Euroopa Ülemkogu järeldused, 18.–19. veebruar 2016

Euroopa Ülemkogu
  • 19.02.2016
  • Brüssel
  • Pressiteade
  • 71/16
  • Justiitsküsimused
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
  • Euroala
  • Institutsioonilised küsimused
19.02.2016
Pressi kontaktteave

Jüri Laas
Pressiametnik
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
pressiametnik
+32 22815361
+32 473630723

Veebruaris toimunud kohtumisel leppisid ELi juhid kokku uues kokkuleppes Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Liidus. Nad arutasid ka rännet ning olukorda Süürias ja Liibüas.