Eesistuja Donald Tuski sõnavõtt pärast kohtumist president Nicos Anastasiadesega

Euroopa Ülemkogu
  • 15.03.2016
  • 12:25
  • Avaldus ja märkused
  • 136/16
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
15.03.2016
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Tere hommikust. Alustuseks tahaksin tänada president Anastasiadest mulle täna siin Nikosias osaks saanud lahke vastuvõtu ning äsja lõppenud meeldiva ja avameelse kohtumise eest.

Minu tänase Küprose-külaskäigu peamine eesmärk on arutada Euroopa Liidu ja Türgi koostöö edasisi samme seoses rändekriisi ohjamisega. Ma ei ole siin selleks, et Küprosele survet avaldada. Ma olen siin selleks, et ära kuulata teie seisukoht enne sel nädalal toimuvat Euroopa Ülemkogu kohtumist.

ELi eelmise nädala tippkohtumisel arutasime Türgiga tehtava koostöö edasist tihendamist. See on meie ühise ja tervikliku Euroopa strateegia oluline tugisammas. Kuid kunagi ei ole mõistlik rajada plaane vaid ühele sambale. Me ei peaks seda tegema ega teegi. Meie ühise Euroopa strateegia ülejäänud tugisammasteks on Schengeni süsteemi juurde naasmine ja kontrollita edasiliikumist võimaldavast lähenemisviisist loobumine, sealhulgas Lääne-Balkani rändeteel. Lisaks veel humanitaarabi ulatuslik laiendamine enimmõjutatud riikidele, eelkõige Kreekale.

Eelmisel nädalal volitati mind ette valmistama Türgi ja Euroopa Liidu vahelist lepingut meie koostöö edasiseks tihendamiseks rändekriisi valdkonnas. Tegelen praegu selle lepingu üksikasjadega. Seepärast olen ma täna Nikosias. Ja seepärast suundun ma täna õhtul edasi Ankarasse.

Koos Saksamaa ja Madalmaadega välja töötatud Türgi ettepanek vajab veel tasakaalustamist, et muuta see vastuvõetavaks kõigile 28 liikmesriigile ja ELi institutsioonidele. Eesmärk on läbirääkimised selle nädala neljapäeval ja reedel lõpule viia, kuid selleni on veel pikk maa. Üks lahendamist vajav põhiküsimus on seaduslikkus. Meil on vaja tagada, et igasugune uus ulatuslik põgenike Kreekast Türgisse tagasisaatmise kava oleks täielikult kooskõlas ELi õiguse ja meie rahvusvaheliste kohustustega. See tähendab, et meil tuleb tagada kõigi põgenike individuaalne hindamine Kreekas enne otsuse tegemist nende Türgisse tagasisaatmise kohta. Samuti tähendab see, et meil tuleb tagada rahvusvahelist kaitset vajavate isikute nõuetekohane kaitse Türgis. Teine lahendamist vajav küsimus puudutab võimalikke alternatiivseid rändeteid Türgist muudesse ELi riikidesse, näiteks Bulgaariasse. Ka seda tuleb lepingu tõhususe tagamiseks arvesse võtta.

Kuid meie koostöö Türgiga ulatub rändeküsimustest palju kaugemale. Praegune dünaamika pakub võimalust Euroopa Liidu ja Türgi suhetele uue energia andmiseks. Lubage mul seda selgitada. Euroopa Liit on 28 liikmesriigi liit. Küpros on sama tähtis nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaad või ükskõik milline teine liimesriik. Ükski kolmas riik ei saa kunagi olla minu jaoks tähtsam ühestki meie liimesriigist. Me peaksime praegust võimalust kasutama ja tagama, et sellest uuest dünaamikast saaksid kasu kõik, sealhulgas Küpros.

ELiga ühinemise osas tahaksin selgitada, et mängureeglid ei ole muutunud. Endiselt kehtivad samad ranged tingimused ja otsuse tegemiseks on endiselt vaja kõigi 28 liikmesriigi nõusolekut.

Täna hommikul arutasime ka Küprose küsimuse lahendamiseks tehtavaid jätkuvaid jõupingutusi, mida ma täielikult toetan. Ma kuulasin tähelepanelikult president Anastasiadest ja kinnitasin talle, et me mõistame täielikult, et läbirääkimised on jõudnud olulisse etappi, ning et kogu ELi tegevus on suunatud läbirääkimiste hõlbustamisele. Läbirääkimiste edukas tulemus, mida toetavad saareriigi mõlemad pooled, tähendaks uut algust mitte üksnes Küprosele, vaid kogu Euroopale ja piirkonnale laiemalt.

Lõpetuseks lubage mul juhtida tähelepanu Küprose majanduse elavnemisele. Vaid kolm aastat tagasi oli siinne majandus finantskuristiku äärel. Tänaseks olete taas jalule tõusnud, kasutamata selleks kõiki euroala partnerite ja IMFi poolt teile pakutud ressursse. See edu on teie endi jõupingutuste vili. See on hea märk Küprose, euroala ja Euroopa jaoks. Tänan teid.