Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski kutse Euroopa Ülemkogu liikmetele

Euroopa Ülemkogu
  • 21.06.2017
  • 09:30
  • Pressiteade
  • 391/17
  • Brexit
  • Julgeolek ja kaitse
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
  • Majandus ja rahandus
21.06.2017
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Õigusega võib öelda, et meie seekordne kohtumine toimub hoopis teistsuguses poliitilises kontekstis kui veel mõned kuud tagasi, mil ELi-vastased jõud olid tõusuteel. Praegused tuuled Euroopas annavad märku aeglasest suunamuutusest. Paljudes riikides on parteid, kes on ehitanud oma tugevuse ELi-vastastele meeleoludele, hakanud oma populaarsust kaotama. Oleme tunnistajaks olukorrale, kus ELis nähakse taas pigem lahendust kui probleemi. Paradoksaalselt on viimaste kuude suured väljakutsed ühendanud meid rohkem kui eales varem. Kuid meie ühtsuse säilimine on saanud teoks ka tänu teie kindlameelsusele. Ma tänan teid selle eest ja jään teilt ootama veel enamat. Just meie ühtsus on põhjus, miks me oleme täna – täis värsket tulevikuoptimismi – palju paremas olukorras.

Me ei saa siiski olla enesega rahulolevad ega naiivsed. Me peame inimestele tõestama, et suudame taastada kontrolli sündmuste üle, mis on muserdavad ja sageli ka hirmutavad. Eelmisel aastal leppisime kokku, et EL kaitseb oma rahvast julgeolekuohtude, ebaseadusliku rände ja kontrollimatu globaliseerumise eest ja me peame jätkama tööd tulemuste saavutamiseks. Seepärast tahan ma leppida eeloleval Euroopa Ülemkogu kohtumisel kokku meie edasises poliitilises tegevuses nendes kolmes valdkonnas.

Esiteks julgeolek. Terrorism on endiselt üks peamisi ohte. Hiljutised rünnakud annavad tunnistust meie oma territooriumil toimuva radikaliseerumise uuest lainest. Lubage mul olla avameelne: EL ei asenda selles võitluses rahvusriike, sest poliitiline vastus on peamiselt valitsuste otsustada. Kuid EL saab aidata seda võitlust võita. Seni oleme teinud edusamme välisvõitlejate ja tagasipöörduvate võitlejate küsimuses. Nüüd on aeg tõhustada koostööd internetisektoriga. Terroristliku propaganda suurim mõju avaldub paari esimese tunni jooksul pärast internetis avaldamist. Me peaksime seega innustama sektorit töötama välja vahendid, mille abil saab terroristlikku materjali levitava ja vägivalda õhutava internetisisu automaatselt tuvastada ja internetist kõrvaldada.

Kuna Euroopa julgeolek on meie ühine vastutus, sooviksin ma samuti, et lepiksime kokku kaitsevaldkonnas alalise struktureeritud koostöö alustamise vajaduses. Et see õnnestuks, vajame teie poolt ambitsioonikate kohustuste võtmist – alates meie kaitsevõimeid arendavatest projektidest kuni palju nõudlikumate ülesanneteni, nagu sõjaliste operatsioonide läbiviimine. Nendes küsimustes tehtavad otsused ei näita ainult meie kindlameelsust investeerida rohkem Euroopa julgeolekusse ja kaitsesse, vaid ka meie pühendumust Atlandi-ülestele suhetele ajal, mil vajame seda siinpool Atlandi kallast rohkem kui eales varem. Iga liikmesriiki tuleks kutsuda osalema selles uues kujunevas kaitsekoostöös ja kedagi ei tohiks jätta kõrvale. See koostöö saab olla parim tõestus selle kohta, et me ei soodusta „erinevaid“ kiirusi, vaid kujundame välja töömeetodi, mis lubab kogu EL-il saavutada „õige“ kiiruse.

Teiseks, ebaseadusliku rände küsimuses tuleb meil hinnata olukorda Vahemere keskosa rändeteel. Ebaseaduslikult Itaaliasse saabunud inimeste (peamiselt majandusmigrandid) arv on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 26%; umbes 1900 inimest on kaotanud merel oma elu ja smugeldajate tegevus muutub üha ulatuslikumaks. Meie otsustel on olnud mõned operatiivsed tulemused, näiteks Liibüa rannikuvalve koolitamine, rohkem kui 100 smugeldaja arreteerimine ja üle 400 smugeldajate aluse neutraliseerimine. Seda on siiski selgelt vähe ja ma ei näe põhjust, miks me ei võiks võtta suuremat rahalist vastutust Liibüa rannikuvalve toimimise eest. Nad on meie liitlased võitluses inimsmugeldajate vastu. Juhin teie tähelepanu sellele seepärast, et igapäevatöö tasandil ei tee osa teie esindajaid selles küsimuses vajalikke otsuseid.

Ja lõpuks – kontrollimatu globaliseerumine. Selleks et kaitsta meie vabakaubandusealast tegevust kodus, tuleb meil näidata, et me suudame kaitsta Euroopat nende eest, kes tahavad meie avatust kuritarvitada. Selleks tuleb meil tagada oma kaubanduse kaitsevahendite tõhusus. Meid ootab ees tõsine mõttevahetus selle üle, kuidas tugevdada vastastikkust ja analüüsida hoolikalt ebaausaid piiranguid kehtestavatest riikidest pärit investeeringuid. Inimesed peavad teadma, et me suudame neid kaitsta ebaausate kaubandustavade eest.

Paar sõna meie kohtumise ajakava kohta. Me alustame oma tööd tavapärase arvamuste vahetusega Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajaniga neljapäeval kell 15.00. Seejärel teeb peaminister Joseph Muscat värske ülevaate sellest, kui kaugel me oleme eelmiste järelduste rakendamisega. Meie esimene töösessioon on pühendatud sisejulgeolekule, võitlusele terrorismiga ja kaitsele. Pärast nendes küsimustes järelduste vastuvõtmist teeme oma töös pausi ja kohtume pressiga. Seejärel saame taas kokku töisel õhtusöögil, mille käigus arutame välissuhteid. Esmalt tutvustavad liidukantsler Angela Merkel ja president Emmanuel Macron meile Minski lepingute rakendamise olukorda. Seejärel jagan teiega oma mõtteid pärast hiljutisi rahvusvahelisi tippkohtumisi ja muid kohtumisi, sealhulgas president Trumpi ja president Erdoğaniga. Sellega seoses sooviksin tuletada meelde, et me seisame ühtsena Pariisi kliimamuutuste kokkuleppe taga. Õhtusöögi lõpus teavitab peaminister Theresa May meid oma kavatsustest seoses läbirääkimistega Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise üle. Pärast õhtusööki palun ma 27 juhil jääda koosolekusaali, et teha läbirääkimiste hetkeseisust kiire kokkuvõte ja kinnitada menetlus kahe Ühendkuningriigis asuva ameti mujale üleviimiseks.

Reedel alustame tööd kell 10.00, kui kohtume EKP presidendi Mario Draghiga, kes tutvustab meile olukorda majanduses. Pärast seda arutame kaubandusküsimusi ja võtame vastu vastavad järeldused. Seejärel arutame järeldusi rände kohta, mille käigus peaminister Muscat informeerib meid Malta deklaratsiooni järelmeetmetest. Enne kohtumise lõppu võtame koos peaminister Jüri Ratasega lühidalt teemaks digitaalse Euroopa kontseptsiooni, pidades silmas järgmise eesistujariigi tööprogrammi. Kohtumine lõpeb eeldatavasti lõuna paiku. Jään ootama kohtumist Teie kõigiga Brüsselis.