Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski kutse Euroopa Ülemkogu liikmetele

Euroopa Ülemkogu
  • 17.02.2016
  • Pressiteade
  • 70/16
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
  • Institutsioonilised küsimused
  • Majandus ja rahandus
17.02.2016
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Homme toimub Euroopa Ülemkogu kohtumine. Sellest saab ülioluline hetk meie liidu ühtsuse jaoks ning Ühendkuningriigi suhete tuleviku jaoks Euroopas.

Pärast viimastel tundidel peetud konsultatsioone pean olema otsekohene – pole mingit tagatist, et me jõuame kokkuleppele. Me oleme mõnedes poliitilistes küsimustes eriarvamustel ning ma olen täiesti teadlik sellest, et nende lahendamine saab olema keeruline. Seetõttu kutsun Teid tungivalt üles olema jätkuvalt konstruktiivne.

Oleme jõudnud läbirääkimistel väga kaugele ning peame suutma saavutatud hoogu säilitada. Paremat aega kompromisside tegemiseks ei ole. Meie ühtsus on see, mis annab meile jõudu, ning me ei tohi seda kaotada. See oleks kaotus nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa Liidu jaoks, kuid geopoliitiline võit nende jaoks, kes soovivad meid lahutada.

Me hakkama töötama minu 2. veebruaril esitatud ettepaneku alusel, millesse on tehtud isiklike esindajate poolt välja töötatud tehnilised ja õiguslikud selgitused, mis edastatakse täna. Kuid kõik poliitilised küsimused jäävad homseni lahtiseks. Eesmärk on olnud algusest peale selge: jõuda õiguslikult siduva ja pöördumatu mõjuga kokkuleppeni, milles käsitletakse Ühendkuningriigi mureküsimusi ja mis on samas kõigi jaoks vastuvõetav. Samal ajal ei sea me löögi alla oma põhiväärtusi. Minu eesmärgiks on jõuda kokkuleppeni sellel nädalal.

Kohtumise korraldusest: pärast tavapärast arvamuste vahetust Euroopa Parlamendi presidendiga ja ühisfoto tegemist arutame neljapäeva pärastlõunal toimuval esimesel töösessioonil Ühendkuningriigi küsimust. See on kõigi ülemkogu liikmete jaoks võimalus väljendada oma seisukohti ja mureküsimusi. Kuna kõne all on õiguslikult siduv kokkulepe, tuleb meil varuda aega, et kõiki vajalikke muudatusi öö jooksul hinnata, ning me tuleme selle teema juurde tagasi reede hommikul.

Õhtusöögi jooksul arutame viimaseid suundumusi seoses rändega. Detsembris leppisime me kokku mitmes kiiret käsitlemist vajavas prioriteedis. Eesistujariik Madalmaade ja komisjoni koostatud üksikasjalikest aruannetest on näha, et meie strateegia hakkab andma tulemusi, kuid seni saavutatud edu pole olnud piisav. Soovin, et me jätkaks intensiivset tööd laiahaardelise strateegia kõigi elementidega. Arutelu lõpuks peaksime me leppima kokku vastavates järeldustes. Kuna oluline koht meie strateegias on ELi-Türgi tegevuskaval, kohtun ma eelnevalt Türgi peaministri Ahmet Davutoğluga, et hinnata edusamme ja arutada võimalust kokkuleppe täitmist kiirendada, eesmärgiga saavutada Türgist ELi ebaseaduslikult saabuvate inimeste arvu märgatav ja püsiv vähenemine.

Reede hommikul toimub mitteametlik töösessioon Ühendkuningriigi teemal. Selles arutelus ühineb meiega ka Euroopa Parlamendi president. Täpne kellaaeg on veel kokku leppimisel, kuna meil võib tekkida vajadus kahepoolseteks konsultatsioonideks. Kui lõplik tekst on valmis, võtame selle oma täistöösessioonil ametlikult vastu.

Pärastpoole arutame olukorda Süürias ja Liibüas ning võtame vastu ülejäänud järeldused. Lõpuks kinnitame uuendatud Euroopa poolaasta raames euroala soovitused. Jään ootama Teiega kohtumist homme Brüsselis