Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist, 19. veebruar 2016

Euroopa Ülemkogu
  • 19.02.2016
  • 23:59
  • Avaldus ja märkused
  • 76/16
  • Institutsioonilised küsimused
19.02.2016
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Tere õhtust! Me jõudsime just kokkuleppele, mis tugevdab Ühendkuningriigi eristaatust Euroopa Liidus. See on kõigi 28 juhi õiguslikult siduv ja pöördumatu otsus. Kokkulepe käsitleb kõiki peaminister David Cameroni esitatud mureküsimusi, ilma meie põhiväärtusi ohtu seadmata.

Pikkade ja tihtipeale pingeliste arutelude käigus vaidlesime kokkuleppe pisimategi üksikasjade üle. Võib-olla ei olnud see kõige ilusam ning kaugeltki mitte glamuurne vaatepilt. Ent loeb see, et Euroopa juhid ei lahkunud läbirääkimiste laua tagant ajal, mil kaalul oli midagi hoopis olulisemat. Me andsime märku, et me oleme ühise heaolu nimel nõus loovutama osa oma huvidest, et näidata oma ühtsust.

Elame tormiliste ja ettenägematute sündmuste ajal, ümbritsetuna kriisidest. Kui arvate, et ma väljendun liiga dramaatiliselt, siis piisab, kui pelgalt vaadata praegu meie ümber toimuvat. Suurim rändekriis Euroopa ajaloos. Otsene piiride sulgemise oht meie maailmajaos. Terrorirünnakud Türgis, õhurünnakud Liibüas, sõda Süürias. Süvenevad lahkhelid Venemaa ja Türgi vahel. Kahjuks ma võiksin seda loetelu veel jätkata.

Erakorralised ajad nõuavad erakorralisi sõnu. Ja keegi ei ole end paremini väljendanud kui Winston Churchill. Lubage mul tsiteerida, mida ta ütles Zürichis 1946. aastal. Ta sõnad võivad kõlada liiga pühalikult. Kuid need on väärt meenutamist mõistmaks, et kuigi aastate jooksul on kõik muutunud, ei ole tegelikult mitte midagi muutunud. Ning üks asi, mis ei ole muutunud, on see, et Euroopal on vaja ühte hoida.

„Kui Euroopat tahetakse päästa lõputust viletsusest,” nagu Churchill ütles „ning lõplikust hukatusest, tuleb uskuda Euroopa perekonda. Kas Euroopa rahvad suudavad tõusta inimese hinge ja vaimu kõrgusele? Mis on parim lahendus? Selleks on vaja Euroopa uuesti luua, või nii palju sellest, kui me suudame, ning anda talle struktuur, mis võimaldab elada rahus, turvalisuses ja vabaduses. Seepärast ütlen ma teile, et andkem Euroopale võimalus uuesti sündida.” Tsitaadi lõpp.

Ma olen veendunud, et Ühendkuningriik vajab Euroopat ning Euroopa vajab Ühendkuningriiki. Selle sideme lõhkumine praegu oleks meie ühiste huvidega täielikus vastuolus. Me oleme teinud kõik, et mitte lasta sel juhtuda. Ent lõplik otsus on Briti rahva kätes.