Akrediteerimine

Akrediteerimine tippkohtumistele ja kõrgetasemelistele üritustele

Kehtib: Euroopa Ülemkogu kohtumistel (tippkohtumistel) ja muudel kõrgetasemelistel rahvusvahelistel kohtumistel

Praegu ei ole ühtegi üritust, millele oleks võimalik saada akrediteeringut.

Standardne akrediteering

Kehtib: nõukogu istungitel (ministrite tasandil) ja muudel kohtumistel, välja arvatud Euroopa Ülemkogu kohtumised ja kõrgetasemelised kohtumised.

Ühepäevane akrediteering

Selle võib saada pressikeskuse sissepääsu juures asuvast turvateenistuse lauast. Palun võtke kaasa järgmised dokumendid:

  • kehtiv ID-kaart või pass
  • kehtiv pressikaart või teie meediaorganisatsiooni peatoimetaja allkirjastatud kiri, mis kinnitab teie ajakirjanikustaatust ning osutab, millist üritust te kajastate

ELi institutsioonidevaheline sissepääsuluba

ELi institutsioonidel on ühine akrediteerimissüsteem Brüsselis asuvate korrespondentide jaoks. Seda haldab Euroopa Komisjon.

6-kuuline pressi sissepääsuluba

Üksnes ELi kodanikule, kes elab Belgias, või ELi mittekuuluva riigi kodanikule, kes on Belgias elanud vähemalt 5 aastat.

See sissepääsuluba kehtib kõikidel Euroopa Ülemkogu kohtumistel ja muudel kõrgetasemelistel kohtumistel. Selle sissepääsuloa omanikuna ei pea te enam iga ürituse jaoks eraldi akrediteeringut taotlema.

Praegu ei ole enam võimalik taotleda 6-kuulist luba 2017. aasta teiseks pooleks.
Sissepääsuluba taotlenud isikud saavad selle kätte 5. juulist kuni 20. juulini 2017 Justus Lipsiuse hoone akrediteerimislauast või tippkohtumiste ajal Lexi hoones asuvast akrediteerimiskeskusest.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust pressibürooga:

Telefon: +32 (0) 2 281 9000

Faks: + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu