippkohtumine
 • rahvusvaheline tippkohtumine
 • 29.-30.11.2017
 • Abidjan

Teave meediale

Tippkohtumisega seotud akrediteerimist saab taotleda kuni 17. novembrini järgmisel veebilehel:

Jälgige teemaviidet #AUEU

Investeerimine noortesse kestliku tuleviku nimel

Aafrika Liidu (AL) ja Euroopa Liidu (EL) 5. tippkohtumine toimub 29.-30. novembril 2017 Côte d’Ivoire’i Vabariigis Abidjanis.

Aasta 2017 on ELi ja Aafrika suhete seisukohalt otsustava tähtsusega, kuna möödub kümme aastat Aafrika ja ELi ühisstrateegia vastuvõtmisest.

ALi-ELi tippkohtumine on tähtis sündmus ja võimalus poliitiliste ja majanduslike suhete tugevdamiseks kahe maailmajao vahel.

Aafrika ja ELi juhid arutavad tippkohtumisel ELi ja Aafrika suhete tulevikku ning keskenduvad noortesse investeerimisele. See on Aafrika ja ELi jaoks oluline prioriteet, kuna 60% Aafrika rahvastikust on nooremad kui 25-aastased.

Tippkohtumisel arutatakse ka teisi ELi-Aafrika partnerluse prioriteete. Nendeks on muu hulgas:

 • rahu ja julgeolek
 • juhtimistavad, sh demokraatia, inimõigused, ränne ja liikuvus
 • investeerimine ja kaubandus
 • oskuste arendamine
 • töökohtade loomine

Kõrvalüritused

Kuna noored on tippkohtumise üheks keskseks teemaks, kaasatakse noori aktiivselt Abidjanis kokku tulevate juhtide kohtumise ettevalmistamisse.

Aafrika ja Euroopa noorte 4. tippkohtumine tõi 9.–11. oktoobril Abidjani kokku 120 noortejuhti. Nad leppisid kokku deklaratsioonis, mis sisaldas soovitusi novembris toimuvaks tippkohtumiseks.

Selle deklaratsiooni alusel jätkavad mõlemast maailmajaost pärit 36 noort asjakohast tööd ALi ja ELi noortealgatuse kaudu. 12. oktoobrist 29. novembrini töötavad nad tippkohtumise jaoks välja oma ettepanekud.

Lisaks sellele toimub 27. novembril Abidjanis ELi-Aafrika 6. ärifoorum. Selle eesmärk on anda hoogu investeeringutele, mis edendavad arengut Aafrikas. Ärifoorumi arutelude keskmes on noor- ja naisettevõtjad.

Käesoleva aasta 11.–13. juulil toimus Tunises Aafrika-ELi kodanikuühiskonna foorum. Tegemist oli kolmanda selleteemalise foorumiga, kuhu tulid kokku kodanikuühiskonna organisatsioonid mõlemast maailmajaost. Nad võtsid vastu deklaratsiooni, milles toonitatakse, kui tähtis on kodanikuühiskonna osalemine ELi ja Aafrika suhetes.

EL ja Aafrika arvudes

EL ja selle liikmesriigid on tähtsaimad abiandjad arengu, stabiilsuse ja rahu edendamisel Aafrikas:

 • 2016. aastal eraldasid EL ja selle liikmesriigid Aafrikale 21 miljardit eurot arenguabi, olles seega suurimad abiandjad Aafrikas
 • ELi ettevõtted investeerisid 2015. aastal Aafrikasse 32 miljardit eurot, mis moodustas ühe kolmandiku kõikidest Aafrikasse tehtud välismaistest otseinvesteeringutest
 • Euroopa Kestliku Arengu Fondi eraldatakse 3,35 miljardit eurot, mis peaks kaasama kuni 44 miljardi euro väärtuses investeeringuid
 • Aafrikasse on lähetatud 7 tsiviil- ja sõjalist missiooni
 • ajavahemikul 2014–2020 eraldatakse Aafrika haridusprogrammidesse 1,4 miljardit eurot

Eelmine tippkohtumine

ALi-ELi 4. tippkohtumisel 2014. aastal osales üle 60 ELi ja Aafrika juhi, et arutada ELi-Aafrika suhete tulevikku ning tugevdada kahe maailmajao vahelisi sidemeid.

Lisateave

Viimati muudetud 17.10.2017