Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt 7. juulil 2015 toimunud Kreeka-teemalise euroala tippkohtumise tulemuste kohta

euroala tippkohtumine
  • 07.07.2015
  • 23:15
  • Avaldus ja märkused
  • 562/15
  • Euroala
  • Majandus ja rahandus
07.07.2015
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Loen ette tänaõhtusel euroala tippkohtumisel euroala juhtide poolt kokku lepitud avalduse:

1. Kohtusime täna selleks, et arutada Kreekas valitsevat tõsist olukorda. Me täheldasime, et euroala ametiasutused on valmis tegema kõik vajaliku euroala kui terviku finantsstabiilsuse tagamiseks.

2. Pärast Kreeka referendumit kohustus peaminister Alexis Tsipras esitama uue taotluse Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu raames hallatava programmi jaoks, mis hõlmab rangeid poliitilisi tingimusi.

3. Me nõustusime kiiresti kaaluma, kas on võimalik luua alus kokkuleppele, mis järgiks olemasolevaid kohustusi ja meie ühiseid eeskirju.

4. Kreeka valitsus koostab hiljemalt neljapäevaks, 9. juuliks oma üksikasjalikud ettepanekud kõikehõlmava ja konkreetse reformikava kohta, et kolm institutsiooni saaksid seda hinnata ja hindamise tulemused eurorühmale esitada.

5. Riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumine leiab aset pühapäeval, 12. juulil. 

***

Lubage mul lisada mõned märkused minu enda seisukohast vaadatuna. Kõik läbirääkimiste osapooled vastutavad ühiselt praeguse olukorra eest. Seepärast kutsusin ma täna kõiki juhte üles saavutama konsensust, millest sõltub meie ühine edu, kusjuures kaotajaid ega võitjaid ei ole. Kui seda ei juhtu, tähendab see läbirääkimiste lõppemist, millel võivad olla mis tahes võimalikud tagajärjed, sealhulgas kõige halvemad, kus me kõik osutume kaotajaiks. Meie suutmatus kokkuleppele jõuda võib viia Kreeka pankrotini ja tema pangandussüsteemi maksejõuetuseni. Ning see saab kindlasti olema kõige raskem Kreeka rahvale. Ma ei kahtle, et see avaldab mõju kogu Euroopale ka geopoliitilisest seisukohast. Kui keegi usub, et seda ei juhtu, on tegemist naiivsusega.

Ilmne reaalsus on see, et meil on vaid viis päeva aega, et jõuda lõplikule kokkuleppele. Praeguse hetkeni olen ma hoidunud nimetamast tähtaegu. Kuid täna õhtul pean ma valjult ja selgelt teatama, et lõplik tähtaeg on käesoleva nädala lõpp. Me vastutame kõik koos praeguse kriisi eest ja selle lahendamine on meie kõigi kohustus.