Euroopa Ülemkogu järeldused, 28. juuni 2016

Euroopa Ülemkogu
  • 28.06.2016
  • 23:59
  • Pressiteade
  • 387/16
  • Brexit
  • Ühtne turg
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
  • Institutsioonilised küsimused
  • Majandus ja rahandus
28.06.2016
Pressi kontaktteave

Jüri Laas
Pressiametnik
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
pressiametnik
+32 22815361
+32 473630723

ELi juhid arutasid oma juunikuisel kohtumisel Ühendkuningriigi referendumi tulemust. Samuti võtsid nad vastu järeldused rände, välissuhete ning töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute kohta.