Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt euroala tippkohtumise eel, 22. juuni 2015

euroala tippkohtumine
  • 22.06.2015
  • 19:00
  • Avaldus ja märkused
  • 494/15
  • Euroala
  • Majandus ja rahandus
22.06.2015
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Kutsusin selle kohtumise kokku seetõttu, et aeg ei saa otsa mitte üksnes Kreeka, vaid meie kõigi jaoks. Meil on jäänud Kreeka praeguse programmi aegumiseni vaid üks nädal. See tähendab, et „ootame-vaatame” strateegia peab lõppema.

Minu kohustus on tagada, et me oleme teinud selle probleemi lahendamiseks kõik endast oleneva. Kuid minu kohustus on ka tagada, et me austame kõikide riikide maksumaksjaid. Kui nemad ei oleks kandnud kokkuhoiumeetmete koormat, ei oleks nad praegu suutelised Kreekat aitama. Ka seetõttu peaksid kõik läbirääkivad pooled üksteist austama. Olen täiesti veendunud, et üksteise süüdistamine ei vii kuhugi.

Täna õhtul tahan, et räägiksime asjadest täiesti ausalt. See ei tähenda mitte seda, et ma soovin pidada läbirääkimisi tehniliste üksikasjade üle, vaid seda, et ma soovin lõpetada poliitilise vägikaikaveo. Ma võin öelda, et alates selle mitteametliku kohtumise kokkukutsumisest on toimunud nii mõndagi lootustandvat, sealhulgas tänased kõnelused ja kohtumised. Kreeka viimased ettepanekud on esimesed reaalsed ettepanekud mitme nädala jooksul, ehkki loomulikult peavad institutsioonid neid veel hindama ning tööd tuleb jätkata.

Kõige tähtsam on aga see, et juhid võtavad täieliku vastutuse poliitilise protsessi eest, mille eesmärk on hoida ära halvim, milleks võib olla Kreeka majanduse kaootiline ja kontrollimatu kokkukukkumine. Tänan teid!