Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt pärast 12. juulil 2015 Kreeka teemal toimunud euroala tippkohtumist

euroala tippkohtumine
  • 13.07.2015
  • 09:30
  • Avaldus ja märkused
  • 579/15
  • Euroala
  • Majandus ja rahandus
13.07.2015
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Tere hommikust. Täna oli meil ainult üks eesmärk: saavutada kokkulepe. Me jõudsime selleni lõpuks pärast 17 tundi kestnud läbirääkimisi. Võib öelda, et saavutasime „kreekaleppe”. Juhid leppisid põhimõtteliselt kokku, et nad on valmis alustama läbirääkimisi ESMi programmi üle, mis teiste sõnadega tähendab seda, et Kreeka toetamist jätkatakse.

Kuid selleks tuleb täita ranged tingimused. Selleks et ESMi programmi saaks ametlikult alustada, on vaja mitme riigi parlamendi heakskiitu, nende seas ka Kreeka oma.

Sellest hoolimata annab see otsus Kreekale võimaluse jõuda Euroopa partnerite toel tagasi õigele rajale. Samuti aitab see vältida sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi tagajärgi, mis oleksid kaasnenud negatiivse tulemusega. Mul on hea meel nii edusammude kui ka Kreeka konstruktiivse suhtumise üle, mis aitab kaasa usalduse taastumisele euroala partnerite vahel.

Pärast riiklikke menetlusi jätkab eurorühm koostööd institutsioonidega, et läbirääkimisi kiirelt jätkata. Rahandusministrid arutavad ka kiiremas korras seda, kuidas aidata Kreekal täita lühiajalised rahalised vajadused, teiste sõnadega arutatakse nö üleminekurahastamist. 

Ma sooviksin ka tänada komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit ja eurorühma esimeest Jeroen Dijsselbloemi nende pühendumuse ja osalemise eest edusammude saavutamisel. Ilma teie panuseta ei oleks täna kokkulepet saavutatud. Tänan teid!