Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt pärast Euroopa Ülemkogu kohtumise esimest töösessiooni

Euroopa Ülemkogu
  • 18.02.2016
  • Avaldus ja märkused
  • 74/16
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
  • Institutsioonilised küsimused
18.02.2016
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Tere õhtust. Me alustasime Euroopa Ülemkogu kohtumist solidaarsuse avaldamisega Türgile ja mõistsime hukka Ankara terrorirünnaku, mille tõttu peaminister Davutoğlu jättis Brüsselisse tulemata.

Alustaksin rändest, mille kohta me võtsime vastu järeldused. Leppisime kokku, et prioriteediks jääb ELi–Türgi ühine tegevuskava, ning me peame tegema kõik endast oleneva selle edukaks rakendamiseks. Seetõttu on meil kavas korraldada märtsi alguses eraldi kohtumine Türgiga.

Kuid sama oluline kui järelduste vastuvõtmine oli meie arutelu rändekriisi praeguses kriitilises olukorras. See arutelu üksnes tugevdas meie pühendumust jõuda rände küsimuses Euroopa konsensuseni.

Selleks tuleb meil eeskätt vältida plaanide A, B ja C vastandamist. Sellel pole mingit mõtet, sest see lõhestab Euroopa Liitu. Selle asemel tuleb meil erinevad lähenemisviisid ühendada. Head alternatiivi Euroopa terviklikule tegevuskavale ei ole.

Teiseks, Euroopa lahendus ei tähenda vaid Brüsselis tehtud otsuseid. See tähendab samuti ning isegi eelkõige liikmesriikide pealinnades tehtud otsuseid. Me peame seda aktsepteerima, kuid samal ajal tuleks püüda neid otsuseid paremini kooskõlastada.

Ning kolmandaks, me peame järgima eeskirju ja õigusnorme, mille me oleme üheskoos vastu võtnud. See puudutab nii ümberpaigutamist käsitlevaid otsuseid kui ka vajadust taastada järk-järgult olukord, kus kõik Schengeni ala liikmed kohaldavad täielikult Schengeni piirieeskirju.

Nagu te võib-olla teate, siis tänaste kõneluste teemaks oli ka Ühendkuningriik. Praegu saan öelda vaid seda, et oleme saavutanud mõningast edu, kuid teha on veel palju. Nüüd on mul kavas terve rida kahepoolseid kohtumisi, alustades peaminister Cameronist, millele järgnevad kohtumised president Hollande'i, peaminister Sobotka ja peaminister Micheliga, ning loomulikult osaleb neil kohtumistel ka komisjoni president Juncker, kellel on selles protsessis oluline roll. Tänan teid ja soovin head ja pikka ööd.